Organisatie Burgertop Borne van start

 

Het organiseren van een G1000 is een initiatief van een aantal Bornenaren. Doel van de G1000 is om met een grote, representatieve groep inwoners uit de gemeente Borne het gesprek aan te gaan, over wat zij belangrijk vinden voor hun wijk, dorp en gemeente. Het is een open en democratisch initiatief van onderop. Geen politieke agenda’s vooraf en geen voorgeselecteerde punten. Iedereen kan samen met anderen nadenken over wat er beter kan.

 

Dialoog centraal

Tijdens een G1000 gaan inwoners samen op zoek naar onderwerpen waarvoor aandacht nodig is. Elders in Nederland (bijvoorbeeld in Amersfoort, foto rechts) is gebleken dat het goed mogelijk is om een representatieve groep deelnemers bij elkaar te krijgen. Dit gebeurt door loting. Alle inwoners van de gemeente van 16 jaar en ouder maken kans op een uitnodiging. De deelnemers aan de G1000 komen op 20 mei een dag bij elkaar. Daarbij staat de dialoog centraal. Dat wil zeggen een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid mee doen. Samen kiezen zij de onderwerpen, gaan er mee aan de slag en maken een keuze uit voorgestelde oplossingen. Aan het eind van de dag zijn er tien concrete ideeën die verder uitgewerkt gaan worden.

 

23 maart 2017: bijeenkomst voor het Bornse kader

Op 20 mei wil de organisatie in principe graag alle bewoners van Borne, Hertme en Zenderen bereiken.

Met ‘alle inwoners’ worden echt alle inwoners van 16 jaar en ouder bedoeld. Het is niet moeilijk betrokken inwoners te mobiliseren. Het is veel lastiger om die inwoners over de drempel te halen die normaal gesproken dit soort bijeenkomsten mijden. Om toch de kans te vergroten dat ook deze doelgroep op 20 mei mag worden verwelkomd wordt er op 23 maart 2017 een bijeenkomst voor het sociale kader uit Borne georganiseerd.

 

Gedacht wordt daarbij aan sportverenigingen, muziekverenigingen, andere clubs/verenigingen, wijkraden, stichtingen (o.a. ARCON), organisaties, kerken, huisartsenpraktijken, scholen, partners MijnBorne2030 (BBO, Welbions, Kulturhus, gemeente), afdelingen van politieke partijen, individuen met een breed netwerk. Kortom aan iedereen waarvan gedacht wordt dat ze het vertrouwen genieten van veel doorsnee Bornenaren. En die als ambassadeurs voor de G1000 Burgertop bereid zijn de deelname daaraan te stimuleren. Om uit te kunnen leggen hoe een G1000 Burgertop verloopt zal op 23 maart worden gewerkt met een G1000 ‘light’.

 

Het aftellen naar 20 mei 2017 is begonnen

Op 20 mei 2017 is de G1000 Burgertop Borne gepland. Op dit moment is een groep van circa 25 vrijwilligers aan de slag gegaan in verschillende werkgroepen om alle benodigde voorbereidende zaken te regelen. Voor de dag zelf, logistieke en de communicatieve zaken, maar ook om ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn en bedrijven en mensen die willen bijdragen in natura. De organisatie heeft al veel enthousiaste reacties en concrete toezeggingen mogen ontvangen.

 

Wilt u meer weten over de G1000 Burgertop Borne kijk dan eerst even op www.g1000borne.nl. U vindt daar meer informatie, kunt vragen stellen en u kunt zich aanmelden als vrijwilliger via info@g1000borne.nl. Voor hulp bij de organisatie en bijdragen in natura kunt u bellen met: 06-24327825 (Ton Remmers).