Mieke Visser stopt noodgedwongen als raadslid
SP FRONTVROUW WORDT OPGEVOLGD DOOR FRANS SCHOON

Mieke Visser stopt noodgedwongen als raadslid

SP raadslid Mieke Visser heeft besloten te stoppen als raadslid. Ze kampt sinds juni met hartproblemen. Frans Schoon, nu commissielid, zal Mieke Visser in de raad opvolgen. Naar verwachting zal hij in de raadsvergadering van november worden benoemd. Tot zolang blijft Mieke in functie.
 

Gezondheid

Mieke Visser wilde in ieder geval de komende raadsperiode nog graag volmaken, maar haar gezondheid dwong haar een moeilijke beslissing te nemen. “Het is mij duidelijk geworden dat ik niet meer voldoende kan functioneren. Lange raadsvergaderingen uitzitten lukt me bijvoorbeeld niet meer. In goed overleg met de SP-fractie is daarom besloten tot deze stap. Ik ben blij dat Frans het kan overnemen. De SP is met hem in hele goede handen.”
 

Het besluit valt haar zwaar. “Ja. Ik doe het raadswerk echt heel erg graag. Heb het ook altijd als een eer ervaren om de belangen te mogen behartigen van de SP-kiezers en van alle inwoners van Borne en dat had ik graag willen blijven doen. Maar dit is er plotseling tussengekomen. Voor mezelf ook lastig om te accepteren, maar uiteindelijk moet je er rationeel mee omgaan.”
 

Bescheiden en rationeel

Rationeel, rustig, beheersd en bescheiden. Dat tekent toch wel Mieke Visser. “Je hoeft niet super flamboyant te zijn in de raad. Door gewoon jezelf te zijn en eerlijk en oprecht te blijven kun je ook politiek bedrijven. Ik hoor van verschillende kanten terug dat mensen dat wisten te waarderen.” Een harde werker ook, die zich probeerde zoveel mogelijk te verdiepen in de veelheid van onderwerpen waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt. “Als je iets doet, moet je het ook goed doen”, vindt ze. Om er in één adem achteraan te zeggen: “Maar ik deed het niet alleen. Het is de verdienste van ons allemaal. Zonder de commissieleden had ik het niet kunnen doen.”
 

Door het vertrek van Tom Verreussel, vlak na de verkiezingen van 2018, werd de SP plotseling een eenmansfractie. Desondanks wist Mieke Visser toch het nodige te bereiken. “Ik ben wel trots op onze inzet voor de verkeersproblematiek in Zenderen en op het feit dat we, na lang aandringen, een begin maken met de uitvoering van het VN mensenrechtenverdrag Handicap. Het zijn voorbeelden van hoe we als SP-fractie toch van betekenis kunnen zijn en ook met maar één zetel een stem laten horen.”
 

Vertrouwen in bestuur

Minder positieve kanten aan het raadswerk waren er eveneens. “In de raad, en daar ben ik toch onderdeel van, zijn zaken gebeurd die hele processen verstoren. Bijvoorbeeld rond de asielopvang afgelopen september, maar ook rond de coalitievorming. We moeten er ons als raad allemaal verantwoordelijk voor voelen dat het zo niet hoort te gaan. Kijk naar de slechte uitkomsten in de burgerpeiling met betrekking tot vertrouwen in het bestuur. Als raadslid moet je je daar bewust van zijn. Je zit er niet zomaar. Het algemeen belang zou vaker voorrang moeten krijgen op eigenbelang of partijbelang.”
 

Verder 'achter de schermen'

Mieke Visser blijft overtuigd lid van de SP en zal zich op een andere wijze blijven inzetten voor de zaken die haar aan het hart gaan, zoals de pas opgerichte Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap Borne en het SP-initiatief om te komen tot een zorgbuurthuis. “Ik blijf de SP-fractie ook ten dienste staan en steun bieden, als zij dat tenminste nodig acht.”
 

En zo komt er onverwacht een einde aan het raadslidmaatschap van Mieke Visser, links en rechts zeker alom gewaardeerd en gerespecteerd. Het regent hartelijke en bemoedigende reacties vanuit het gemeentehuis en van collega-raadsleden. Het doet Mieke Visser goed. “Maar maak er alsjeblieft geen zielig verhaal van. Iedereen is vervangbaar hoor.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Sandra Ottolander — 05 okt 2022
In de eerste plaats sterkte met jouw gezondheid, Mieke. Jammer dat je de raad noodgedwongen verlaat, gezondheid gaat voor alles. Je hebt een prachtige bijdrage geleverd aan een goed gemeentebestuur, nuchter, met weliswaar een SP inslag, maar ook met gezond verstand. Dank voor jouw inzet.
Henk — 05 okt 2022
Succes met de gezondheid Mieke.
Bedankt voor al je kundige werk, waarbij een duidelijke partijlijn je niet kon verleiden tot oogkleppen of populisme die beiden in de politiek al vaker voorkomen. Landelijk is SP niet mijn partij (vooral qua uitwerking ideeën), maar in Borne heb ik overtuigd op je gestemd.
Goed goan!
Vast tot ziens

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024