Start onderzoek mogelijke locaties voor flexwonen
STARTNOTIE EERSTE STAP IN PROCES

Start onderzoek mogelijke locaties voor flexwonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie Tijdelijke flexwoningen spoedzoekers 2023 vastgesteld. Dit document geeft richting aan het proces om in de gemeente Borne flexwoningen te realiseren.
 

Wethouder Martin Velten: “De woningmarkt stagneert. Jongeren blijven gedwongen thuis wonen. Inwoners met een zorgvraag die uitstromen uit zorglocaties vinden geen nieuwe woonruimte. Gescheiden mensen/gezinnen en anderen vinden geen geschikte woning. Dit komt door gebrek aan passende en betaalbare woningen. Om te voldoen aan de acute behoefte van deze Bornse inwoners én de landelijk opgelegde opgave voor huisvesting van statushouders (vluchtelingen die in Borne mogen blijven wonen) is er naast de bestaande woningbouwopgave een versnelling nodig die te realiseren is met tijdelijke flexwoningen.” De woningen zijn bedoeld voor inwoners van Borne met een dringend huisvestingsprobleem.
 

51 flexwoningen

In 2023 zoeken ongeveer 94 mensen een woning, voor hen zijn circa 51 woningen nodig. Dit komt bovenop de huidige woningbouwplannen van de gemeente Borne. Gemeente Borne wil daarom in 2023 51 tijdelijke flexwoningen realiseren. Deze zijn bedoeld voor jongeren, statushouders en spoedzoekers (gescheiden mensen, senioren, mensen die uitstromen vanuit maatschappelijke opvang die zelfstandig gaan wonen).
 

Kwaliteit flexwoningen

Borne kiest voor grondgebonden flexwoningen die tijdelijk en snel geplaatst kunnen worden op beschikbare locaties. Een flexwoning is een duurzame, energiezuinige woning die voldoet aan het bouwbesluit en wordt geplaatst voor 15 jaar met een optie tot verlenging. Na 2032 neemt de woningbehoefte naar verwachting af en kunnen de woningen worden verwijderd.
 

Velten: “De gemeente hecht voor deze tijdelijke woningen grote waarde aan de esthetische kwaliteit én een zorgvuldige invulling en onderhoud van de woonomgeving. Hierbij gaan we de inwoners nauw betrekken. De startnotitie geeft onder andere richting aan dat proces. Sociale cohesie en daarmee leefbaarheid is cruciaal. We denken deze zo goed mogelijk te kunnen borgen met een mix van doelgroepen.”
 

Inbreng inwoners voor potentiële locaties

Voor het realiseren van deze flexibele woningen maakt de gemeente Borne een overzicht van optionele locaties. Inwoners kunnen vervolgens laten weten wat zij van die locaties vinden. Bornenaren krijgen ook de mogelijkheid om zelf potentiële ontwikkellocaties aan te dragen. In de maanden februari en maart worden inwoners hiervoor benaderd en worden alle mogelijke ontwikkellocaties verzameld. “Een interactief proces waartoe de gemeenteraad heeft opgeroepen middels een amendement. Ik denk dat we het participatieproces nu goed hebben ingericht. We hebben lering getrokken uit ’t Ridderspoortje en gaan een open dialoog aan met raad en samenleving. Het is niet ‘wij beslissen en u heeft het maar te slikken’. Ik hoop wel dat mensen inzien dat wij een opdracht hebben op het gebied van volkshuisvesting en daar ook begrip voor hebben”, aldus Velten.
 

De gemeenteraad besluit op 31 januari over de startnotitie. Op 7 februari besluit het college over het voorstel voor mogelijke locaties. Voor het participatieproces is vervolgens twee maanden uitgetrokken. De bedoeling is dat de gemeenteraad in mei de locaties en het woonprogramma vast gaat stellen. Eind 2023 zou gestart kunnen worden met de plaatsing van de tijdelijke woningen. (AJ)

 

Referentiebeelden geven een indruk van de beoogde kwaliteit en uitstraling van flexwoningen. Bron: Conceptenboulevard

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Gerard Vos — 27 jan 2023
De startnotitie ligt er en de gemeenteraad heeft er goed naar gekeken in het politiek beraad. Er is lering getrokken uit de onvrede die zich liet zien rond de communicatie, men zit er nu bovenop. Dat is mooi! En dan nu de uitvoering! Wethouder Velten hoopt nog altijd dat de mensen inzien dat de gemeente een opdracht heeft op het gebied van volkshuisvesting en ze daar begrip voor hebben. Ik kan hem geruststellen. De grote meerderheid van de Bornse inwoners bestaat uit weldenkende mensen! Luisterbereidheid over en weer is nu van belang. Blijf zelf ook goed luisteren naar uw bewoners meneer Velten. Kijk goed naar wie wel en niet worden uitgenodigd om mee te praten. Wat is de buurt in deze? Wie krijgt wel of geen brief in de bus? Hou ook rekening met mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om mee te kunnen participeren via internet. Ik wens alle betrokkenen een goed proces van samen uit en samen thuis! Met als resultaat: voor iedereen een dak boven het hoofd en tevredenheid daarover.
P. Lutjens — 26 jan 2023
De Scholtenshof lijkt mij om te beginnen een prima plek: centrale locatie en een goede verbinding met het gemeentehuis.
Ron Hartman — 26 jan 2023
Op de plek van de melkfabriek kwamen hoge flats. Dat kwam door de hoge torens van de melkfabriek, waardoor in die tijd het bestemmingsplan daaraan werd aangepast en de flats er dus gewoon mochten komen. Omdat het nu snel moet??? Wordt maar gekozen om grondgebonden te bouwen?? Iets meer fantasie graag en denk terug aan de grondgebonden 'de Klippen' waar een aparte procedure werd gemaakt om de vergunning en het bestemmingsplan op hoogbouw in 1 klap te doen. Bij grondgebonden woningen krijg je verrommeling van de omgeving bij korte bewoning. Het wordt niemands zorg. Dan maar de lucht in? Dan is er plek zar ipv te beperken met grondvretende laagbouw
michaela — 26 jan 2023
Eindelijk inspraak bewoners.

Ben benieuwd wat daar uitkomt en hoe de gemeente die uitslag gaat interpreteren / implanteren in hun besluitvorming

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024