Commotie om uitbreidingsaanvraag De Scholtenhof
ZORGLOCATIE IN ZENDEREN WIL VERDUURZAMEN EN BIJBOUWEN

Commotie om uitbreidingsaanvraag De Scholtenhof

De revitalisering en uitbreidingsplannen van De Scholtenhof in Zenderen hebben politiek de nodige opschudding teweeggebracht. Zorginstelling Actolei biedt op die locatie beschermd wonen aan mannen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Het voornemen is om de gebouwen te verduurzamen en de capaciteit uit te breiden van 38 naar 48 bewoners. Een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning en de berichtgeving in de Tubantia daarover waren aanleiding voor Lokaal BHZ om in de raadsvergadering van 13 december verbazing uit te spreken over de publicatie. Bert Oude Lansink vroeg waarom dit niet eerst met de gemeenteraad en omwonenden is besproken.
 

‘Knuppel in hoenderhok’

Wethouder Martin Velten antwoordde dat ook het college verrast was over de vergunningsaanvraag. “In juni is er een informatiebijeenkomst geweest voor de raad over Actolei. Eén van de afspraken was dat eerst omwonenden zouden worden geïnformeerd, maar Actolei wilde vooraf een principebesluit van het college. Daardoor is er een patstelling ontstaan. Kennelijk heeft dat Actolei doen besluiten de knuppel in het hoenderhok te gooien en de omgevingsvergunning in te dienen.” Op nadere vragen over De Scholtenhof, zoals de opvang van tbs’ers en ervaringen van de afgelopen jaren rondom de locatie wilde hij niet ingaan. “In januari zal ik een informatiebijeenkomst organiseren, waarin ik ook in detail zal antwoorden.”
 

Verbazing over de verbazing

Bestuurder Henry Wullink van Actolei heeft omgekeerd met verbazing kennisgenomen van de betreffende raadsvergadering. “Vanaf vorig jaar februari vragen we al om een principe-uitspraak. Iedere keer wordt het weer uitgesteld. Na twee jaar ben ik er wel een beetje klaar mee! Ik heb het gevoel aan het lijntje gehouden te worden. Ik wil met iedereen in gesprek, heb overal aan voldaan, maar toch krijg ik geen antwoord. Er zijn contacten geweest met de dorpsraad en omwonenden en ook de gemeenteraad is in juni bijgepraat. Toen kwamen er vooral reacties richting college en ambtenaren over het feit dat de gemeenteraad niet eerder van de intenties wist. Daar ontstond onrust over, maar dat lag niet aan mij!”

 

Wullink deed er zijn verhaal en nodigde de fracties uit op locatie, waar sommige partijen gehoor aan gaven. “Mede naar aanleiding van de suggestie van enkele politieke fracties heb ik nu de vergunning aangevraagd. Dat is mijn recht, net als van iedere burger. Uiteindelijk moet er dan een beslissing genomen worden.” Volgens Wullink had hij in oktober wethouder Michael Geerdink – op dat moment nog verantwoordelijk voor het dossier - en een ambtenaar al gezegd dat de vergunningsaanvraag er zou komen en ook dat hij contact zou zoeken met de krant. De verbazing kan hij dan ook niet helemaal plaatsen.
 

Verbouwing noodzakelijk

De gebouwen in Zenderen zijn aan vernieuwing toe. “Twee gebouwen zijn gewoon slecht en verduurzaming is noodzakelijk. En om te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft is een stukje schaalvergroting echt nodig.” Actolei wil groeien naar in totaal 100 plaatsen, verdeeld over meerdere kleinschalige locaties. “Voor Borne is 48 wel het maximale, dus kijken we ook naar andere plekken in Twente. Er is veel vraag naar dit soort woonruimten. Met name voor oudere cliënten. Daarvoor hebben we het in Nederland gewoon slecht geregeld.”
 

Bewoners

In Zenderen wonen mannen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. “Dat kan autisme zijn, of een combinatie van stoornissen. Met gedrag dat als abnormaal wordt gezien in de maatschappij. Op onderdelen kunnen ze soms goed functioneren, maar ze zijn allemaal heel kwetsbaar. Wij beschermen onze jongens hier tegen de complexe maatschappij en de maatschappij tegen onze complexe jongens. De rust en ruimte in Zenderen doet hen over het algemeen goed."
 

Met de gemeente is er daarnaast een afspraak dat er maximaal 10 plaatsen beschikbaar zijn voor mannen met een justitiële achtergrond, bijvoorbeeld in de laatste fase van hun tbs-traject, met toezicht vanuit justitie. Verslaafden wonen er niet en ook voor mensen in een acute psychose zijn er andere zorginstellingen.
 

Contact met de buurt

“Ik begrijp best dat er zorgen zijn. Onbekend maakt vaak onbemind. Maar in de 15 jaar dat De Scholtenhof er is, zijn er geen grote criminele incidenten geweest. Er zijn natuurlijk wel incidenten, zoals boosheid of agressie, maar die lossen we hier op het terrein op. Alles is erop gericht om incidenten te voorkomen en, als ze zich voordoen, zijn we getraind zo snel mogelijk te de-escaleren. We zijn een professionele organisatie en moeten aan heel veel strenge eisen voldoen.”
 

Wullink hoopt op uiteindelijk een positief besluit van de gemeente over de bouwaanvraag. Ondertussen gaat hij nogmaals met omwonenden in gesprek om hen uit te leggen wat precies De Scholtenhof is, wie er wonen en waarom de revitalisering van de locatie noodzakelijk is. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ton Huiskes — 16 dec 2022
Na "Ridderspoor", AZC, Scholtenhof, is er toch wel duidelijk behoefte aan de eerder door mij genoemde communicatie deskundige binnen het gemeentehuis die samen met B&W, dorps manager, de ambtenaren en bewoners (wijk en dorpsraden) een strategie kan zetten hoe het in de toekomst beter kan, beter moet zelfs; Dit zijn schoolvoorbeelden van slecht dorpsmanagement, en ... verbetering is gewenst.
Ook de heer Wullink gaat niet helemaal vrijuit hier. Hij dient beter te communiceren (bijv open dagen te organiseren) wie en wat er nou precies verblijft in Scholtenhof. Dat heeft 'ie misschien gedaan met de gemeente maar dat is niet genoeg. Ook de dorpsraad in Zenderen zit er niet voor niets, en de bewoners die er naast wonen al jaren, dienen ook ingelicht te worden. Openheid van zaken is de kracht van een manager in het algemeent zeker in dit geval wanneer hij spreekt over de 10 plaatsen voor mensen met een criminele achtergrond Ook 'n comm. deskundige komt hier goed van pas!
Mies — 15 dec 2022
En weer is prullenbak Zenderen aan de beurt.
Hoezo geen verslaafden en geen psychoses? Ik heb ze zelf meegemaakt. Maar alles wordt daar onder het kleed geveegd omdat ze bang zijn om hun subsidie te verliezen!! En wat denk je van het verhaal Wilfred die de landelijke pers heeft gehaald nadat hij in Tubbergen een meisje van de fiets heeft getrokken. Hij was al een zedendelinquent maar dat is nooit bekend gemaakt.
Er zal wel eerst weer wat moeten gebeuren voordat er maatregelen worden genomen. Goed bezig Actolei.
Dirk — 15 dec 2022
Eerst azc, dan ridderspoortje en nu weer de scholtenhof, om maar een paar recente voorbeelden te noemen qua wijze van omgaan door politiek borne (specifiek college) met inwoners en andere private partijen. Deze wijze van omgaan met blinkt uit door onder meer een hoge mate van incompetentie, inlevingsvermogen en een dosis misplaatste arrogantie. Het begint eerder regel dan uitzondering te worden dat dit college achteraf met een bak excuses komt waarom dingen zo zijn gelopen, onder het mom van we dronken een glas, we deden een plas en alles blijft zoals het was. Zoals eerder aangegeven blinkt politiek Borne niet uit in lerend vermogen, maar straalt het ook niet uit hierin enige positieve verandering te willen aanbrengen, gezien de praktijk cases. Let wel: u bent er voor de inwoners en niet voor uw eigen agenda. Een bestuurder die hier anders over denkt rest slechts 1 ding, namelijk portefeuille inleveren en uit de politiek vertrekken....

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024