Dusseldorp gaat aan de slag in Spanjaardswijk
BOUWTEAM IN DE STARTBLOKKEN

Dusseldorp gaat aan de slag in Spanjaardswijk

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek is de bouwteamaannemer en uitvoerder geworden van de revitalisering van de openbare ruimte van de Spanjaardswijk. De vooroorlogse wijk, die nauw verbonden is met het textielverleden van Borne, is aan de opknapbeurt van de openbare ruimte toe. Hierbij worden er vernieuwingen en verbeteringen aangebracht aan wegen, riolering, openbare verlichting en groen. Bij de aanpak is er gekozen voor vergroening van de wijk en het versterken van de biodiversiteit met oog voor (verkeers)veiligheid, ontmoeten en spelen. Ook wordt de wijk klaargemaakt voor het veranderende klimaat met plensbuien, wateroverlast, hitte en droogte. In het ontwerp zullen ook laadpalen worden meegenomen. Bij de revitalisering wordt veel rekening gehouden met de cultuurhistorie van de wijk, de woningen en de bewoners.

 

Samen met de inwoners

Bij de revitalisering van de Spanjaardswijk is gekozen voor een participatieve samenwerking met de bewoners. Dusseldorp, met een vestiging in Borne, heeft zich in de aanbestedingsprocedure onderscheiden met een plan van aanpak en een participatieplan. Dit houdt in dat de bewoners veel inspraak hebben in de keuzes die er gemaakt worden. Er is een werkgroep van ongeveer 25 wijkbewoners die samen met de gemeente werken aan de toekomst van hun wijk. Zij doen dit in kleinere themagroepen zoals een Groengroep en een Straatgroep. Er is ook een Redactiegroep die aan de slag gaat met communicatie naar de bewoners van de wijk. Medewerkers van de gemeente ondersteunen de groepen.

 

Bouwteam

In het Bouwteam zitten gemeente Borne, aannemer Dusseldorp en twee wijkbewoners. Zij werken samen om de nieuwe openbare ruimte van de Spanjaardswijk te ontwerpen. De voorstellen van de Werkgroep en de wijkbewoners worden hierbij meegenomen. De twee bewoners kunnen op hun beurt ook weer de werkgroep informeren over de voortgang van het ontwerp. Wethouder David Vermorken verwacht dat de uitvoering grotendeels binnen het vooraf gestelde budget zal passen. “Een beetje afhankelijk van de keuzes die er nog in het traject gemaakt gaan worden.” De bedoeling is nog steeds dat de daadwerkelijke werkzaamheden zullen starten in het najaar van 2023. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Jos — 03 mrt 2023
Ik hoop dat de heer Vermorken ook gaat kijken naar de parkeerplaats aan de Damaststraat. De groenstrook aan de Damaststraat is ca 2 meter breed. Wanneer deze teruggebracht wordt naar ca 50 cm is het in en uitparkeren hier een stuk makkelijker!!

Raad akkoord met flexwoningen Tichelkampweg

Dinsdagavond stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de realisatie van 20-24...
30-05-2023

Nieuwe manier van maaien

Er moeten met Twente Milieu nieuwe afspraken gemaakt worden over het beheer en onderhoud van de...
27-05-2023

Voorzichtige start Bornse Dromen Dagen

Noud en Beau willen meer speeltoestellen op de Pellenhof in Oud Borne. Een glijbaan lijkt hen...
25-05-2023

Gemeente overwoog Carmelitessenklooster te kopen

In 2019 verlieten de laatste zusters het Carmelitessenklooster in Zenderen. Sindsdien staat het...
25-05-2023

Borne steunt IJsbaan Twente

De gemeente draagt 24.000 euro – een euro per inwoner - bij aan het overeind houden van de...
23-05-2023

BorneBoeit vandaag 10 jaar online

Vandaag is het op de kop af tien jaar geleden dat BorneBoeit werd gelanceerd. Het platform -...
22-05-2023