Provincie start planologische procedure Wind voor Buren
NADERE ONDERZOEKEN NAAR MOGELIJKHEDEN TWEE WINDTURBINES

Provincie start planologische procedure Wind voor Buren

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het initiatief Wind voor Buren in de gemeente Hof van Twente. Op 18 januari nam GS een voorbereidingsbesluit voor windenergie, maar toen lagen er al vier formele verzoeken op de plank om planologisch mee te werken aan het realiseren van een windpark. De provincie is wettelijk verplicht om die verzoeken in behandeling te nemen.

 

Het plan

Het initiatief Wind voor Buren betreft het plan voor twee windturbines nabij knooppunt Buren op de A1/A35 in de gemeente Hof van Twente. “Een eerste globale beoordeling van het plan wijst uit dat er op voorhand geen ruimtelijke bezwaren zijn om de procedure te starten”, meldt de provincie.

 

Projectbesluitprocedure

“Het plan past binnen het huidige én nieuwe provinciale windbeleid en de uitgangspunten van de Regionale Energie Strategie Twente (RES), valt in een van de provinciale voorkeursgebieden en levert een bijdrage aan de RES-doelstellingen. Daarom start de provincie de planologische procedure, een zogenaamde projectbesluitprocedure. Zo’n procedure duurt twee tot drie jaar.”

 

Inhoud procedure

Er zullen nu nadere onderzoeken worden gedaan, zodat het plan volledig aan alle wet- en regelgeving getoetst kan worden. “Tijdens de procedure is er ruimte voor participatie en inbreng van inwoners. Dat het windpark er komt, is dus geen uitgemaakte zaak. De uiteindelijke beoordeling van het plan vindt pas aan het einde van de procedure plaats, door het nemen van een projectbesluit. Ook daarop kunnen inwoners nog zienswijzen en beroep indienen. Het startpunt van de procedure is nu een kennisgeving van het voornemen in het provinciaal blad en diverse huis-aan-huisbladen.” De provincie begeleidt de procedure en is bereikbaar voor vragen van inwoners via windparken@overijssel.nl.

 

Samenwerking

Goede en nauwe samenwerking met de gemeente staat voor de provincie voorop. De provincie nodigt de gemeente uit om samen te werken in één projectorganisatie. Gedeputeerde Tijs de Bree: “Als provincie werken we graag samen met de gemeente aan dit project. Zo kunnen we de inbreng vanuit de gemeente en het lokale beleid optimaal benutten.” Gezien de voorziene locatie van het initiatief worden ook buurgemeenten Borne en Hengelo goed bij het proces betrokken.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Dirk — 17 feb 2024
Mis in dit artikel de rol die pure energie dan weer op de voorgrond dan weer op de achtergrond speelt. Vergeet namelijk niet dat dit de grote aanjager achter dit hele verhaal is met een overduidelijk financieel belang....
Jan — 17 feb 2024
Raar hè dat niemand meer vertrouwen heeft in de overheid.
HS — 16 feb 2024
Zo is het Dirk het wordt je allemaal door de strot gedrukt maar de inwoners willen inspraak en er over mee beslissen !!!!!!!!!!
Dirk — 16 feb 2024
Ik neem aan dat met inwoners in dit artikel inwoners van Hof van Twente wordt bedoeld en niet de inwoners van onder meer Borne. Deze worden vertegenwoordigd via het gemeentelijke circuit? Ofwel, wen er maar aan: u mag ze wel zien en ervaren maar inspraak ho maar....

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024

Arthur Lammers geïnstalleerd als wethouder

Er werd door de gemeenteraad dinsdagavond één blanco stem uitgebracht en...
26-03-2024