Input voor het Groenambitieplan
DIVERSE PARTIJEN PRATEN MEE OVER EEN VISIE OP GROEN IN DE GEMEENTE

Input voor het Groenambitieplan

Sinds begin dit jaar wordt er gewerkt aan een ‘Groenambitieplan’ voor de gemeente Borne. Een visie op het groenbeleid voor de openbare ruimte, als onderdeel van een omgevingsvisie waar bijvoorbeeld ook een mobiliteitsvisie en een economische visie deel van gaan uitmaken. Een groter geheel dus waarin omschreven wordt wat de lange termijnplannen zijn voor de fysieke leefomgeving. Voor alle deelgebieden wordt gezocht naar een zo groot mogelijk draagvlak met veel inbreng van verschillende partners en inwoners.

 

Proces

Het bureau Green Engineers is aangetrokken om zich te gaan verdiepen in het groen. Er zijn al veel stappen gezet, zoals gesprekken met Provincie, Waterschap, Welbions en gemeenteraad. Het Bornepanel is ingezet om meningen op te halen en er zijn sessies geweest met de verschillende wijk- en dorpsraden. Deze laatsten werden donderdagavond bijgepraat door Bjorn Nijhuis van Green Engineers over de inzichten tot nu toe.

 

Inzichten

Het behouden en versterken van het dorpse karakter werd genoemd als aandachtspunt, net als een goede inpassing van de dorpsranden, met goede overgangen naar het buitengebied. Dat kon toch hier en daar wel beter. Verder was er op verschillende plekken verouderd groen geconstateerd, zoals in Hertme en het Dikkerslaantje, waar eigenlijk nu ingegrepen moest worden om de groenstructuur ook voor de toekomst te bewaren. Kansen voor extra groen werden er gezien in ‘reststroken’, zoals langs het spoor, en bij sommige speelplekken. Opvallend is het weinige groen in het centrum, met als gevolg gevaar voor hittestress in de zomer. “Daar moeten we echt wat mee.” Waar precies is de vraag, want er is daar weinig ruimte in eigendom van de gemeente. “Het vraagt om een brede aanpak.”

 

Vervolg

Welke aanpak dat moet zijn, is van latere orde. Eerst wordt alle input verwerkt in een visiekaart en het formuleren van principes. Besluitvorming daarover zal ergens in 2023 plaatsvinden. Daarna kunnen uitvoeringsplannen gemaakt worden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024