Input voor het Groenambitieplan
DIVERSE PARTIJEN PRATEN MEE OVER EEN VISIE OP GROEN IN DE GEMEENTE

Input voor het Groenambitieplan

Sinds begin dit jaar wordt er gewerkt aan een ‘Groenambitieplan’ voor de gemeente Borne. Een visie op het groenbeleid voor de openbare ruimte, als onderdeel van een omgevingsvisie waar bijvoorbeeld ook een mobiliteitsvisie en een economische visie deel van gaan uitmaken. Een groter geheel dus waarin omschreven wordt wat de lange termijnplannen zijn voor de fysieke leefomgeving. Voor alle deelgebieden wordt gezocht naar een zo groot mogelijk draagvlak met veel inbreng van verschillende partners en inwoners.

 

Proces

Het bureau Green Engineers is aangetrokken om zich te gaan verdiepen in het groen. Er zijn al veel stappen gezet, zoals gesprekken met Provincie, Waterschap, Welbions en gemeenteraad. Het Bornepanel is ingezet om meningen op te halen en er zijn sessies geweest met de verschillende wijk- en dorpsraden. Deze laatsten werden donderdagavond bijgepraat door Bjorn Nijhuis van Green Engineers over de inzichten tot nu toe.

 

Inzichten

Het behouden en versterken van het dorpse karakter werd genoemd als aandachtspunt, net als een goede inpassing van de dorpsranden, met goede overgangen naar het buitengebied. Dat kon toch hier en daar wel beter. Verder was er op verschillende plekken verouderd groen geconstateerd, zoals in Hertme en het Dikkerslaantje, waar eigenlijk nu ingegrepen moest worden om de groenstructuur ook voor de toekomst te bewaren. Kansen voor extra groen werden er gezien in ‘reststroken’, zoals langs het spoor, en bij sommige speelplekken. Opvallend is het weinige groen in het centrum, met als gevolg gevaar voor hittestress in de zomer. “Daar moeten we echt wat mee.” Waar precies is de vraag, want er is daar weinig ruimte in eigendom van de gemeente. “Het vraagt om een brede aanpak.”

 

Vervolg

Welke aanpak dat moet zijn, is van latere orde. Eerst wordt alle input verwerkt in een visiekaart en het formuleren van principes. Besluitvorming daarover zal ergens in 2023 plaatsvinden. Daarna kunnen uitvoeringsplannen gemaakt worden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

‘Bij sommige aanvragen denk ik: wow…’

Voor Benedicte Tijhuis, secretaresse van de burgemeester en belast met...
30-03-2023

Iedereen wil windbeleid, raadsvoorstel toch...

De provincie voert de druk op gemeenten op om haast te maken met beleid voor windturbines....
29-03-2023

Wooldrik: scholen moet toch nog even geduld hebben

Het college krijgt van de gemeenteraad de tijd om drie denkrichtingen uit te werken over hoe nu...
28-03-2023

Lars, Jasper en Job maken Borne veiliger

Cybercriminaliteit. We hebben er allemaal weleens van gehoord. Digitale ongewenstheid die steeds...
28-03-2023

Krachtig geluid uit het onderwijs

‘De maat is vol’, ‘het kan zo niet langer’, ‘de rek is...
23-03-2023

Handtekeningen gezet. Aan de slag.

Woensdagmiddag werden door wethouder David Vermorken en Paul Bonekamp van Dusseldorp Infra,...
22-03-2023