Nieuw voorstel sport- en kindcentrum Borne-West
SCHOOL OP LOCATIE JAN LIGTHART, AANGEPAST ONTWERP SPORTHALLEN

Nieuw voorstel sport- en kindcentrum Borne-West

In maart trok het college de stekker uit het voorliggende plan voor ’t Wooldrik, omdat de risico’s onverantwoord hoog waren. Met stoom en kokend water werd er nagedacht hoe het verder moest en kon, omdat de situatie bij de sport en het onderwijs nijpend begon te worden en er dringend perspectief geboden moest worden.
 

School apart, aangepast ontwerp sport

Het alternatieve plan ligt er nu en komt er in grote lijnen op neer dat het kindcentrum gebouwd gaat worden op de locatie van de Jan Ligthartschool en het zwembad afgebouwd wordt. Er zal een sporthal minder gebouwd worden en de bedachte sponsorruimte vervalt. Het zwembad komt los te staan van de rest van het sportcomplex, met een eigen entree. Tussen zwembad en sporthallen ontstaat een soort plein. Door het kindcentrum niet meer op locatie ’t Wooldrik te bouwen ontstaat er meer ruimte voor groen en buitensport op het terrein.
 

‘Risico’s beheersbaar’

“Ik denk dat er zo een mooi sportcomplex zal ontstaan”, vindt wethouder David Vermorken. “De grote risico’s in het vorige ontwerp zaten voornamelijk in de koppeling tussen de functies en de technische integratie. Nu ligt er een project waarbij we de risico’s beheersbaar hebben.” Goedkoper wordt het al met al niet. Geschat wordt dat het geheel 35,8 miljoen gaat kosten, ongeveer het bedrag wat er eerder lag maar daar zaten nog wel grote stelposten in. “We moesten wel keuzes maken. Hal 2 wordt na de sloop niet vervangen. Het geld is ook gewoon op.”
 

Nieuwe school in 2025

De Stichting Brigantijn wordt bouwheer van de nieuwe onderwijslocatie. Het streven is om in 2025 het nieuwe schoolcomplex, waarin ook kinderopvang en Stichting Kids Vooruit een plek krijgen, gereed te hebben. De kinderen van de Jan Ligthart zullen tijdens de bouw tijdelijk verhuizen naar de Oldhofschool, waar de noodlokalen uit de Bornsche Maten geplaatst gaan worden. Flexwoningen of andere versnelde woningbouw aan het Ridderspoor zijn vanwege de nieuwe schoolplannen definitief van de baan.
 

Tijdelijke maatregelen

Het nieuwe sportcomplex zal naar verwachting op z’n vroegst in de zomer van 2026 gereed kunnen zijn. Tot die tijd zijn er maatregelen nodig om de situatie bij de sportverenigingen te verbeteren. “De sport zit echt klem. De huidige situatie is niet optimaal en er zijn echt zorgen over de consequenties die dit heeft voor de sport.” Het voorstel is om de blaashal, waarvan de huur afloopt in februari 2024, aan te kopen en er een betere vloer in te leggen. Over extra kleedvoorzieningen en sanitair wordt nagedacht. Het sportcafé in ’t Wooldrik gaat voor een beperkt deel weer open en de gymzaal wordt in gereedheid gebracht om weer tijdelijk te kunnen gebruiken. Hal 2 blijft gedurende de verbouwing nog intact. Het complex wordt verder opgeruimd en weer netjes gemaakt, zodat ook het node gemiste voetbalveldje voor de buurt weer een plek kan krijgen.
 

“Het is nog steeds niet ideaal, maar het is het beste dat we kunnen doen met de middelen die we hebben. Het zal wat langer inschikken zijn. Ik heb echter de indruk dat de wil er is om het met elkaar op te lossen. Aan de gemeenteraad vragen we een bedrag van 1,2 miljoen voor deze tijdelijke maatregelen, die we uit de reserves moeten halen.”
 

Het onderwerp staat op de planning voor de gemeenteraad op 11 juli. De bedoeling is dat de raad direct de benodigde middelen vrijgeeft, zodat er voortvarend verder gegaan kan worden. (AJ)

 

Lees ook: Project 't Wooldrik: een overzicht

 

n.b.: de tekening in de tekst is een studie door Slangen + Koenis Architecten, nog geen definitief ontwerp

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Henk de Vries — 27 jun 2023
Waarom is de lokatie van het paasvuur afsloten met bouwhekken en stort men daar nu wit zand ? Fundering grond ?
HS — 15 jun 2023
O wat fijn bij het ridderspoortje komen geen flex woningen dus het kan gewoon klaar het gaat niet door Ach en doe even het zelfde met de tichelkamp
Zet daar ook even een streep door en ga weer verder met waar jullie waren gebleven concentreren op de sport voorzieningen Borne is te KLEIN
FtD — 15 jun 2023
Realiteit is binnen gekomen in het gemeentehuis. Als ook de urgentie om snel te gaan bouwen. Op naar een nieuwe school voor top onderwijs voor kinderen en docenten. En iets later een mooi sportlokatie.
John — 15 jun 2023
Geen vooruitgang maar achteruitgang van 2 sporthallen en 2 gymzalen Esch/wooldrik naar alleen maar 2 sporthallen dus nu komen de kleinere clubs en teams in het gedrang het eerste project was veel te groot maar nu ga je achteruit in capaciteit.
Elfry — 15 jun 2023
Geweldig dat dit besluit is genomen.
Paul Cohn — 15 jun 2023
NIET VERDER WILLEN SPRINGEN DAN DE POLSSTOK LANG IS
Herman — 15 jun 2023
De beste keuze voor school en sport. Mooi dat dit er nu door is en er weer perspectief is!
nico evers — 15 jun 2023
College van B&W, van harte gefeliciteerd met dit zeer wijze besluit! "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" was de boodschap van onze buurt (september2022). Eindelijk doorgedrongen, gelukkig!

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024