Wooldrik: scholen moet toch nog even geduld hebben
GEEN HANDEN OP ELKAAR OM DIRECT TE KIEZEN VOOR KINDCENTRUM OP LOCATIE JAN LIGTHART

Wooldrik: scholen moet toch nog even geduld hebben

Het college krijgt van de gemeenteraad de tijd om drie denkrichtingen uit te werken over hoe nu verder met project ’t Wooldrik. Formeel besloot de gemeenteraad de stekker uit het huidige project te trekken, vanwege de onverantwoord hoge kosten en risico’s. Maar dat was allemaal al achter gesloten deuren afgetikt. Een discussie over dat besluit in de openbaarheid zou daarom een hoog poppenkastgehalte hebben gekregen. Dat gebeurde dan ook niet. Wel werd er gesproken over hoe het nu verder moet. Het college stelde voor drie denkrichtingen uit te werken: onderwijs en sport samen op locatie ’t Wooldrik, eventueel met uitgekleed sportprogramma of onderwijs op een aparte locatie. Voor- en nadelen zouden voor de zomer uitgewerkt moeten zijn, waarna een definitieve keuze gemaakt zou kunnen worden.
 

Raad gevoelig voor protest scholen

De scholen willen onmiddellijk en direct aan de slag met de bouw van een kindcentrum op de locatie van de Jan Ligthart. Opnieuw werd de vraag ondersteund door vele kinderen, ouders en leerkrachten met spandoeken en lawaai op het Rheineplein. De landelijke pers was er dit keer zelfs bij. Ze willen niet langer wachten en dat geluid was gehoord door de gemeenteraadsleden. GB90 en D66 wilden de scholen ter wille zijn. Niels Busschers (GB90): “Is het echt nodig om nu weer een scenariostudie te doen? We zijn zo weer een aantal jaren verder met een werkgroep, een stuurgroep, een technische commissie en een aanbestedingsprocedure. Koppel de projecten los en geef Stichting Brigantijn zo spoedig mogelijk alle medewerking om een kindcentrum te bouwen op locatie ’t Ridderspoortje.” Niks denkrichtingen uitwerken dus, direct de knoop doorhakken.
 

Andere argumenten

Het ging de overige partijen te ver. Voor GrLi/PvdA is het sowieso nog de vraag waar de nieuwe school het beste gebouwd kan worden. Marja Zandjans: “Prioriteit ligt terecht bij de nieuwe school, maar het betoog vanuit de sport was ook duidelijk. We willen de kracht van het geheel niet zomaar aan de kant schuiven.” Voor coalitiepartijen CDA, VVD en Borne-Nu lijkt de voorkeur wel uit te gaan naar een school op de locatie ’t Ridderspoortje. Bo ter Braak (CDA): “Maar we weten nog niet of het haalbaar is. Veel moet nog uitgewerkt worden.” Met een amendement wilden de partijen de locatiekeuze, als dat een andere zou worden dan ’t Wooldrik, wel beperken tot slechts het alternatief van ’t Ridderspoortje. Om niet onnodig tijd te verliezen met onderzoek naar allerlei andere mogelijkheden.
 

‘Ordentelijk proces’

Wethouder David Vermorken beloofde voor de zomer de denkrichtingen uitgewerkt te hebben. “Het is niet zo dat we jaren gaan spenderen aan scenariostudies. Voor de zomer vragen we de raad een keuze te maken en daar gaan we dan ook met z’n allen voor. We willen een ordentelijk proces waarin we alles in kaart brengen, zodat we kunnen voorkomen dat u later zegt ‘ga nog maar eens terug’ als de kosten te hoog blijken te zijn. We hebben net een project afgeblazen omdat de kosten en de risico’s te hoog blijken te zijn en dan moeten we niet nu gaan besluiten voordat we alle kosten en risico’s van een vervolg in beeld hebben.” Een logica waar, behalve GB, SP en D66, de raad in mee kon gaan. Het amendement van de coalitie werd wel aangenomen.
 

Flexwoningen

Een van de zaken die van invloed is op de besluitvorming is de mogelijkheid die er nog steeds is dat ’t Ridderspoortje wordt aangewezen als plek voor flexwoningen. Diverse partijen vonden dat een eventuele beslissing in die richting het alternatieve plan voor ’t Wooldrik niet mocht dwarsbomen. Wethouder Martin Velten gaf er duidelijkheid over. “Stel dat flexwoningen op die locatie als optie boven komt, dan zal ik de raad niet vragen hierover een besluit te nemen voordat er duidelijkheid is over de school.”
 

En verder waren er natuurlijk ook wel de nodige vragen over hoe het met ’t Wooldrik allemaal zo ver was gekomen en waar het mis is gegaan. Iets voor later. Vermorken: “Terugkijken moeten we zeker doen, maar niet nu. Laten we daar niet nu de energie in steken, maar in het snel perspectief bieden aan sport en onderwijs.” (AJ/CT/RH)

 

 

Raadsvergadering 28 maart

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Herman — 29 mrt 2023
Dirk, dat is inderdaad een deel van het probleem. Wat ze in veel gemeenten doen om dit op te lossen, is het verdelen over de verschillende wijken. Wellicht een optie om een paar flexwoningen op de vrijgekomen ruimte op het Wooldrik te plaatsen en de rest eerlijk verdelen zodat het NIMBY verhaal de rest niet nog meer vertraagt.

Maar dit blijft iets waar de wethouder het voortouw in moet nemen. Daar heb ik wel mijn twijfels over op basis van wat ik donderdag en dinsdag heb gehoord. Maar ik laat me erg graag verrassen op dit punt. Zou mooi zijn dat hij hier nu echt snel werk van gaat maken en ook goed in contact blijft met het onderwijs. We willen toch ook niet bekend staan als een dorp dat op deze manier met onze scholen omgaat.
Dirk — 29 mrt 2023
Even voor de duidelijkheid: alle reeds geïnventariseerde locaties hanteren allemaal het NIMBY verhaal, dus alles op het conto van de verantwoordelijke wethouder schuiven is niet helemaal terecht. Sowieso zou een goed en open gesprek zonder verborgen agenda tussen alle betrokken partijen waarschijnlijk meer opleveren dan de huidige ' wil en eis'-houding van een aantal partijen (ook binnen de raad), wat alleen maar leidt tot meer hakken in het zand-gedrag over en weer...
Herman — 28 mrt 2023
“Stel dat flexwoningen op die locatie als optie boven komt”. Dit is de bijdrage van wethouder Velten. De wethouder van huisvesting en onderwijs…

Hij zit aan het stuur als het om de locatie opties voor flexwoningen gaat. In de gemeenteraad is na vanavond duidelijk een meerderheid die als eerste voorkeur neigt naar de optie om de school nieuw te bouwen op de locatie Jan Ligthart en Ridderspoor. Dan is het toch onbegrijpelijk dat de heer Velten niet meer werk maakt van alternatieve locaties voor de flexwoningen? Het lijkt wel alsof hij doof is voor de meerderheid.

Hopelijk wordt snel de juiste keuze gemaakt. Dit duurt echt te lang.

 

 

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024