’t Oldhof en Jan Ligthart kunnen niet langer wachten
NIEUWE HUISVESTING DRINGEND NOODZAKELIJK

’t Oldhof en Jan Ligthart kunnen niet langer wachten

Dinsdagavond besluit de gemeenteraad over het voorstel van het college om te stoppen met het huidige ontwerp van ’t Wooldrik en vervolgens binnen zes weken te onderzoeken hoe het verder moet met zwembad, sportcomplex en kindcentrum. Grote kans dat er opnieuw veel kinderen, ouders en leerkrachten van basisscholen ’t Oldhof en Jan Ligthart bij het gemeentehuis aanwezig zullen zijn met hun trommels en spandoeken.

 

Zij willen zo snel mogelijk een nieuw gebouw waarin beide scholen gefuseerd verder kunnen en waar ook kinderopvang en de stichting Kids Vooruit gevestigd kunnen worden. De voorkeur gaat uit naar nieuwbouw op de locatie van de Jan Ligthart. In eigen regie gebouwd. Dat lijkt hen beter, goedkoper en vooral ook sneller dan vasthouden aan het oorspronkelijke plan van integratie met het sportcomplex op ’t Wooldrik.
 

Pleisters plakken

En snelheid is van belang. Directeur Robert Franken: “We zitten hier al jaren onder de ondergrens qua eisen aan onderwijshuisvesting. Met heel veel inspanning van het team lossen we alle problemen en probleempjes met de huisvesting op. Dankzij al die inspanningen lukt het om de gebrekkige faciliteiten niet ten koste te laten gaan van het onderwijs en het welbevinden van de leerlingen. De scholen zijn goed, maar de gebouwen zijn slecht. En het is ook al jaren behelpen.” Zo’n twaalf jaar al is sprake van nieuwbouw, maar keer op keer wordt het weer uitgesteld. Alleen in de laatste twee jaar al zes keer. Gedurende al die jaren worden er geen grote investeringen in de gebouwen gedaan. “We zijn pleisters aan het plakken.”
 

Mankementen

Wat zijn dan die mankementen? Het sanitair is verouderd en deels kapot. Bij hevige regenval staat het schoolplein van Jan Ligthart compleet onder water, vanwege een rioleringsprobleem elders in de wijk. Een kapot speeltoestel is verwijderd, maar wordt niet vervangen. Het klimaatbeheersingssysteem is niet meer van deze tijd en de cv-installatie vertoont mankementen. De gebouwen zijn ontworpen met de normen van vijftig jaar geleden, maar inmiddels zijn ideeën over onderwijs veranderd. Met consequenties voor de inrichting. Over duurzaamheid van de gebouwen maar helemaal niet te spreken. “Er ligt hier nooit sneeuw op het dak”, klinkt het cynisch.
 

Fusie afronden

’t Oldhof en Jan Ligthart werken al twee jaar naar een fusie toe. De combinatie zou het instroompunt worden voor Borne-West, zoals al bedacht in het Scholenplan van 2016. Nodig voor toekomstbestendig onderwijs. Maar waar de andere instroompunten in de gemeente al zijn gerealiseerd, blijven Jan Ligthart en ’t Oldhof in de wachtstand en kan de fusie nog niet volledig worden afgerond. “En dat steekt ook wel hoor. We gunnen de kinderen hetzelfde als wat vriendjes en vriendinnetjes op andere scholen hebben. Bij ouders leeft echt het idee dat op de Bornsche Maten alles wel kan. Geef nu eens het onderwijs in Borne-West prioriteit!” (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ton Huiskes — 27 mrt 2023
De oudere reacties zijn geheel verdwenen. Eens met @Dirk.

"Dwing'" en eis dit of dat? De heer Brigantijn kan ook een toontje lager gaan zingen is mijn mening - en al eerder hier gemeld.
Een school bouwen gaat niet 1-2-3 en voordat er een school staat zijn we inderdaad zeker 2 jaar verder.
De impasse die nu is ontstaan verdient geen schoonheidsprijs.
Dirk — 26 mrt 2023
Uit de reacties blijkt dat een uitspraak van de wethouder richting de buurtbewoners over een integraal plan voor het grondgebied van tafel geveegd kan worden, en dat alles moet wijken voor het project brigantijn. Ben benieuwd hoe stevig de wethouder in zijn schoenen staat komende week om zijn uitspraak van begin maart over een integrale benadering gestand te doen maar ook hoe stevig deze raad in haar schoenen staat om zich niet te laten meeslepen in dit grotendeels emotiespel, maar een weloverwogen standpunt in te nemen, waarin recht wordt gedaan aan ALLE belanghebbenden en niet aan 1 specifieke groep...
Bart Groen — 26 mrt 2023
Dat er geen bedenkingen waren is niet waar. Uit 2021: https://www.borneboeit.nl/105624/nieuws/brigantijn-heeft-weinig-vertrouwen-in-onderwijsdeel-wooldrik

"Brigantijn heeft de gemeenteraad laten weten te twijfelen of deelname aan het project ’t Wooldrik, vanuit het onderwijs gezien, nog wel zo’n goede keuze is. [...] Uiteindelijk willen wij het beste gebouw voor het beschikbare budget realiseren dat aansluit op onze onderwijsvisie."

"Brigantijn wil het liefste dat het project wordt opgeknipt in een sportgedeelte en een onderwijsgedeelte en het aan de scholen zelf over te laten hoe en waar er binnen het bestaande budget van 5,1 miljoen het beste gebouwd kan worden. Daarbij is nieuwbouw op de huidige Jan Ligthart ook een optie."

"Ik ga met liefde naar ’t Wooldrik, maar als ik daar niet kan realiseren wat goed is voor het onderwijs, geef mij dan maar het budget en dan bouwen we zelf een school.”

"Jan Gielians BLOS[...]:"samen met het onderwijs. Naar tevredenheid van Brigantijn."
Bart Groen — 26 mrt 2023
Beste Dirk,

Dus de gemeente mag zich wel bedenken over het project Wooldrik, maar de ouders samen met schoolbestuur(!) Brigantijn niet?

De gemeente kiest er nu zelf voor om het huidige plan af te blazen en op te knippen. Met het opknippen en door de gestegen bouwkosten worden de koppelkansen met sport en integraal kindcentrum sterk versoberd en is het überhaupt de vraag wat de meerwaarde is om het samen te houden.

Al jaren houden partijen elkaar in de tang. En als je het artikel leest gaat het niet langer zo met beide scholen. Let wel, voordat er überhaupt nieuwbouw voor een school komt op welke locatie ook ben je gauw zo'n twee jaar verder.

Er zitten ook fusieplannen aan nieuwbouw van een school vast. Deze fusie kan niet goed doorgang vinden zonder perspectief voor een gezamenlijk gebouw. Er worden dan vanuit het Rijk beperkte fusiegelden vrijgemaakt om het samengaan te versoepelen. Als dat niet op het juiste moment wordt ingezet ontstaat er ergens anders een begrotingstekort
bart — 26 mrt 2023
School zelf bouwen naast het Twickel, op de welemansstraat, speel toestel weg en klaar
Dirk — 26 mrt 2023
En nu graag ook nog een reactie op mijn opmerking over wensen en voorkeuren van de buurtbewoners in plaats van een eenzijdige schoolbenadering, of is dit niet relevant? Overigens gaat het niet over enkel een lagere school vanuit (projectontwikkelaar?) brigantijn, maar wordt hier ook gesproken over onder meer kinderopvang over de dag heen. By the way, als ouders al zolang wachten had er toch ook eerder aan de bel getrokken kunnen worden? Stopzetting van het integrale plan wat betrekking heeft op het grondgebied Jan Ligthart en ridderspoortje heb ik overigens nog nergens gelezen, te meer daar deze uitspraak door de wethouder van begin maart '23 dateert....
Ron Hartman — 25 mrt 2023
Alle partijen dreinen in dit dossier. Financieel inzicht en -beheer is niet het best ontwikkeld? Renovatie van zowel het Wooldrik als het Jan Ligthartcomplex (met uitbreiding ter plekke van het Ridderspoortje) is gewoon het best. Afbreken en storten van materialen is uit. Hergebruik is de opdracht en dat kan relatief simpel met een isolatielaag aan de buitenkant en op de daken. En natuurlijk nieuw simpel sanitair etc. VEEL werkzaamheden kunnen tijdens de lessen en dan bv 2 lokalen leeg. De uitbouw wel eerst afronden zodat wisselklassen ontstaan. Wie het ontwerpt en coached is het probleem. Telkens externen inhuren tegen te forse vergoedingen, levert geen kennis toename. Wie erkent dit laatste probleem eindelijk in ons inkoop-kantoortje dat gemeente-apparaat en -bestuur heet?
DL — 25 mrt 2023
Beste Dirk,

Zoals in het stuk duidelijk wordt gesteld, de gebouwen zijn al jaren ondermaats.

Doordat de plannen van 't Woolderik meerdere keren is uitgesteld, is de maat nu vol.

Mocht de gemeente besluiten dat onderwijs en sport bij elkaar gerealiseerd moeten worden, lijkt me haast geboden om dit voor elkaar te krijgen.

Dit heeft niets met dreinen te maken, maar wel met ouders die zich langzaamaan beginnen te ergeren dat er zonder problemen een extra basisschool in de Bornse Maten gebouwd wordt, terwijl dit gebouw al jaren aan vervanging toe is.

MVG

Een bezorgde vader

Herman — 25 mrt 2023
Dirk, ik snap wat je zegt maar het integrale plan is door de wethouder zelf stopgezet omdat het onhaalbaar is gebleken. Iets waar stichting Brigantijn al in 2021 voor heeft gewaarschuwd, zoek het nieuwsartikel maar eens op hier op Borne Boeit. En om nou de sportclubs te respecteren omdat ze uit eigen belang de school er in willen blijven betrekken en de scholen als dreiners weg te zetten omdat die na 12 jaar aan het lijntje te zijn gehouden nu unaniem aangeven dat de maat vol is en ze niet langer afhankelijk willen zijn van diezelfde sport, daar kijk ik toch wat anders tegenaan. Volgens mij willen scholen ook integraal blijven samenwerken met sport, alleen niet meer opnieuw wachten totdat er überhaupt iets gerealiseerd kan worden op ‘t Wooldrik. Punt blijft dat nu echt goed en eerlijk naar alle opties moet worden gekeken en dan lijkt me een nieuwe school op de locatie Jan Ligthart zo gek nog niet. Sneller, goedkoper en eenvoudiger want Brigantijn gaat hem zelf laten bouwen.
Dirk — 25 mrt 2023
De uitspraak van de wethouder begin maart was en is nog steeds helder voor een ieder, namelijk een integraal plan inclusief een lagere school, en niet een plan exclusief voor een behoorlijk opgerekt kindcentrum. Het emotiespel kan dan wel op de wagen worden gezet vanuit de brigantijn, zelfs met inzet van kinderen, maar het door 'grote mensen' vertoonde (drein-) gedrag van willen en eisen maakt niet dat hiermee wensen en voorkeuren van bijvoorbeeld buurtbewoners over de toekomstige invulling van het grondstuk maar aan de kant moeten worden geschoven. Heb wat dat betreft meer respect voor de sportclubs die in ieder geval het woord "samen" proberen uit te stralen....
Bart Groen — 25 mrt 2023
Wat ik niet begrijp is dat als Brigantijn zegt goedkoper een beter gebouw neer te kunnen zetten wethouder Onderwijs Velten daar weinig geïnteresseerd in is.

Waarom maakt wethouder onderwijs Velten zich niet net zo druk om onderwijs, maar wel om flexwoningen? Waar liggen zijn prioriteiten? Over onderwijs heb ik Velten niet gehoord. Die vragen pakt Vermorken iedere keer op. Wat is dat voor een spelletje??

Waar ligt het belang van de wethouder? Welke euro's voor de onderwijs zouden in het project Wooldrik daadwerkelijk bij onderwijs terecht komen? Ik krijg het idee dat het beschikbare geld voor onderwijs misbruikt wordt om de plannen van sport van de grond te krijgen.

Bovendien, wat is de motivatie van Sport om nu nog steeds vast te houden aan onderwijs op het Wooldrik? Zonder onderwijs heeft sport meer ruimte.
FtD — 25 mrt 2023
Beste gemeenteraad, u bent aanzet! U kunt wethouder Velten aan de tand voelen hoe onder zijn verantwoordelijkheid het zover is gekomen met de huisvesting bij de scholen in Borne West.

"Dwing" Velten om op korte termijn een nieuwe school te realiseren op de huidige lokatie van de Jan Lighthart en Ridderspoortje.

Wethouder Velten u laat zich niet zien of horen op de onderwijsportefieulle. Schandalig!
Herman — 25 mrt 2023
De raad en de burgemeester toonden afgelopen donderdag veel inlevingsvermogen. Je merkt dat ze begrip hebben voor het standpunt van de ouders van Borne West. Maar wethouder Velten viel wel uit de toon. Hij blijft opvallend stil. Het zou goed zijn dat hij zich meer bemoeit met het onderwijs en laat zien dat het hem ook ernst is om hier snel tot een oplossing te komen. Het is tenslotte zijn verantwoordelijkheid!

Jeugdige slopers gaan los in Jan Ligthartschool

Donderdagmiddag tussen kwart over drie en vier uur stonden de deuren van de Jan Ligthartschool...
15-02-2024

Herontwikkeling locatie Jan Ligthart definitief...

Nadat er verschillende plannen voor de herontwikkeling van Het Wooldrik om verschillende redenen...
10-01-2024

Bert Bosman neemt afscheid van ‘zijn’ Borne Werkt

Vorige week nam Bert Bosman afscheid van ‘zijn’ Borne Werkt. In 2016 was hij de...
31-12-2023

Juf Gerrie na 45 jaar met vervroegd pensioen

Vandaag, 19 december, heeft juf Gerrie Oude Lenferink na een carrière van maar liefst 45...
19-12-2023

Ook in 2024 werken als huishoudelijke hulp in...

ADVERTORIAL • Afgelopen jaar heeft de aanbesteding voor de Wmo huishoudelijke hulp...
14-12-2023

Heroriëntering op project BorneWerkt

In 2016 ging in Borne het project BorneWerkt van start. Een initiatief vanuit de...
07-12-2023