Volgende stap richting Vloedbeltverbinding
GEDEPUTEERDE STATEN STELLEN INPASSINGSPLAN VAST

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan voor de Vloedbeltverbinding vastgesteld en besloten het plan eind maart ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. Het is een belangrijke volgende stap richting verwezenlijking van de nieuwe provinciale weg tussen Almelo en Borne, ter vervanging van de overvolle rondweg door de kernen van Borne en Zenderen.

 

Het tracé ligt gebundeld met de A1/A35 en vanaf knooppunt Azelo afbuigend naar de bestaande N743 nabij Twence. Daarna vervolgend via de korte boog richting de bestaande N744. De weg ligt voor ongeveer 6 km in de gemeente Borne en voor 650 m in de gemeente Almelo. De weg beoogt de filedruk op de A1/A35 te verminderen, een robuust netwerk te creëren en de leefbaarheid in Zenderen en Borne sterk te verbeteren.

 

Inpassing

GS zijn van mening dat het plan zoals het er nu ligt op de best mogelijke manier beantwoordt aan de doelstellingen vanuit verkeer en leefbaarheid, terwijl nadelige effecten zo veel mogelijk worden beperkt en gecompenseerd. “Een nieuwe weg heeft altijd grote impact op de omgeving, de omwonenden en het landschap. Daarom is er in het plan veel aandacht besteed aan de omgeving, om overlast voor omwonenden en impact op de leefomgeving te beperken en de weg fraai in te passen”, vinden GS. “Verder hebben we sterk ingezet op de veiligheid van bestaande fietsroutes.” De vijftig zienswijzen die zijn binnengekomen op de ter inzage gelegde plannen hebben GS niet op andere gedachten gebracht.
 

Definitief besluit in Provinciale Staten

Maar het zijn uiteindelijk de Provinciale Staten die besluiten over de Vloedbeltverbinding en de extra middelen die daarvoor uitgetrokken moeten worden. In 2021 werden de kosten nog op ongeveer 50 miljoen geraamd, maar die zijn inmiddels opgelopen naar 77 miljoen. Voor het overgrote deel vanwege inflatie en verder met 7 miljoen vanwege extra aanpassingen. De gemeente Borne draagt voor 5 miljoen bij aan de provinciale weg. Mogelijk wordt dat 6 miljoen, als de gemeenteraad ermee akkoord gaat.

 

‘Belangrijk voor leefbaarheid in Zenderen en Borne’

Wethouder David Vermorken is verheugd over het besluit van GS. “Dit is een hele mooie en belangrijke stap! De Vloedbeltverbinding is van groot belang voor onze inwoners en voor de leefbaarheid in Zenderen en Borne. Het is een project dat al jaren loopt en ik ben blij dat er bij de provincie sprake is van heel consistent beleid. Maar het is pas besloten als het besloten is!”

 

En dat is dus eind maart in de Provinciale Staten. Bekend is dat de gemeente Almelo een fervent tegenstander is van de Vloedbeltverbinding en die zal zich mogelijk voor die tijd nog roeren. Toch is het besluit van GS een niet onbelangrijk gegeven in het proces. De coalitie heeft in de provincie, misschien heel ‘ouderwets’ in het licht van recente landelijke politieke ontwikkelingen, een meerderheid in de Staten. Vermorken: “Het wordt een belangrijk moment. Voor iedereen die zich jaren zo heeft ingezet voor deze weg.” (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
J — 29 feb 2024
Mag toch hopen dat het niet doorgaat.Weer meeer druk op Borne West.Zie alle overige plannen met dit gebied.Groen natuur schone lucht etc triest

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024