Overal bezwaren tegen flexwoningen
ZORGEN, VRAGEN EN TEGENSTAND, MAAR OOK CONSTRUCTIEF MEEDENKEN

Overal bezwaren tegen flexwoningen

De vijf locaties die als zoekgebied zijn aangemerkt voor de bouw van tijdelijke woningen stuiten eigenlijk overal op weerstand uit de buurt. Dat bleek tijdens de ‘luistersessies’ die de gemeente organiseerde om de gedachten uit de wijken op te halen. Vooralsnog liggen er ‘denkrichtingen’ op locaties aan de Tichelkampweg (30 woningen, in twee of drie lagen), Ridderspoor (10 woningen, grondgebonden), Goudbes (30 woningen, tweelaags), Sonnebeld (12 woningen, grondgebonden) en in een nieuw gebied van de Bornsche Maten (20 woningen, grondgebonden). Per locatie werden omwonenden gehoord, waarbij Goudbes en Sonnebeld samen werden genomen, omdat die plekken heel dicht bij elkaar liggen in het deelgebied Eschwonen.
 

De gehele dag werd er door het projectteam driftig meegeschreven. Antwoorden werden er nog niet gegeven, dat komt over een week of twee als alles is geïnventariseerd.
 

Tichelkampweg

Overal waren er zorgen over verloedering, veiligheid, overlast en verrommeling. Per locatie gelden er ook specifieke argumenten. Zo is men rondom de Tichelkampweg geschrokken van het aantal van 30 woningen. “Dat is toch niet meer kleinschalig?” en “Absurd op die plek!”. Nu is het terrein in gebruik als gezamenlijke moestuin en als speelveld voor de jeugd tot 18 jaar. De flexwoningen zouden daartussen moeten passen, maar de buurt ziet het trapveldje opgeofferd worden. “Hoe moet dat met parkeren en bergingen of tuintjes bij die huizen?” “Het is niet correct tegenover de bewoners die zich zo hard hebben gemaakt voor de voorzieningen die daar nu zijn.” Een ander argument tegen de locatie is het feit dat de Tichelkampweg steeds drukker wordt en dat dit een barrière gaat vormen voor sociale integratie met de wijk.
 

Ridderspoor

De bezwaren tegen flexwoningen aan het Ridderspoor zijn eigenlijk allemaal al bekend. Het plan kwam vorig jaar al naar buiten en werd na veel commotie in de gemeenteraad teruggefloten, omdat er een integrale en gedegen afweging tussen mogelijke locaties moest komen en er eerst beter geluisterd moest worden naar de buurt. Veel bewoners uit de wijk lieten nogmaals hun argumenten tegen tijdelijke woningen op de locatie horen. Dat zijn er veel, maar bovenal wil men een integraal herontwikkelingsplan voor het hele gebied en veel liever seniorenwoningen op die plek voor ouderen die graag kleiner willen wonen in hun eigen wijk. Overheersend lijkt het sentiment dat het toch allemaal niets uitmaakt. “We hebben sterk het gevoel dat het hele plan wordt doorgedrukt en we als makke lammetjes meelopen.”
 

Goudbes/Sonnebeld

Emotioneel werd het bij de luistersessie over de locatie in deelgebied Eschwonen in de Bornsche Maten. De ideeën voor in totaal 42 flexwoningen waren er volledig uit de lucht komen vallen. Frustratie, verontwaardiging en boosheid waren er. “We hebben knoeperhard gewerkt om ons huis te kunnen kopen. Als er iets verandert, dan is dat prima, maar dit verandert alles!” In Eschwonen zijn, in tegenstelling tot in veel andere deelgebieden in de Bornsche Maten, al sociale huurwoningen gebouwd. “Nog 40 erbij maakt het een volledig andere wijk!” Ze waren met een andere verwachting naar de wijk verhuisd. “Ik voel me ronduit genaaid!” Speelt ook nog mee dat de plek waar nog steeds de tijdelijke school staat al veel eerder zou zijn bebouwd en dat men bang is dat het gebied met de tijdelijke woningen nog 15 jaar langer niet volledig afgemaakt gaat worden.
 

Waar dan wel?

Men heeft wel begrip voor het feit dat iedereen een dak boven z’n hoofd verdient. Er werd dan ook echt wel meegedacht over hoe het wel kan en waar dan. Bijvoorbeeld in leegstaand vastgoed, in nieuw te ontwikkelen woninggebieden of op de parkeerplaatsen in het centrum. Hofjes voor ouderen bouwen om de doorstroming uit bestaande huurhuizen op gang te brengen werd ook vaak genoemd. Andere suggesties waren het terrein van het paasvuur aan de Oonksweg, achter het Arrestantencentrum, aan de Steenbakkersweg, tussen Twickelerblokweg en de zuidelijke randweg of aan de Oude Bieffel.
 

Hoe verder?

Half maart krijgen de deelnemers aan de sessies een terugkoppeling van wat er is opgehaald. Een maand later neemt het college een beslissing over welke locaties verder ontwikkeld worden. Met die omwonenden wordt vervolgens weer gesproken. Eind mei spreekt de gemeenteraad uiteindelijk het definitieve besluit uit. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Henk — 10 mei 2023
Mensen in Borne die tegen flexwoningen protesteren moeten zich rot schamen. Zelf zitten ze allemaal lekker goedkoop in een koop- of huurhuis en Nederlandse jongeren (echt niet alleen statushouders) moeten 10 jaar op een wachtlijst staan om een sociale huurwoning te kunnen krijgen.

Daarnaast kun je tegenwoordig met een modaal salaris niet eens een woning meer kopen. Het is schijnbaar normaal geworden om je eigen jeugd van een fatsoenlijke toekomst te beroven. Wat een egoďsme.

Ze hebben zogenaamd alle begrip, zolang het maar niet in hun eigen buurt is. Met zo'n instelling komen we natuurlijk geen steek verder.
Chris — 07 mrt 2023
de leegstaande panden gebruiken voor flexwoningen.
2 scholen dacht ik die leeg staan. Gemeentehuis komt ook tzt leeg te staan.
Henk de Vries — 02 mrt 2023
Daarbij het AZC te Azelo is nog grond te koop , nu nog weidegrond natuurlijk dus even het bestemmingsplan wijzigen . Is dit geen oplossing? Of het oude pand slopen het deels geplande bestemde plan wijzigen en aanvullen met extra woningen .
Ineke — 28 feb 2023
De Ligthart school renoveren en op t,Wooldrik flexwoningen neerzetten de kosten zullen vast goedkoper worden,dus winwin situatie
Ron Hartman — 26 feb 2023
@Vreselijk incognito: interessante gedachte. Er kunnen dan toch als alle lokaties benut worden, voldoende aantallen gebouwd worden?
Vreselijk — 24 feb 2023
Sociale inbedding van zo veel statushouders en spoedzoekers zo dicht op elkaar in borne is onmenselijk en onwenselijk
Gemeente wees menselijk en creatief. Bouw max 5 van die houten vakantiehuisjes bij elkaar op 1 locatie. 10 bomen erbij en grondgebonden. Sociologie en psychologie worden nu volledig vergeten. Compenseer de gedupeerden
Lothar — 24 feb 2023
Je zult er maar een huis hebben laten bouwen van je zuur verdiende centen in de omgeving van de Goudbes...Daar gaat je waarde van de woning...Ik snap deze mensen wel die daar wonen.
nico evers — 24 feb 2023
Alle flexwoningkaarten kunnen "mogelijk" op 't wooldrik
geprojekteerd. De aannemer is vertrokken, hekken op slot, niemand te bekennen. Ruimte zat! Met goede nutsvoorzieningen want die zijn grotendeels al aangelegd. En daar schort het op diverse flexlocaties nog wel aan.
Gemeenteraad veel wijsheid gewenst!
Ron Hartman — 24 feb 2023
Op zich heb je gelijk met je (doem?) visie Dirk. Toch meen ik dat de oudere wijken aan renovatie, inbreiding van modern en upgrading toe zijn en dat in de uitbreidingswijk Bornse Maten de afspiegeling van de Bornse samenleving nog afgerond moet worden. Met goeie afwegingen.
Dirk — 24 feb 2023
En nu gaan de bewoners van de diverse genoemde wijken elkaar proberen te overtuigen waarom NIMBY, ofwel je laat je als inwoners simpelweg uitspelen tegen elkaar, met als gevolg dat de gemeente echt "niet anders kan" dan de regie volledig naar zich toe trekken want het moet allemaal wel doorgang vinden natuurlijk. Mensen denk eens na: deze hele exercitie is van te voren al lang en breed overdacht en gepland, daar veranderen zgn. luistersessies (wie luistert er naar wie?) echt helemaal niets aan....
Ron Hartman — 24 feb 2023
@eschwonen. Hoeveel lagere en midden sociale huurwoningen zou Borne hebben? Uiteraard zal dat in de wijk Bornse Maten ook mogelijk moeten zijn? Waarom niet? Waarom zou de rest van Borne nog meer moeten krijgen?
Bewoner esc wonen — 24 feb 2023
En oh ja, aan de nieuw te bouwen deel van de esch wonen worden ook ruim 20 sociale huurwoningen gebouwd (jeneverbes en rozenbottel). De gelijke verdeling en juiste verhouding raakt absoluut zoek..!
Bewoner esc wonen — 24 feb 2023
Heel apart dit. Als bewoner van de Bornsche Maten ben ik hierover niet ingelicht. Uiteraard dient iedereen een dak boven het hoofd de hebben. Dat is een goed recht. Maar in de Bornsche Maten deel Esch Wonen staan al ruim 30 sociale huurwoningen (als het er al niet meer zijn). Deze stonden er al en daarna werd de wijk uitgebreid. Netjes, normaal. Iedereen weet waar hij / zij aan toe is. We hebben de discussie van de aanwijzing van grond voor de woonwagenbewoners nog niet rond, of de Bornsche Maten wordt nu alweer sociale woningen door het strot gedrukt.
Elite wijk? Nee, is het nooit geweest (bornsche maten bestaan vooral uit inwoners die eerste generatie “bovenstand” zijn geworden en juist niet welgesteld zijn vanwege erfrecht en/of familievermogen).
Grond in bornsche maten is al gul genoeg geweest door postzegel kaveltjes uit te geven, sociale huurwoningen te omarmen en rijtjeswoningen met vrij staande woningen te mengen. Nu elders graag.
Bewoner — 24 feb 2023
Nabij de goudbes staan al veel sociale huurwoningen. Nu zijn andere delen van borne aan de beurt. En mijn advies voorkom segregatie dus plant blend die woningen in, ipv op n kluitje. En doe dit op plekken waar mensen niet eerst gelokt zijn een vermogen uit te geven. De planschade wordt gigantisch, lees verloren belastinggeld
Dirk — 24 feb 2023
Houd de uitspraak van de vvd-voorzitter op 13 december vorig jaar tijdens een vergadering goed in het achterhoofd: "Uiteindelijk kan het zo zijn dat het publiek belang boven het privaat belang gaat", ofwel als het zo uitkomt, al dan niet onder druk van het Haagse gebeuren, wordt het de genoemde locaties gewoon door de strot gedrukt ala Tubbergen. Het Haagse hemd (lees: dwangbuis) is nu eenmaal nader dan een lokaal ' boerenhemd', je kunt tenslotte je Haagse broeders en zusters niet tegen de haren instrijken toch? Of wel?????
Martin — 23 feb 2023
Ja ja life
Martin — 23 feb 2023
Ron Ron Ron ?elite wijk? wat een beeldvorming weer, get a live
Ron Hartman — 23 feb 2023
Dat de Bornse Maten in beeld zijn is een teken dat de wijk volwassen wordt en gelukkig toch niet de elite wijk wordt die het leek te worden. Sport kan dan ook worden uitgebreid als onverhoopt het sportpaleis te ambitieus blijkt en natuurlijk, ook een buurtsuper. Net een echt onderdeel van Borne! Ook goed voor het auto-luwer maken van het centrum.
Frits — 23 feb 2023
De locatie aan de Oonksweg is de beste keuze. Grond is al van de gemeente en het is geen woningbouwgrond, zodat je zeker weet dat het na 15 jaar weer gebeurd is op die plek. Ontsluiting is prima te regelen, de voorzieningen zijn op loopafstand. Dat deze locatie niet door de gemeente zelf genoemd wordt is onbegrijpelijk. Mogelijk dat er een ambtenaar of een wethouder tegenover woont?
Ton — 23 feb 2023
Paardenmiddel moet zijn paardenweide
Ton — 23 feb 2023
Zou de z.g. paardenmiddel aan de Oonksweg een optie zijn? De verbingsweg daar komt er toch niet.

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024