Wel of geen zoekgebieden windmolens vaststellen?
DILEMMA’S DOOR DRUK UIT DE PROVINCIE

Wel of geen zoekgebieden windmolens vaststellen?

Eind vorig jaar informeerde het college de gemeenteraad dat de provincie druk zet op gemeentelijke plannen voor de opwek van windenergie. Borne heeft geen eigen windbeleid en dus ook niet formeel vastgelegd waar windturbines wel of niet zouden kunnen. Het risico dat Borne daarmee loopt is dat de provincie aanvragen voor hoge turbines – waarvoor de provincie het bevoegd gezag is – niet aan gemeentelijk beleid kan toetsen, maar aan landelijk beleid en provinciale normen. De regie ligt dan volledig bij de provincie, met als mogelijk gevolg dat Borne het nakijken heeft als er windmolens worden toegestaan waar Borne ze eigenlijk niet wil hebben.
 

Alternatieven

Dat lijkt het college in ieder geval geen wenselijke situatie. In maart wil het college met een voorstel naar de raad komen voor een alternatief. Op dit moment zijn er drie opties. Om te beginnen kan Borne aangeven windturbines op eigen grondgebied helemaal uit te sluiten, maar dan zouden er in Twente wellicht wel andere gemeenten bereid moeten zijn om meer windmolens te plaatsen dan in hun eigen bod voor de regionale plannen staat. Het lijkt niet heel waarschijnlijk dat daar ergens snel de handen voor op elkaar komen. Een andere mogelijkheid is wel een paar gebieden aan te wijzen waar windenergie eventueel mogelijk is. Nog een optie is geen zoekgebieden vaststellen, maar wel beleidsregels , maar daar zitten ook weer allerlei haken en ogen aan.
 

Kansenkaart

Helemaal op nul hoeft de gemeente niet te beginnen. In 2020 is er al een kansenkaart opgesteld (afbeelding in de tekst). Daaruit bleek dat de mogelijkheden voor opwek van windenergie binnen de gemeentegrenzen beperkt zijn. Turbines van 125 meter tiphoogte zouden kunnen bij knooppunt Azelo, op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen en langs de gemeentegrenzen met Almelo en Saasveld. Voor de hoge windmolens zijn de mogelijkheden nog beperkter en viel kennelijk ook knooppunt Azelo af.
 

Overleg met Hengelo en Hof van Twente

Een ander verzoek van de provincie is om aan tafel te gaan met buurgemeenten Hengelo en Hof van Twente over een cluster windmolens bij knooppunt Buren. Hengelo heeft daar al een zoekgebied vastgesteld en in Hof van Twente ligt er het initiatief van de familie Kristen, waaraan overigens Hof van Twente op dit moment nog geen medewerking wil verlenen. Aan Bornse zijde van de A1/A35 lijken er geen mogelijkheden te bestaan, maar omdat eventuele plaatsing van windturbines over de gemeentegrens wel een effect hebben op inwoners van Borne is het college van mening dat het wel verstandig is om in gesprek te blijven met de buurgemeenten.
 

Voordat het college met een voorstel naar de gemeenteraad gaat worden raadsfracties gevraagd hun mening te geven, zodat dit in het voorstel meegenomen kan worden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Michel — 16 feb 2023
@Anita
Daar ontvangen raadsleden GB90 en Borne Energie subsidie voor

Uw belastinggeld om bewoners en gemeente Borne buitenspel te zetten met hun coöperatie, beleggersclub Raedthuys te sponsoren en vooral eigen belang te dienen
Anita W. — 16 feb 2023
Ik zie berichtgeving hieronder (schrik hiervan)

Waar zijn Borne Energie en GB'90 mee bezig met hun coöperatie met Raedthuys ?

Gezondheid bewoners ?
Inspraak bewoners en gemeente Borne?
Behoud landgoed Twickel ?
Waardedaling woningen ?

https://www.borneboeit.nl/131743/nieuws/wind-voor-buren-wendt-zich-tot-de-provincie

Bart Bergman — 15 feb 2023
😁
Ron Hartman — 15 feb 2023
Zodra de opmerkingen van de arts(en) Poetin met zijn specifieke methodieken kunnen overtuigen dat zijn handelswijze de gezondheid van teveel mensen schaadt, zal de zienswijze doorklinken. Nu is het slechts een zienswijze waar ook rekening mee moet worden gehouden. Kortom. De macht van de inspreker moet niet overdreven worden door hier vet en herhaald te plaatsen. De kennelijk aan de zoekgebieden toegevoegde plek rond knooppunt Azelo lijkt verstandig. Onderzoek alle dingen en behoud het goede zoals ze in Rijssen heel bekend moet zijn.
Boudewijn — 15 feb 2023
Kijk dus:
'𝗥𝗶𝗷𝘀𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗵𝘂𝗶𝘀𝗮𝗿𝘁𝘀𝗲𝗻 & 𝗺𝗲𝗱𝗶𝘀𝗰𝗵 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘀𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺! "𝗢𝗻𝘃𝗼𝗼𝗿𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗡𝗘𝗘 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗪𝗶𝗻𝗱𝘁𝘂𝗿𝗯𝗶𝗻𝗲𝘀"'

https://youtu.be/tKDDIvFYH5Y
Ron Hartman — 15 feb 2023
De laagfrequente problematiek wordt helder verwoord door dhr Baan. Het is duidelijk dat het begrip geluid, niet alleen in Db kan worden gevangen en in beleid moet worden vertaald. Het probleem doet zich ook voor bij diverse asfalt-beton op snelwegen. Daar is veel kennis te halen. Gezondheid versus Economie; is eigenlijk de standaard kwestie. Ooit wordt door, of voor ons gekozen. De lokale beleidsregels moeten dan houvast kunnen bieden.
S. Peper — 14 feb 2023
Kijk '𝗥𝗶𝗷𝘀𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗵𝘂𝗶𝘀𝗮𝗿𝘁𝘀𝗲𝗻 & 𝗺𝗲𝗱𝗶𝘀𝗰𝗵 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘀𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺! "𝗢𝗻𝘃𝗼𝗼𝗿𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗡𝗘𝗘 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗪𝗶𝗻𝗱𝘁𝘂𝗿𝗯𝗶𝗻𝗲𝘀"'

https://youtu.be/tKDDIvFYH5Y
Ron Hartman — 14 feb 2023
@Fam de Graaf. Mooi voorbeeld om even uit te spitten. Hertme zou, waar Dinkelland de turbines ook plaatst, geen slagschaduw overlast hebben. De afstand is meer dan optimaal te houden (zelfs als ze op de grenzen van Dinkelland zelf geplaatst worden) en het geluid bij forse hoogte moet in kaart gebracht worden. In een stiltegebied kan het storender zijn dan langs de snelwegen, waar het geluid vaak maar een half tot 1 db toeneemt tijdens normale drukte. Het geluid van een waterval in stilte? Geluid moet uiteraard streng worden gecontroleerd.
Mijn vraag: wat kan Hertme eigenlijk bij normale bouw, aan overlast ervaren? Het zien van de wieken is geen overlast toch? Is het daarom juist niet nodig dat het beleid vast ligt en dus snel discussie hierover start?
Fam de Graaf — 14 feb 2023
Politiek Borne heeft geen kennis en is o.a. met GB'90 niet onafhankelijk met raadsleden met eigen agenda's.

Zie ook hier:
Borns raadslid vreest windturbines Dinkelland

https://www.tubantia.nl/borne/borns-raadslid-vreest-windturbines-dinkelland~ab1e3a7b/

En vervolgens bewoners en gemeente volledig buitenspel zetten met coöperatie Borne/ Buren energie zonder ondetzoek draagvlak, inspraak bewoners en een schijn-participatieproces voor de bühne.

https://www.borneboeit.nl/71555/nieuws/cooperatie-buren-energie-opgericht
Ron Hartman — 13 feb 2023
@van Zalk: betekent dat dat er helemaal niets moet gebeuren? De Provincie heeft eerder laten zien desnoods een PIP vast te stellen.
Enfin, er is tenminste een serieuze reactie geweest. Doet de rest verder tzt het licht uit en de E-car op slot?
van Zalk — 13 feb 2023
Antwoord:
Nee, geen zoekgebieden windmolens vaststellen

- geen wind in windluw twente
- teveel overlast dicht bij woonwijken
- milieu- en gezondheidsschade tgv windturbines
- Landgoed Twickel beschermen

Zie ook:
www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl
www.burentegenwindmolens.nl
www.windwiki.nl

En info:
Geen windmolens hof van Twente
https://m.facebook.com/203336943411974/?locale2=nl_NL
Lothar — 13 feb 2023
Ronnie, je begint nu wel wat dedain te discussiëren. Jammer, ik had je hoger ingeschat omdat jij je altijd zo verdiept in zaken....je zakt nu toch wel door de ondergrens heen door te stellen dat alle bijdrages, behalve die van jezelf, hieronder als onzin te kwalificeren.
Ron Hartman — 13 feb 2023
Wil je nog een bosje hout snijden Bart? Wat hebben alle reacties hier met de titel en inhoud van dit artikel te maken?
Dirk — 13 feb 2023
Volgens mij is ook hier de kernvraag wiens belangen er door de lokale politiek in Borne a priori worden gediend: de belangen van diegenen dankzij wie de dames en heren (ben nu eenmaal niet zo'n gendertype) op het politieke fluweel terecht zijn gekomen (de stemmers dus), of het Haagse gebeuren, wat sowieso geen enkele binding cq emotie heeft met wat er zich op lokaal niveau in Nederland afspeelt. Het zgn Europees denken is nu eenmaal interessanter om mee te paraderen in het imago-kringetje dan de dagdagelijkse zaken waar mensen zich op lokaal niveau (terecht) druk over maken. Lokale politici blinken dan ook vaak niet uit in daadkracht cq hart voor voor burgers, maar uiten zich vaak meer in algemeenheden en vage bewoordingen. Je zou ook eens ergens op aangesproken kunnen worden op lokaal niveau als politicus, dat is toch allemaal maar lastig en vervelend.....
Bart Bergman — 13 feb 2023
Weet u heer Hartman,als u altijd zelfgenoegzaam en minzaam boven de partijen wilt staan als de redelijke gespreksleider die het eigenlijk aan het einde van de dag allemaal het beste weet dan komen daar vanzelf reacties op.

Ik ben nu even aan het hout snijden.
Ron Hartman — 13 feb 2023
Eindelijk inhoudelijke reacties en die ook hout snijden. De uitvoering en implementatie van windenergie is dus het hete hangijzer. Dat lijkt antwoord te geven op de vraag die gesteld is in het artikel. We (de Raad van Borne) zal dus het beleid tbv windenergie helder vast moeten leggen?
Boudewijn — 13 feb 2023
@de Graaf
Spijker op z'n kop

Bij Borne Energie geen enkele inspraak mogelijk.

De profiteurs
Het zijn er maar een paar die meedoen, niet echt een gebiedscoöperatie. Zij hebben helemaal geen behoefte aan participatie. En ook niet aan draagvlak. Het is geld dat boeren en een beleggersclub RAEDTHUYS WINDENERGIE BV maakt tot meedogenloos voor het landschap en hun buren.
Fam de Graaf — 13 feb 2023
Dat Borne Energie een coöperatie start om bewoners en gemeenten BUITENSPEL te zetten bij plaatsen van mega windturbines vinden wij pas echt zorgelijk:

- schijn draagvlak creëren
- eigen financieel gewin
- beleggingsclub Raedthuys Pure Energie en
grondeigenaren vrij spel geven

Bij kritiek ander naam hanteren en aangifte doen vanwege smaad ?
https://www.borneboeit.nl/62316/nieuws/borne-energie-doet-aangifte-wegens-smaad


Werkwijze Raedthuys en Borne/Buren Energie nog een keer uitgelegd:
https://groene-rekenkamer.nl/3917/beleggingsfirma-raedthuys-aast-op-uw-centjes-wind-bijzaak-winst-niet/

Bart Bergman — 12 feb 2023
@Lotte
Het orakel van Borne.
Monique — 12 feb 2023
Bekijk De Hofbar: Windmolens zorgen voor overlast door ontoereikend RIVM-rapport op https://www.npostart.nl/POW_04931878

In geen enkel ander land zijn windturbines zo hoog en staan ze zo dicht bij huizen.

Honderden artsen luiden de noodklok over de medische gevolgen
Ron Hartman — 12 feb 2023
@Lotte e.a. Ik verdiep mij in diverse onderwerpen grondig. Het zou je op kunnen vallen als je mijn bijdragen leest, dat ik graag inhoudelijke reacties zie komen. Probeer jij eens te antwoorden of te discussieren over de inhoud?
Lotte — 12 feb 2023
@Ron ik begin mij zo langzamerhand wel af te vragen welk gesponsord belang jij hebt. Altijd het laatste woord willen hebben en dwars van een mondige tegenstander.
Ron Hartman — 11 feb 2023
Beste Lothar. Het klopt dat er gemarchandeerd wordt met de normen. Dat is ingebakken in menselijk gedrag (kennelijk). Hetzelfde zie je bij het m.i. populistiche kaartje dat zogenaamde zoekgebieden laat zien. Op mijn beurt ben ik er van overtuigd dat voor een groot deel langs de nieuwe Vloedbeldverbinding, molens kunnen komen met de hoogste in het knooppunt Azelo gelijktijdig met de ontsluiting van de A1 en de Vloedbeldverbinding. Natuurlijk kunnen er nog heel veel langs de A35 en A1 komen, maar ik beperk het nu tot Borne. Wat is het alternatief? De vissers zijn woedend omdat de zee wordt volgeplempd. Dat wordt hier toch niet beoogd?
Henriëtte — 11 feb 2023
Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/inspectie-burgers-onvoldoende-beschermd-tegen-geluidsoverlast-windmolens

burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens

Handhaven niet mogelijk

Inspectierapport uit 2009 van de VROM-inspectie (nu ILT) dat Zembla na een beroep op de Wet open overheid (Woo) in handen heeft gekregen. De Tweede Kamer vroeg het inspectierapport in 2009 op bij de behandeling van de nieuwe geluidsregels, maar de minister weigerde het document destijds te verstrekken.
Lothar — 11 feb 2023
Beste Ron, ik hoop dat je deze documentaire ook zelf hebt gezien.
Daarin wordt knip en klaar aangetoond dat er gemarchandeerd wordt met de normen, zodanig dat ze nadelig zijn voor de gezondheid. Verder wordt er gesteld dat dit door 3 zaken komt, namelijk de grote financiële belangen, de toenemende vraag en allerlei klimaatakkoorden waar ons land zich aan gecommitteerd heeft. Ik vind het te makkelijk om afstand te doen van het gezondheidsaspect en dit maar te vergoelijken door de toenemende vraag in dit overvolle land. Kijk naar de kaart van Borne. Het is op basis van de gezondheid simpelweg niet haalbaar in deze kleine gemeente. Ik vind ook dat de regering naar andere manieren moet zoeken. Alle crises zorgen voor tweedeling en een ontwrichte samenleving, omdat deze regering gehouden is aan allerlei ondertekende overeenkomsten die niet te verenigen zijn met de welvaartstandaarden die we graag voor onszelf willen behouden. Een ingewikkelde kwestie voor ons land.
Ron Hartman — 11 feb 2023
Lothar: jij stelt dat de belangen van het grote geld te groot zijn. Ik meen dat de toenemende vraag naar energie een grote rol speelt. Die toename liever niet te dekken met fossiel. Zou jij voor maximumafname van energie kiezen? Per persoon? Of voor nationaliseren van energieproductie? Hoe ziet onze energieproductie eruit over 15 jaar? En als Lingen niet meer levert?
Lothar — 11 feb 2023
Oké @ Boudewijn, bedankt. Een vandaag is doorgaans een betrouwbaar medium. Ik heb het gekeken. Dit vind ik echt shockerend. (Gezondheids)klachten worden niet erkend en de afstandsnormen voor hoge molens t.o.v. de bebouwde kom onverantwoord niet toegepast.
Volgens deze reportage kennen wij in NL geen afstandsnorm, maar een geluidsnorm. Deze geluidsnorm wordt niet gemeten, maar berekend. Hierbij uitgaande van een gemiddelde. Concreet betekent dit dat je een windmolen 3 maanden kunt uitzetten en het gemiddelde kunt pakken van 9 maanden om zo op een fraai jaargemiddelde te komen. De belangen van het grote geld zijn hier te groot. Groter dan de gezondheid van mensen. Schandalig.
Boudewijn — 11 feb 2023
Zie uitzending Een vandaag
- Windturbines veel te dicht bij woonwijken,
- Gezondheidsklachten
- omwonenden kunnen niet meer slapen

https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/527226/

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/
Ron Hartman — 10 feb 2023
https://www.human.nl/tegenwind/lees/waar-gaat-het-goed.html

Mijn vraag blijft; waar halen we de extra stroom vandaan als blijkt dat ieder meer stroom wil. Misgunnen van windkracht? M.i. te vergelijken met tanken. Je gunt het de olieboeren niet ...... maar ja he? Kernenergie dan? Dat gebruiken we hier al veel, uit Lingen. Een extra? Waar dan?
Ans Berendonk — 09 feb 2023
https://www.2doc.nl/documentaires/2021/10/tegenwind.html

Mooie docu over wie over de windmolens gaat.

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024