Borne kan groeien tot 27.000 inwoners
WOONDEAL EN REGIONALE AFSPRAKEN: 1.000 EXTRA WONINGEN IN BORNE

Borne kan groeien tot 27.000 inwoners

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) ondertekende afgelopen week een regionale woondeal voor Overijssel. De provincie moet voor 2030 minimaal 42.300 woningen bouwen, waarvan 14.100 in Twente. Voor Borne betekent dit alsnog met spoed een vierde fase in de Bornsche Maten ontwikkelen. “De Bornsche Maten is een van de sleutelprojecten, die in een regionale behoefte voorzien. Daarnaast wordt flexwonen vanuit het Rijk op allerlei manieren gefaciliteerd, met aanjaagteams en terug leveranties. Want met alleen reguliere bouw red je het anders nooit voor 2030”, aldus verantwoordelijk wethouder Martin Velten.
 

Het kan verkeren

Nog maar enkele jaren geleden – in 2017 – werd Borne gedwongen de ambities voor de Bornsche Maten drastisch terug te schroeven. Er zouden te veel nieuwbouwplannen in de regio zijn en, vooral op aandringen van buurman Hengelo, moest Borne een dikke streep zetten door de uitbreidingsplannen in de wijk, die op papier zou groeien tot 2.700 woningen. Na heel veel moeizame en spannende bestuurlijke gesprekken bleef de schade uiteindelijk beperkt tot een maximale capaciteit van 2.300 woningen. Wel moest de rem op het tempo en mocht Borne maximaal 100 woningen per jaar bijbouwen. De plannen werden conform deze afspraken bijgesteld. De geplande vierde fase werd geschrapt en de derde opnieuw ontworpen zodat er een mooie overgang naar het buitengebied zou komen.
 

Kanteling

Hoewel er ook toen al geluiden waren dat Nederland afstevende op een woningtekort bleven de afspraken tot 2019 zoals ze waren. In 2019 mocht er wel sneller gebouwd worden dan 100 huizen per jaar, onder voorwaarde dat er rekening gehouden werd met bepaalde doelgroepen. Inmiddels is ook het slot op de Bornsche Maten eraf en kan de vierde fase, met 400 woningen, alsnog gebouwd gaan worden. “Het voordeel is dat de plannen voor de vierde fase al redelijk hard zijn en er een masterplan onder ligt. De stikstofproblematiek is ook minder aan de orde, dus er kan relatief snel gebouwd worden.” Binnen een jaar of zes, verwacht Velten.
 

Voorwaarden

“Er zit wel een beperking op de woningbouw. De afspraak is 30 procent sociale huur, 40 procent midden huur of betaalbare koop en 30 procent in de duurdere sector. Dat is ook goed. Je krijgt daarmee een andere bevolkingssamenstelling, maar Borne heeft nu ook wel weinig sociale huur.”
 

Hogere ambitie in Twente

De 14.100 Twentse woningen van Hugo de Jonge zijn een verplichting. De regionale ambitie ligt hoger; 20.000 woningen. “Daarin zit Borne voor 1.030 woningen. Naast de 400 woningen in de vierde fase Bornsche Maten houden we dus nog 600 woningen over die we kunnen gebruiken voor de kerkdorpen en voor inbreidingsplannen. Bijvoorbeeld op de vrijkomende locaties van basisscholen ‘t Oldhof en Jan Ligthart en langs de straks afgewaardeerde N743. Dat is allemaal wel wat verder weg in de tijd.”
 

Al met al zou dat betekenen dat Borne kan uitgroeien naar 27.000 inwoners. Nu zijn dat er net iets meer dan 24.000. “We zijn nog steeds een groeigemeente. Op enig moment moet je je wel afvragen of je nog verder wilt groeien. Inbreiding is prima, maar een vijfde fase Bornsche Maten verder richting Deurningen is niet iets waar we nu aan denken. Dan kom je op een gegeven moment ook niet goed meer te zitten met je voorzieningen, zoals winkelcentra en scholen.” (AJ)

 

Foto's Bornsche Maten © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Borne groen — 16 jan 2023
Mensen wonen graag in de bornsche maten o.a. vanwege de wandelroutes en overgang naar t buitengebied. Met het nieuwe masterplan en de piepersveldweg als logische grens is er ook voldoende ruimte om in de toekomst t beekpark door te trekken en hier een prachtig park langs te leggen. Vertier voor mens en dier. En wacht nou geen jaren, maar begin met aanplant ervan. Ik denk een mooi project om hier nieuwe bomen te planten. Ook een doelstelling toch? Zo blijf je nog eens n hert, fazant, kievit zien. Mooi toch 😉 iedereen blij
Jos Lansink — 25 dec 2022
Woningbouw is nu hot, en als het op Haags nivo al moet staat er niets meer in de weg om het niet te doen. Maar ik lees niets over dat er ook geďnvesteerd moet worden in uitloopgebied voor al deze toekomstige nieuwe bewoners van Borne. Bornse maten was voor de bebouwing groen en een uitloopgebied voor vele mensen van Borne. Twickel kan een uitkomst bieden maar daar loop je op weekend dagen al in colonne. Economie gaat voortschrijdend verder maar er is een hoge prijs die daarvoor betaald moet gaan worden, het gaat ten kost van Ecologie.

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024