Zo worden de flexwoningen aan de Tichelkampweg
KEUZE VOOR TYPE WONINGEN GEMAAKT

Zo worden de flexwoningen aan de Tichelkampweg

Afgelopen voorjaar is door de gemeenteraad de Tichelkampweg aangewezen als eerste locatie voor tijdelijke sociale woningbouw. Door Welbions zouden er 20-24 flexwoningen gerealiseerd mogen worden. De woningcorporatie is ermee aan de slag gegaan en inmiddels is er een keuze gemaakt voor het type woning. Het worden woningen van Thimo365. Appartementen van ongeveer 55 m2 in een drielaags gebouw, geschikt voor 1-2 persoons huishoudens. De huurprijs zal ongeveer 640 euro per maand zijn.
 

Klankbordgroep

Het ontwerp van Thimo365 laat de moestuinen ongemoeid en zorgt dat het trapveldje een plek krijgt. Daarnaast hebben de omwonenden tijdens de informatieavond aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de omgeving. Hieraan wordt tegemoetgekomen door het kruispunt te verhogen door middel van een verkeersplateau. “Ik ben blij dat er een keuze gemaakt is”, zegt wethouder Martin Velten. “Vorige week is het ontwerp toegelicht aan de klankbordgroep uit de buurt en daar is positief gereageerd.”
 

Vertraging

In eerste instantie was beoogd om de flexwoningen al te gaan bouwen in het eerste kwartaal van 2024, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. “We hebben in het besluitvormingsproces vertraging opgelopen en daar komt nog bij dat we ook afhankelijk zijn van de aanleg van nutsvoorzieningen. De aansluiting op de nutsvoorzieningen is cruciaal voor het spoedig in gebruik nemen van de woningen. Gemeente en Welbions spannen zich gezamenlijk in om hierbij het kortst mogelijke traject te bewandelen.” De verwachting is dat de woningen eind volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden.

 

De gemeente neemt de kosten voor de verkeersaanpassing aan de Tichelkampweg voor haar rekening en zal ook een deel moeten bijpassen om de business case voor Welbions sluitend te maken. Drie ton, die deels wordt gedekt uit rijkssubsidies voor tijdelijke woningen en huisvesting van aandachtsgroepen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Harm Hoek — 15 nov 2023
Nieuwe locaties voor tijdelijke woningen bekend

Aaaah.... Ik begrijp het 🤨

In Wensink Zuid is het
* veiliger
* gezelliger
* beter wonen
Althans nu nog.....
Voor ons buurtbewoners

Wij buurtbewoners
- werken gewoon
- houden onze buurt netjes
- veilig
- zijn sociaal

En dit wordt ons gewoon
door de strot gedrukt

Goed zo gemeente Borne 👌
Jullie hebben geld nodig en dan tellen onze wensen/ gegronde bezwaren als nette buurtbewoners niet mee.
Tenzij het in jullie eigen voordeel is

Mag je trots zijn op jezelf als je door Borne en elders loopt en wat wij dan van je vinden en over je denken.
En geloof me, wij mogen ook over jouw praten of wil je dat ons ook al afnemen
Herman — 03 nov 2023
Henk, het is inderdaad mooi dat er gebouwd wordt. Maar wat de opvang locaties betreft, is het dweilen met de kraan open.
Hs — 03 nov 2023
Goedemorgen en wie gaat die 640,00 euro kale huur betalen de burger uit Borne hoezo naïef geen geld toch dit soort huizen bewonen mag ik als Bornse ook aankloppen ✊ bij de gemeente En gij denkt het .
Johan — 02 nov 2023
Helaas Chris, meedenken gaat niet lukken. Men heeft niet naar de buurt geluisterd. Dit kun je terug kijken in de diverse raadsvergaderingen.
Ook dit bericht was alweer gepubliceerd voordat de wijk en of klankbordgroep geïnformeerd zijn.
En zonder wederhoor staat er vermeld dat volgens de wethouder alles positief is ontvangen. Kan nog wel even zo door gaan. Borne succes ermee !
Esther — 02 nov 2023
Wat fijn dat er nu eindelijk gedacht word aan alle Nederlandse jongeren en gezinnen die al jaren wachten op een woning!!
Dirk — 02 nov 2023
Als ik het goed begrijp betalen de inwoners indirect mee aan het sluitend maken van het verdienmodel van Welbions. Waarom houdt Welbions zijn eigen financiële broek niet op in dit verhaal als woningcorporatie??
Henk — 02 nov 2023
Mooie woningen. Fijn dat we dit in Borne gaan doen voor onze medemensen! Ik hoop dat ze snel gerealiseerd worden want de opvangcentra lopen over
Chris — 02 nov 2023
Laten we positief blijven meedenken en de toekomstige mede-Nederlanders en -Bornenaren van harte welkom heten.

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024