Hoe staat het met het warmtenet van Twence?
GEMEENTERAAD WERD DINSDAGAVOND BIJGEPRAAT

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en betaalbare warmte moet gaan bieden aan zo’n 100.000 woningen en bedrijven. Dinsdagavond werd de gemeenteraad door Twence bijgepraat over de stand van zaken en werden vragen beantwoord die regelmatig worden gesteld in de politiek.
 

Een warmtenet is één van de oplossingen die ervoor moeten zorgen dat de klimaatdoelstellingen in 2050 gehaald worden. “Een enorme opgave, waarvoor je alle bronnen nodig hebt. Met alleen energie uit zon en wind haal je het niet”, zei Leendert Tamboer, Manager Innovatie van Twence. Bij een warmtenet wordt gebruik gemaakt van restwarmte uit het proces van verbranden van huishoudelijk afval en uit biomassa. (Zie ook het filmpje onderaan dit bericht.) Vooral voor oudere huizen, die moeilijk goed te isoleren zijn, zou het een goede optie zijn.
 

Duurzaamheid

Maar hoe duurzaam is het eigenlijk? Een vraag die regelmatig terugkomt. Volgens Tamboer is de energie uit de biomassa-energiecentrale volledig duurzaam. Het gaat daarbij om het verbranden van niet-recyclebaar afvalhout. “Denk aan verrotte kozijnen.” Anders ligt het bij het proces van verbranden van restafval. Daarbij komt immers CO2 vrij, waardoor de afvalenergiecentrale nu voor 53 procent duurzaam is. “Maar de eerste CO2-afvanginstallatie gaat binnenkort in bedrijf en er volgen er meer. Dan wordt ook deze manier van energie opwekken 100 procent duurzaam. We zijn enorme stappen aan het maken en daar zijn we best trots op.”
 

Leveringsbetrouwbaarheid

De bedoeling is dat er steeds minder restafval zal zijn op weg naar een circulaire economie. Maar er blijft volgens Twence ruim voldoende afval over dat verbrand moet worden. “Volledig circulair worden kan niet. Dat heeft ook te maken met de kwaliteit van de grondstoffen, die op een gegeven moment zodanig degenereren dat ze niet meer recyclebaar zijn.” Daarnaast komt er een Europese wetgeving aan die storten van brandbaar afval in 2035 verbiedt. Twence verwacht nog jaren volop in bedrijf te zijn als afvalverbrandingsbedrijf. “Maar mocht er op termijn sprake zijn van een sanering, dan kan het warmtenet ook gevoed worden met andere bronnen, die nu nog niet beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld geothermie.”
 

Betaalbaarheid

Nu is de prijs van warmte via een warmtenet gekoppeld aan de gasprijs. Dat wordt anders. “Het streven is om te leveren tegen 80 procent van de gasprijs en het zal in ieder geval minder afhankelijk zijn van de grote schommelingen van de wereldgasprijs.” Kunnen Twence en Cogas, die samen de enige leverancier op het warmtenet zijn, dan doen en laten wat ze willen met de prijs? Nee, zo is het ook weer niet. “De overheid biedt een hoge graad van bescherming, juist als er maar één leverancier is.” Consumenten moeten wel eenmalig investeringen doen. “Maar er komen wel steeds meer regelingen voor deze kosten.” Hoe dat per woning allemaal precies uitpakt is verschillend. “Dat is maatwerk. We zouden graag faciliteren dat een installateur de woning gaat inspecteren om hierover duidelijkheid te krijgen, maar dat zijn zaken waar we nog over nadenken.”
 

Vrije keuze

Berekend is dat er minimaal 3.000 aansluitingen nodig zijn om het net rendabel te maken. Met Welbions zouden al gesprekken gaande zijn voor aansluiting van hun woningvoorraad op het net. “Dat zijn ongeveer 1.000 woningen. Vastleggen bij particulieren kan niet. Niemand is verplicht zich aan te sluiten. Er blijft dus een stuk ondernemersrisico.”
 

Planning

Als eerste wordt een uitbreiding van het warmtenet richting Hengelo voorzien. Borne zou in 2028 aan de beurt kunnen zijn. Daarbij wordt vooral vaak gesproken over de wijk Wensink-Zuid, waar nu een participatietraject loopt met specifiek deze optie als onderwerp. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Weer het bekende eenzijdige verhaal van de propaganda-afdeling van Twence. Of er alleen maar energie uit zon en wind komt. Nederland wil ook investeren in kernenergie. Daarnaast kan veel meer groengas geproduceerd worden en groene waterstof.
En om te beginnen veel meer energie besparen en dan vooral door isolatie. Twence is primair een afvalverbrander en heeft geen belang bij recycling waar ze niet in investeren. Alle grote afvalverwerkers kunnen restafval nascheiden en zo het PMD eruit halen voor recycling. Twence weigert hierin te investeren en verbrand grote hoeveelheden afgekeurd PMD.
Met een truc is het voor de aandeelhoudende gemeenten niet mogelijk de verwerking van hun afval openbaar aan te besteden en b.v. te kiezen voor nascheiding. De ene na de andere rechtszaak tot gevolg. Als Twence uiteindelijk zou verliezen heeft dit grote gevolgen voor de toekomst van Twence.
Als dit warmtenet doorgaat worden duizenden huishoudens afhankelijk van een monopolistische afvalverbrander.
Frans Spekschate — 30 nov 2023
Even een opmerking over: met specifiek deze optie als onderwerp. Het is een van de opties en men zit absoluut niet te wachten op een warmtenet. Heel veel mensen zijn al bezig om van het gas af te gaan. De kosten van een warmtenet zijn veel te hoog. En een contract van 30 jaar kom nou.
Dirk — 29 nov 2023
Svp even tarieven warmtenet intikken op google en dan website van ACM aanklikken. Hopelijk rolt u niet van de stoel van zowel de leveringskosten als de aansluitkosten.....
Omwonende — 29 nov 2023
Mooie manier van Twence om de regio van haar afhankelijk te maken. Nu we steeds meer recyclen, vermindert de behoefte aan vuilverbranding. Met een warmtenet verzekert Twence haar toekomst. 100.000 Huizen worden direct afhankelijk van haar warmte. Ik ben benieuwd wat ze gaan stoken als er geen brandbaar afvalaanbod meer is.

Ik zeg: niet doen!!
Dirk — 29 nov 2023
Even naar de raad toe: het zgn ondernemersrisico waar Twence het over heeft moet wel zo worden ge´nterpreteerd dat tekorten hoogstwaarschijnlijk worden doorgesluisd naar de aandeelhouders, zijnde gemeenten, waaronder Borne. Ofwel, de burgers mogen hiervoor opdraaien, dus ook diegenen die niet meedoen met dit megalomane project....
Ernst — 29 nov 2023
Wat een commercieel verhaaltje. De kernvraag is wanneer je de door verbranding vrijkomende( grote hoeveelheden) broeikasgassen afvangt, je dan een bijdrage levert aan het milieu en die opgave in 2030?
Dat dan nog los van de kosten voor huishoudens als zij een aansluiting wensen. ( en na aansluiting geen alternatieven meer te hebben in energie leverancier)

 

 

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024