‘Geen monopolie op ervaringsdeskundigheid’
STICHTING ERVARINGSDESKUNDIGEN HANDICAP KRIJGT GEEN STRUCTURELE SUBSIDIE

‘Geen monopolie op ervaringsdeskundigheid’

Dinsdagavond tijdens de raadsvergadering werd de lokale Inclusieagenda vastgesteld. Een beleidsstuk dat invulling moet geven aan de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een handicap en dat beoogt de gemeente toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen. Alle partijen zijn blij dat er een inclusieagenda ligt. Voornaamste punt van twist is de rol van de Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap daarin.
 

'Structurele rol'

Tijdens het Politiek Beraad van 13 februari pleitte voorzitter Marianne Stevelink (foto in de tekst) voor een formele rol van de stichting bij het opstellen en uitvoeren van plannen en voor financiële ondersteuning. “We zouden graag op structurele basis betrokken willen worden. Het hangt nu te veel van toeval af.”

 

Zij vond gehoor bij een aantal partijen in de gemeenteraad, zoals LBHZ, GB90 en GrLi/PvdA. De SP diende een amendement in om jaarlijks een bedrag van 7.500 euro aan de Stichting toe te kennen in de vorm van een arrangementsubsidie.
 

'Geen monopolie'

Het college is daar echter geen voorstander van. Wethouder David Vermorken namens het college: “We hebben veel waardering voor de Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap, maar als gemeente subsidiëren wij in beginsel geen belangengroeperingen. Inclusie is bovendien breder dan de ervaring die de stichting in huis heeft. Het gaat bijvoorbeeld ook om laaggeletterdheid of GGZ-problematiek en dat vraagt weer andere expertise. De Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap is van belang, maar we verschillen van mening of het altijd via deze stichting moet gaan. We willen de vrijheid hebben om het ook anders te doen. De stichting heeft geen monopolie op ervaringsdeskundigheid.”
 

Bij veel plannen wordt de stichting al betrokken. Zo is er meegekeken met het ontwerp van het Huis van Borne en bij de herinrichtingsplannen van de Spanjaardswijk. “Daar is door de stichting meegepraat net als door de bewoners van de wijk. Het zou raar zijn om de ene groep wel te subsidiëren en de andere niet”, vindt Vermorken. Wel zou er bij specifieke projecten gekeken kunnen worden of er maatwerkondersteuning gegeven kon worden om aan de kosten tegemoet te komen.
 

De argumenten overtuigden de gemeenteraad. Frans Schoon (SP) trok het amendement uiteindelijk in. “Wel met de opmerking dat het jammer is dat het college niet meer wil doen dan halve toezeggingen. Zo blijft deze stichting maar aanmodderen.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Marianne Stevelink — 29 feb 2024
De Inclusie Agenda is het uitvoeringsplan van het VN verdrag Handicap. Dit verdrag is in 2016 aangenomen om de positie van mensen met een beperking en chronisch zieken te verbeteren. Uit onderzoek van het college van de Rechten van de Mens is gebleken dat de situatie sinds 2016 is verslechterd (!). Dit komt omdat de doelgroep nauwelijks wordt betrokken bij het maken en uitvoeren van wetten en beleid. De specifieke problematiek van deze mensen blijft buiten beeld. Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat de "inzet van ervaringsdeskundigen snel prioriteit moet krijgen. Dit is een belangrijke VERPLICHTING van het VN verdrag handicap.

Wauw, ons college legt een mensenrechten verplichting naast zich neer.....

In welk land woon ik ook alweer?

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024