Participatie pas na besluit locaties flexwonen
LUISTERSESSIES IN VROEGE FASE HEBBEN NIET GEWENSTE EFFECT GEHAD

Participatie pas na besluit locaties flexwonen

Vanwege de commotie die ontstond toen het college in maart vorig jaar bekend maakte flexwoningen aan het Ridderspoor te willen realiseren dwong de gemeenteraad in december het college tot een herstart van het proces om tot tijdelijke woningen te komen, waarbij inwoners al in een vroeg stadium moesten worden betrokken. Voordat de keuze voor ontwikkellocaties zou worden gemaakt.

 

Niet het gewenste effect

Er volgden ‘luistersessies’ over een aantal mogelijke locaties. Dat leverde opnieuw commotie en kritiek op. Het college komt tot de conclusie dat participatie in een vroege fase niet heeft geleid tot meer draagvlak en grotere tevredenheid bij de inwoners, maar juist tot onduidelijkheid over de invloed van omwonenden, ontevredenheid bij een ongewenste uitkomst, polarisatie tussen wijken én vertraging in het proces. Redenen om toch weer te kiezen voor participatie nadat college en gemeenteraad een keuze voor een locatie hebben gemaakt. De invloed van omwonenden gaat dan niet meer over de locatiekeuze, maar over aspecten als verkeer, groenvoorziening, sociale cohesie en dergelijke.

 

Snelheid

“Het probleem van een tekort aan sociale woningen wordt steeds groter”, legt Mieke Ligtenberg – Van Dooremolen, adviseur Participatie en Communicatie, uit. “Vanwege de snelheid kiezen we nu eerst de locatie en gaan daarna pas het participatietraject in. Natuurlijk kijken we wel naar alles wat we tijdens de luistersessies hebben opgehaald.” College en raad besluiten dan op basis van objectieve criteria. Gebleken is dat dit voor inwoners moeilijker is, vanwege persoonlijke betrokkenheid (het NIMBY-effect).

 

Gemeenteraad

Het is niet helemaal terug naar af. Het besluit over het Ridderspoor werd door het college genomen en opgevat als een uitwerking van een eerdere opdracht van de gemeenteraad om tot versnelde sociale woningbouw te komen. Burgemeester Jan Pierik: “Nu brengen we wel de gemeenteraad in positie.” De bedoeling is dat het college een nieuw voorstel voor locaties in november aan de gemeenteraad voorlegt. Er is dan voor inwoners de gebruikelijke mogelijkheid om in te spreken tijdens een Politiek Beraad.

 

Overigens moet de gemeenteraad nog instemmen met het gewijzigde proces. Op 12 september discussieert de raad erover. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Johan — 22 sep 2023
In de startnotitie is bepaald dat de gronden waar de flexwoni gen geplaatst moeten worden in eigendom moet zijn van de gemeente omdat deze 'om niet' beschikbaar gesteld moet kunnen worden.
Conclusie 1: ieder denkbaar bouwplan komt dan in de backyard van een burger van Borne en hiervoor moet je inschikken en gaat het ten koste van de openbare ruimte.
Conclusie 2: de gemeente verandert de spelregels tijdens de wedstrijd. Dus beste gemeente begin maar opnieuw. Poging nummer 3....
Dirk — 05 sep 2023
Hoe zit het eigenlijk met het nimby-effect van de dames en heren volksvertegenwoordigers zelf, of is de spiegel weer eens beslagen? Objectieve criteria ammehoela, beslismomenten worden simpelweg voorgeschreven vanuit Zwolle cq Den Haag. Overigens is een uitspraak doen dat het voor inwoners moeilijker is om een besluit te nemen op objectieve criteria een loze uitspraak, inwoners nemen immers geen besluiten maar dit doet de politiek in Borne. Ook zegt het veel over hoe naar de verstandelijke vermogens van inwoners wordt gekeken vanuit diezelfde politiek wat slechts als een schoffering kan worden betiteld....

Blijvende herinnering oorlogstijd in Oud Borne

Vanaf nu prijken aan de toegangswegen naar Oud Borne cortenstalen tekstplaten die verwijzen naar...
29-11-2023

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en...
29-11-2023

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023