KC De Horsten nu ook officieel geopend
LANDELIJK VOORBEELD EFFECTIEVE SCHOLENBOUW IN BORNE

KC De Horsten nu ook officieel geopend

Alhoewel de sleuteloverdracht al op 14 juli heeft plaatsgevonden en de leerlingen er al vanaf de zomervakantie les krijgen, is de officiële opening van De Horsten vrijdagmiddag verricht door wethouder Martin Velten. Maar niet nadat de ouderraad en andere behulpzame ouders er voor hadden gezorgd dat alle leerlingen een lunch kregen. Dat gold ook voor de leerlingen van De Veste, die allemaal bij de opening aanwezig mochten zijn.

 

Maar eerst was het woord aan directeur Willem Jan Somsen. Hij bedankte alle betrokkenen bij de ontwikkeling en bouw van de school en vertelde hoe trots hij is op het gebouw dat er nu staat. Tevens wenste hij de leerlingen een leerzame maar ook fijne periode toe in het nieuwe gebouw. Hij bedankte alle mensen die mooie cadeaus aan de school hadden gegeven en vertelde de leerlingen dat daarvoor Lego Spike zou worden gekocht.

 

Wethouder Velten nam daarna het woord. Hij benadrukte dat het ongelooflijk is hoe snel deze school is ontwikkeld en gebouwd, met dank aan de gemeenteraad die ook snel en betrokken was bij dit hele proces. Ook hij wenste de leerlingen een hele fijne verblijfsperiode toe.
 

Tenslotte was het Ralf Dwars, directeur van Stichting Brigantijn, die de architecten, bouwers en gebruikers bedankte en feliciteerde met het resultaat.

 

Daarna mocht de wethouder een grote ballon lekprikken waaruit allemaal confetti kwam, terwijl tegelijkertijd een flink aantal leerlingen confettikanonnen af lieten gaan. Zo was de opening een knalfeest voor de leerlingen.
 

Leerlingen aan het woord

Tijn, Mart, Joep, Mats en Luca uit groep 7 vertelden blij te zijn met het nieuwe gebouw. Daarbij werden de grote ramen en lokalen, het betere binnenklimaat en het mooie schoolplein met name genoemd. Maar ook praktische zaken als betere toiletten en het veilig naar school kunnen via een fietspad kwamen voorbij.

 

Kindcentrum

De Horsten is een KC. Dat betekent dat kinderopvang en onderwijs er samen onderdak vinden. De kinderopvang wordt gerealiseerd door Kinderopvang Ludiek. “Dat is de nieuwe naam voor de organisatie die vroeger Kinderopvang Borne en Kinderopvang Hof van Twente behelsde”, zo vertelt clustermanager Suzan Askes. De kinderopvang beschikt over een tweetal ruimtes waar in totaal 32 kinderen begeleid gaan worden. Momenteel zijn dat er nog maar 5, maar de inschrijvingslijst laat zien dat dat er al snel meer gaan worden. De twee groepen, de giraffes en de zebra’s, hebben mooie ruimtes met veel licht tot hun beschikking. Tussen deze twee lokalen in liggen de verschoonruimte, de toiletgroepen en de slaapkamers. Ook qua buitenruimte heeft men het goed voor elkaar. Er zijn veel vierkante meters beschikbaar, er staat een speeltoestel, de zandbak wordt gedeeld met de basisschool en de aanplant belooft een mooi toekomstig groen. Naast de kinderopvang wordt ook de Buitenschoolse Opvang (BSO) door deze stichting verzorgd. Daar maken op dit moment al 55 leerlingen gebruik van.
 

Bijna alle vierkante meters voor onderwijs

Het nieuwe schoolgebouw is zodanig ontworpen, dat er geen vierkante meters verloren gaan aan gangen en dergelijke. Rond leerpleinen liggen telkens 4 lokalen. Die leerpleinen zijn tevens de doorstroomruimtes.
 

De leerpleinen zijn gezellig ingericht. Er staan banken die in verschillende opstellingen kunnen worden neergezet. Er staat een tafel met een aantal stoelen er omheen waaraan gewerkt kan worden. Er is een vrijstaande kast met boeken en ieder plein heeft een keukentje. Voor iedere leerling is er een kluisje om spulletjes en de jas op te bergen, zodat er geen kapstokken meer nodig zijn.
 

Door deze wijze van vormgeven en inrichten voelt het schoolgebouw niet groot aan, wel ruim. En dat terwijl het echt wel een groot gebouw is!
 

Specifieke ruimtes

Het gebouw is op de groei gebouwd. Momenteel is er nog een viertal lokalen dat niet als groepslokaal dienst doet. Daarin heeft men zolang het kan bijvoorbeeld een technieklokaal ondergebracht. Op voorspraak van de ouderraad zijn daarin werkbanken geplaatst. Saillant detail: de leerlingen moesten die, in het kader van techniek, wel zelf in elkaar zetten. Een scheefhangende la laat zien dat er aan de afwerking nog even verder aan moet worden gewerkt. Behalve Lego Spike, waarmee je kunt leren programmeren, staan er bijvoorbeeld ook een viertal 3D-printers ter beschikking van de leerlingen.
 

Een andere ruimte is ingericht als bibliotheek. Samen met de bibliotheek in het Kulturhus wordt er gezorgd voor een variërende verzameling boeken, die aantrekkelijk zijn uitgestald om de leerlingen tot lezen te verleiden. De ruimte is gezellig ingericht en nodigt uit om al lezend te chillen.
 

Natuurlijk zijn er werk- en opslag ruimtes voor de leerkrachten alsmede een mooie personeelskamer. Verder zijn er ruimtes waar bijvoorbeeld het Dyslectiecentrum Twente, de GGD en de logopedist hun werk kunnen doen.

 

Energiezuinig

Vanwege het zeer effectief gebruiken van de vierkante meters en het energiezuinig zijn van het gebouw is er landelijk belangstelling voor deze manier van bouwen. Zoals al eerder gemeld is het gebouw binnen de tijd en, belangrijker, binnen het budget gebouwd en dat is uitzonderlijk. “Niet alleen andere schoolbesturen en gemeenten, maar ook ministeries komen langs om naar deze effectieve bouwwijze te kijken.” Aldus Ralf Dwars, schoolbestuurder.
 

“Zo is de isolatie bio-based, hetgeen het gebruik van grondstoffen vermindert en haalt het gebouw in zijn geheel een totale score hoger dan 8!” vult bouwmanager Gert Jan ten Hoor aan. Hij begeleidt Stichting Brigantijn, de schoolorganisatie waaronder De Horsten valt.
 

Het dak van de school is helemaal belegd met zonnepanelen die net niet voldoende elektriciteit opwekken voor het gehele gebouw. Ook bovenop staan de klimaatkasten die het binnenklimaat regelen. Die klimaatregeling is trouwens zo afgesteld met buizen en kleppen dat alleen daar, waar activiteiten plaatsvinden, voor het juiste klimaat wordt gezorgd. Geen overbodige acties dus waar toch niets gebeurt. Om voldoende buffer qua lucht te hebben zijn alle ruimtes extra hoog gemaakt.

 

Buitenruimte

Ook de buitenruimte van de school is met zorg vorm gegeven. Zo is er een klein amfitheater waar voorstellingen kunnen worden gegeven. Ieder lokaal heeft een doorgang naar buiten waardoor er ook net buiten de klas kan worden gewerkt. Er staan speeltoestellen, maar er is ook de mogelijkheid om te chillen. Met de beplanting die is aangebracht voel je je bijna in een natuurlijke speelomgeving. Kortom: een buitenruimte met heel veel mogelijkheden.
 

Toekomstbestendig

Al met al is het gebouw zo ontworpen, dat het, ook als het niet meer voor onderwijs nodig is, hergebruikt kan worden. Alle binnenwanden kunnen namelijk worden verwijderd, waardoor er, indien nodig, een hele andere indeling kan worde gemaakt.
 

Maar daar hoeft niet op te worden gewacht. Directeur Willem Jan Somsen: “Er wordt hier tot 14 uur les gegeven en daarna staat het gebouw leeg. Het zou toch zonde zijn wanneer er dan geen andere activiteiten plaats zouden kunnen vinden? Er is al belangstelling getoond.”
 

Open school

Vanmiddag was de school open voor genodigden, ouders en andere belangstellenden. Voor de school stonden een aantal kramen waar lekkernijen als frites, popcorn en ook drinken kon worden gekregen. Het openingsfeest zal dus nog wel even door zijn gegaan… (RH/DdG/HvR)

 

KC De Horsten

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Bornse bedrijven boosten lokale innovatie

Innovatie en duurzaamheid. Het zijn inmiddels containerbegrippen geworden, maar in de dagelijkse...
24-05-2024

Was getekend: Maurits Mendel!

ADVERTORIAL • “Het is allemaal niet zo schokkend en zo heel veel verandert er ook...
15-05-2024

Juf Josť neemt na 42 jaar afscheid

Het is half 12 als juf José nog niets vermoedend thuis zit, wanneer er ineens een collega...
14-05-2024

Kinderambassadeurs en KidsVooruit werken samen

Al sinds 2016 is de Stichting KidsVooruit actief in Borne. Samen met Stichting Brigantijn biedt...
10-05-2024

Daar ga je dan, na 31 dienstjarenÖ

Het ene pensioen is het andere niet en daar weten ze bij de Gebr. Ezendam aan de Oonksweg over...
29-03-2024

Huisarts Paul van Buuren zwaait af

Na 35 jaar als huisarts in Borne te hebben gewerkt neemt Paul van Buuren op 27 maart afscheid...
12-03-2024