Nieuwbouwplannen in Hertme
TWEEDE FASE ROSKAM LANDEN MET NEGEN WONINGEN

Nieuwbouwplannen in Hertme

In de tweede fase van de ontwikkellocatie Roskam Landen zullen negen nieuwe woningen gebouwd worden. Vier vrijstaande huizen, twee halfvrijstaande/geschakelde woningen en drie sociale huurwoningen. Het eerste deel van het uitbreidingsgebied, ten westen van de Hertmerdwarsweg, is al enkele jaren gereed. De gemeente wil nu aan de slag met woningbouw aan de andere kant van de weg. “Een ontwikkeling die goed is voor het in stand houden van de leefbaarheid van het dorp”, vindt wethouder Martin Velten.
 

Nieuwe inzichten

Hoewel het bestemmingsplan uit 2017 al voorziet in woningbouw in het gebied moet er toch een bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang gezet worden, omdat er meer grond nodig is dan destijds gedacht. Velten: “De tijden veranderen. Nu is er meer aandacht voor een goede overgang naar het buitengebied en het duurzaam inrichten.” Als gevolg daarvan is er een groene bufferzone met retentiemogelijkheden ingetekend.
 

Een andere verandering van denken betreft het type woningen. “In het huidige beleid gaan we uit van een derde sociale huur, een derde starterswoningen en een derde duurdere huizen. Dat hoeft niet op elke plek exact in die verhouding te zijn, maar ook in Hertme zijn er lange tijd geen sociale huurwoningen gerealiseerd en het is toch belangrijk om te streven naar een mix van inwoners.”
 

De plannen zijn voorgelegd aan de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme en dat heeft op details tot wat wijzigingen geleid.
 

Dorpsplannen

Het is voorlopig het laatste nieuwbouwplan in het kerkdorp. “Maar Hertme is net als Zenderen bezig met een dorpsplan en ik kan me voorstellen dat ook Hertme gaat kijken naar uitbreidingsmogelijkheden.” Zenderen is al een stuk verder in het proces en heeft concrete locaties voor woningbouw aangewezen. “Daar gaan we nu naar kijken en zien hoe het past in de Woonvisie. Maar het moeten natuurlijk wel dorpen blijven.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Raad akkoord met flexwoningen Tichelkampweg

Dinsdagavond stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de realisatie van 20-24...
30-05-2023

Nieuwe manier van maaien

Er moeten met Twente Milieu nieuwe afspraken gemaakt worden over het beheer en onderhoud van de...
27-05-2023

Voorzichtige start Bornse Dromen Dagen

Noud en Beau willen meer speeltoestellen op de Pellenhof in Oud Borne. Een glijbaan lijkt hen...
25-05-2023

Gemeente overwoog Carmelitessenklooster te kopen

In 2019 verlieten de laatste zusters het Carmelitessenklooster in Zenderen. Sindsdien staat het...
25-05-2023

Borne steunt IJsbaan Twente

De gemeente draagt 24.000 euro – een euro per inwoner - bij aan het overeind houden van de...
23-05-2023

BorneBoeit vandaag 10 jaar online

Vandaag is het op de kop af tien jaar geleden dat BorneBoeit werd gelanceerd. Het platform -...
22-05-2023