Vloedbeltverbinding in coalitieakkoord Provincie
ONDUIDELIJKHEDEN OVER CLUSTER WINDMOLENS NABIJ BORNE

Vloedbeltverbinding in coalitieakkoord Provincie

Bij de provinciale verkiezingen vond er een aardverschuiving plaats. BBB werd de grote winnaar en veroverde maar liefst 17 zetels. Wat ging dat betekenen voor bestaand beleid? Voor velen een vraagteken en in Borne specifiek spannend op een aantal dossiers waarin de rol van de provincie van groot belang is.

 

Vloedbeltverbinding

Een daarvan is de Vloedbeltverbinding. De provinciale weg zou eindelijk een oplossing betekenen voor de verkeersproblematiek in Zenderen. Discussies lopen al jaren, Gedeputeerde Staten waren er voor, Almelo is faliekant tegen en ergens eind dit jaar zou de finale klap op het project gegeven moeten worden. Maar hangt de vlag er bij de nieuwe coalitie van BBB, GroenLinks, PvdA, VVD en SGP er nu nog net zo bij in Zwolle? Het wachten was op het coalitieakkoord. En daarin staat letterlijk: “Met name door de hoge inflatie is bij lopende en geplande (vervangings)investeringen sprake van financiële tekorten. Om deze projecten, zoals de Vloedbeltverbinding en het Knooppunt Raalte voort te kunnen zetten, reserveren we aanvullende middelen.”
 

‘Juichmomentje’

“Dat was wel een klein juichmomentje!”, vertelt wethouder David Vermorken. “We zijn hartstikke blij dat de Vloedbeltverbinding weer in het coalitieakkoord staat. De weg is ook gewoon voor heel Twente belangrijk.” Momenteel ligt er een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage. Er zijn de nodige zienswijzen op gekomen. Ook vanuit de gemeente Borne, want hoewel een groot deel van Borne hoopt dat de weg er komt – en dat geldt zeker voor Zenderen – zijn er ook mensen niet blij met de nieuwe weg. “Gedeputeerde Staten moeten nu eerst een reactie op die zienswijzen geven en dan is het aan Provinciale Staten om het besluit vast te stellen. De exacte planning ken ik nog niet, maar ik hoop voor het eind van het jaar.” Er zou al grondverwerving voor de Vloedbeltverbinding gaande zijn.

 

Windmolens

Meer in het nieuws is het nieuwe windbeleid van de provincie. Men wil meer de regie pakken en naar clusters van minimaal vier windmolens. Wat dat precies betekent voor Borne is nog onduidelijk. “Het hele gebied van de A1 en A35 is zoekgebied. Meer kunnen we er op dit moment ook niet van zeggen”, moet wethouder Michael Geerdink bekennen. Wind voor Buren heeft bij de provincie een plan ingediend voor twee windmolens bij knooppunt Buren. Met de twee windmolens die de gemeente Hengelo eventueel wel ziet zitten aan de overkant van de snelweg zou het een cluster kunnen zijn. “Morgen is er weer overleg over de Regionale Energiestrategie Twente, misschien weten we dan meer.”

 

Borne heeft zelf geen windbeleid vastgesteld en wil dat vooralsnog ook niet gaan doen. Als gevolg van besluitvorming in de gemeenteraad zit Borne ook niet aan tafel bij overleg over plannen rondom windturbines bij knooppunt Buren. Burgemeester Jan Pierik: “We hebben afgesproken om na het zomerreces te gaan kijken hoe we hiermee om moeten gaan.” (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 21 jul 2023
Clusteren van regionaal verkeer gaat de goeie kant op. Het clusteren van windmolens zal toch een zaak worden van Hengelo en Borne samen. Immers, de 2 turbines bij Buuren vallen onder de Hof van Twente.

Het cluster van 4 molens van Hengelo en Borne samen valt, toeval of niet, in de oksels bij Buuren en de oksel/knooppunt Azelo waar de aansluiting ooit op de Vloedbeltweg is voorzien.Staat ook nog stoer die 6 molens (dus incl de Hof Van Twente) zo op de clusterpunten van de A35 en de A1.

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan...
26-09-2023

Mantelzorgers kunnen overstappen naar Wijkracht

De dienstverlening van het failliete SIZ Twente (Stichting Informele Zorg) is per 1 augustus...
26-09-2023

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023