De visies vliegen je om de oren
OOK UITGANGSPUNTEN WOONVISIE OPGESTELD

De visies vliegen je om de oren

We zagen al een Groenambitieplan en een Mobiliteitsvisie langskomen. Het proces om te komen tot een Woonvisie staat ook op de rails. En binnenkort volgen nog een Visie Vrijetijdseconomie, een Kerkenvisie een Integraal Veiligheidsplan én een Economische Visie. Daarnaast worden het Speelbeleid en de Energievisie geactualiseerd. Het heeft allemaal te maken met de nieuwe Omgevingswet die al meerdere keren is uitgesteld, maar er in de loop van 2023 zou moeten zijn. Idee erachter is dat er integraal gekeken wordt naar alle opgaven in de fysieke leefomgeving, vanuit diverse perspectieven. En dat in de besluitvorming de verschillende belangen beter op elkaar afgestemd worden.

 

NOVI, POVI, GOVI

Op gemeentelijk niveau is de overkoepelde Omgevingsvisie dan de leidraad voor omgevingsplannen en waaraan initiatieven worden getoetst. In jargon is dat een GOVI (Gemeentelijke Omgevingsvisie). Maar er zijn ook POVI’s (provinciaal) en een NOVI (nationaal). Zenderen heeft daar met z’n dorpsambitieplan weer een geheel eigen categorie aan toegevoegd, die analoog dan net zo goed een DOVI genoemd kan worden. Al die GOVI’s, POVI’s en NOVI moeten dan ook weer allemaal op elkaar afgestemd worden.

 

Een intensieve operatie waar men in overheidsland al jaren druk mee is. Omvangrijk en kostbaar. In Borne zijn voor alle deelvisies professionele bureaus aangetrokken, die het natuurlijk ook niet voor niets doen. Hoe gemeenten het precies allemaal gaan aanvliegen is redelijk vrij. De bedoeling is wel dat er participatie vanuit de samenleving wordt gestimuleerd. Borne gaat de Omgevingsvisie dus opstellen langs negen deelvisies.

 

Deel drie in de serie: De Woonvisie

Uitgangspunten zijn meer woningen, vooral voor starters en ouderen, meer huurwoningen, doorstroming in koop- en huursector bevorderen, flexwonen om snel de directe woningnood op te vangen, streven naar het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en andere kwetsbare doelgroepen en verder aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en omgevingskwaliteit.

 

Kwalitatief groeien

“We blijven een groeigemeente, maar willen wel kwalitatief groeien. Niet ‘bouw maar raak’”, vat wethouder Martin Velten het samen. “Prioriteit ligt bij starterswoningen en lage huurwoningen. Er is nu een onbalans. In het goedkope segment koopwoningen is er nu al een tekort van 46 en in de prijsklasse van 250.000 tot 350.000 een tekort van 66 woningen. Daarboven valt het mee. Er zijn dus 110 woningen die we sowieso snel moeten bouwen. Dat kan met twee-onder-een-kap woningen en rijtjeshuizen. Aan appartementen is in Borne niet veel behoefte. En last but not least met flexwoningen.” Over die flexwoningen volgt later in de gemeenteraad een discussie. De wethouder blijft er enthousiast over. “Het zijn echt hele nette woningen. Ik ben ervan overtuigd dat het heel mooi kan worden, zeker als je inzet op een mix van doelgroepen.”

 

Specifieke doelgroepen

In de concept Woonvisie worden diverse doelgroepen specifiek genoemd. Zo ligt er een wettelijk verplichte opgave om locaties voor woonwagens te faciliteren. Naast de bestaande locatie aan de Blauwgras zullen er twee nieuwe locaties van vier standplaatsen elk gerealiseerd gaan worden in De Horsten in de Bornsche Maten.

 

Een andere doelgroep is statushouders. Het aantal statushouders dat iedere gemeente moet huisvesten wordt groter, mede om de verstopping in de asielketen op te lossen. Voor Borne betekent dit van 16 in 2022 naar bijna 60 dit jaar. “We zijn een van de weinige gemeenten in Twente die een pluim heeft gekregen voor het altijd netjes voldoen aan de taakstelling. Die pluim geef ik graag door aan Welbions.”

 

Waar bouwen?

In ieder geval liever niet in het buitengebied. “Er zijn diverse inbreidingsgebieden in Borne zelf. Maar we kijken ook naar Hertme en Zenderen.” Zoals eerder gemeld mag Borne een vierde fase Bornsche Maten gaan bouwen. Een vijfde fase is voorlopig niet iets waar men aan denkt. (AJ)

 

Foto's Bornsche Maten (boven) en Reigershof (in tekst) © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Bewoner — 23 jan 2023
De meeste flexwoners keren die hippige dozen al snel de rug toe. De ervaringen zijn helemaal niet zo rooskleurig. Te klein en in media geidealiseerd als quickfix oplossing. Als t werkelijk zo prettig leven is op n paar m2 zou geen student meer willen doorstromen na zijn studie.
En wie gaan daar wonen?
En dan de natuur? Op die foto zie ik weinig groen. En ook op de bornsche maten worden kavels met iedere fase steeds kleiner. Zeg nee en zorg voor groen ipv meer beton of tijdelijk snelle prefab. Er zal groen bij moeten komen ter compensatie. Borne verliest zo aan karakter en aanzicht IMO
Bart Bergman — 22 jan 2023
Karaktermoord door de heer velten mag je kennelijk niet viespeukerij noemen want dan wordt je reactie verwijdert.

Lekker totalitair.
Gerard Vos — 21 jan 2023
Wat een ergerlijke uitspraken doet wethouder Velten vandaag in de Tubantia: hij schrok niet zo van de commotie die het plan Ridderspoortje veroorzaakte. Hij hoopt nu vooral dat bewoners zien dat flexwoningen een zegen zijn voor lang wachtenden. Meneer Velten: bewoners zijn geen gevoelloze wezens, zij zien heel goed dat het een zegen voor iedereen is om een dak boven het hoofd te hebben! Nog altijd hebt u niet in de gaten dat uw aanpak leidde tot de commotie. En daar zou u van hebben kunnen schrikken. U zet bewoners nu in de hoek van domme, gevoelloze, bange en niet medemenselijke wezens. Schande! Uw aanpak deugde niet. En uw leervermogen lijkt heel beperkt. Jammer en verontrustend. Het zou een zegen zijn als u echt leerde luisteren, en om van daaruit samenhang in beleid mogelijk te maken. Daar wringt de schoen, er is geen samenhang! Geen goed voorbereidde dialoog!
Gerard Vos — 20 jan 2023
Van harte kan ik de opmerkingen van Ron Hartman ondersteunen. Nette woningen zijn altijd belangrijk! Maar minstens zo belangrijk is het, om de juiste plek van de woningen, goed onderbouwd te motiveren in brede samenhang. Natuurlijk moet gekeken worden naar de belangen van spoedzoekers. Maar zeker ook naar de belangen en behoeften van de reeds aanwezige bewoners. Die serieus meewegen! En dan ook nog goede aandacht hebben voor alle beschikbare bouwplekken binnen Borne. Samenhang in beleid dus! De sociale context hoort daarbij. Ik ben benieuwd naar hoe de aangekondigde discussie over dit onderwerp in de gemeenteraad wordt voorbereid en uiteindelijk gevoerd zal gaan worden. En met mij zijn veel buurtbewoners benieuwd denk ik.
Ron Hartman — 19 jan 2023
Citaat:De wethouder blijft er enthousiast over. “Het zijn echt hele nette woningen. Ik ben ervan overtuigd dat het heel mooi kan worden
De wethouder moet eerlijk zijn. Het gaat niet om nette woningen, maar hoe het leefgebied wordtt. Voor de flexbewoners EN voor de buurtbewoners. Dat laatste is belangrijker te weten dan of het hele nette woningen worden. Voor flexwoningen en de sociale context moet je de juiste plek motiveren.

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024