Raad mist nog wat in Veiligheidsplan
NIEUW VEILIGHEIDSBELEID BESPROKEN IN POLITIEK BERAAD

Raad mist nog wat in Veiligheidsplan

Het nieuwe Veiligheidsplan roept toch nog de nodige vragen op in het Politiek Beraad. Het veiligheidsbeleid van de gemeente was aan vernieuwing toe, er werden onder andere een Open Podium en Veiligheidsdebat georganiseerd om de inwoners te betrekken. Ook het oude beleid werd geëvalueerd en dat allemaal resulteerde in een nieuw plan voor de komende jaren. Lof voor het proces, burgerparticipatie en zo, maar de raadsleden misten toch nog wel een aantal zaken.

 

Openbare verlichting en 'shared spaces'

Ellie Verschoor (GB’90) vroeg zich af of er niet ook iets in zou moeten staan over de staat van de openbare verlichting. Er waren klachten uit de Stroom Esch en Oud Borne en misschien was het wel een goed idee om eens een ‘lichtschouw’ te gaan doen. En daarnaast had ze zo haar vraagtekens bij de ‘shared spaces’ in het centrum, waar verschillende groepen verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) door elkaar gebruik van maken. Bovendien waren er in sommige centrumstraatjes nogal wat ‘obstakels’ op de weg in de vorm van bijvoorbeeld reclameborden en geparkeerde auto’s.

 

Storingen spoor en milieu

Herald Lucas (CDA) had het over de dichtligtijden bij het spoor. Een punt van aandacht in het nieuwe en oude veiligheidsplan, maar hij had de indruk dat er toch regelmatig toeterende treinen door het dorp rijden vanwege stroringen bij de overgangen. En verder vroeg hij zich af of er wel voldoende handhavingscapaciteit was om parkeeroverlast tegen te gaan.

 

Ernst Janssen (D’66) miste vooral het aspect milieu in het hele plan. Geen woord over fijnstof bijvoorbeeld. “Een gemiste kans.”

 

Voorzieningen voor de jeugd

Jan van Helvert (VVD) en Ans van Duuren (SP) was opgevallen dat de doelstelling in het vorige veiligheidsbeleid om meer voorzieningen voor jongeren te creëren niet gehaald was en vroegen zich af wat er op dat gebied nog te verwachten was.

 

Reactie portefeuillehouder Rob Welten

Burgemeester Rob Welten, portefeuillehouder op het onderwerp, vond veel van de opmerkingen niet direct in het Veiligheidsplan thuishoren. Zo had de verlichting vooral te maken met de kwaliteit van de openbare ruimte, het gebruik van straten in het centrum was iets om in het kader van het Centrumplan met de ondernemers te bespreken en het milieu kwam aan de orde in het Milieuplan. Dat de luchtkwaliteit niet expliciet genoemd werd in het Veiligheidsplan had volgens hem ook te maken met het feit dat het niet als prioriteit in de voorbereidende gesprekken was genoemd. Het betekende echter niet dat er helemaal geen aandacht voor was.

 

Over de dichtligtijden bij het spoor antwoordde de burgemeester dat hij de indruk had dat de situatie de laatste jaren juist verbeterd was, maar hij zou het bespreken in het reguliere overleg met ProRail. De handhavingscapaciteit en inzet daarvan komen later separaat in de Raad aan de orde. Dan kunnen er ook keuzes gemaakt worden.

 

Voor de jeugd beaamde Welten niet veel te hebben kunnen doen. Het gaat dan vooral om uitgaansgelegenheden in Borne. “De vraag is of we verbindingen met de steden om ons heen moeten verbeteren of zelf voorzieningen creëren.” Zowel Ans van Duuren als Ellie Verschoor opperden om dat dan maar eens te gaan vragen aan de jeugd. Rob Welten, altijd wel in voor een Open Podium of de inzet van het BornePanel, vond het een aardig idee. “Maar je moet wel oppassen geen verwachtingen te scheppen die we niet kunnen waarmaken.”

 

Er wordt in de Gemeenteraad van 7 februari verder gesproken over het Veiligheidsplan.(AJ)

 

Eerdere berichtgeving over het veiligheidsbeleid: Extra aandacht Wensink en Vogelbuurt

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 25 jan 2017
Om te investeren moet je keuzes maken

Uitvinden welke investeringen voor de jeugd wenselijk zijn, moeten JUIST verwachtingen scheppen. De investering is dan kennelijk aanlokkelijk.

Daarna moet je keuzes maken ja

Snel gaan werken aan investeringsbehoefte voor de jeugd MET hoge verwachtingen dus

Veel belangstelling ontwikkeling Centrum Noord

Er werd flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vrijdagmiddag mee te denken over de...
15-03-2019

Afscheid Rob Welten op 5 april

Na bijna tien jaar neemt burgemeester Rob Welten afscheid van Borne. Op 17 april wordt hij...
14-03-2019

College wil in beroep tegen pip

Het college van B en W heeft een voorstel in ontwikkeling om beroep aan te tekenen tegen het...
12-03-2019

Iemand belangstelling voor een fontein?

De fontein, nu in gebruik als plantenbak, aan de Nijstad past niet meer in de nieuwe plannen...
07-03-2019

Een lintje voor Ellie Verschoor

“De Raad gaat er de komende tijd eens goed voor zitten om de dreigende ‘oude...
05-03-2019

Meedenken over ‘Centrum-Noord’

Wat gebeurt er met het gebied tussen de Grotestraat-Noord en de Oude Almeloseweg? Vrijdag 15...
04-03-2019


file:html/cookies.inc.html}