Raad mist nog wat in Veiligheidsplan
NIEUW VEILIGHEIDSBELEID BESPROKEN IN POLITIEK BERAAD

Raad mist nog wat in Veiligheidsplan

Het nieuwe Veiligheidsplan roept toch nog de nodige vragen op in het Politiek Beraad. Het veiligheidsbeleid van de gemeente was aan vernieuwing toe, er werden onder andere een Open Podium en Veiligheidsdebat georganiseerd om de inwoners te betrekken. Ook het oude beleid werd geëvalueerd en dat allemaal resulteerde in een nieuw plan voor de komende jaren. Lof voor het proces, burgerparticipatie en zo, maar de raadsleden misten toch nog wel een aantal zaken.

 

Openbare verlichting en 'shared spaces'

Ellie Verschoor (GB’90) vroeg zich af of er niet ook iets in zou moeten staan over de staat van de openbare verlichting. Er waren klachten uit de Stroom Esch en Oud Borne en misschien was het wel een goed idee om eens een ‘lichtschouw’ te gaan doen. En daarnaast had ze zo haar vraagtekens bij de ‘shared spaces’ in het centrum, waar verschillende groepen verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) door elkaar gebruik van maken. Bovendien waren er in sommige centrumstraatjes nogal wat ‘obstakels’ op de weg in de vorm van bijvoorbeeld reclameborden en geparkeerde auto’s.

 

Storingen spoor en milieu

Herald Lucas (CDA) had het over de dichtligtijden bij het spoor. Een punt van aandacht in het nieuwe en oude veiligheidsplan, maar hij had de indruk dat er toch regelmatig toeterende treinen door het dorp rijden vanwege stroringen bij de overgangen. En verder vroeg hij zich af of er wel voldoende handhavingscapaciteit was om parkeeroverlast tegen te gaan.

 

Ernst Janssen (D’66) miste vooral het aspect milieu in het hele plan. Geen woord over fijnstof bijvoorbeeld. “Een gemiste kans.”

 

Voorzieningen voor de jeugd

Jan van Helvert (VVD) en Ans van Duuren (SP) was opgevallen dat de doelstelling in het vorige veiligheidsbeleid om meer voorzieningen voor jongeren te creëren niet gehaald was en vroegen zich af wat er op dat gebied nog te verwachten was.

 

Reactie portefeuillehouder Rob Welten

Burgemeester Rob Welten, portefeuillehouder op het onderwerp, vond veel van de opmerkingen niet direct in het Veiligheidsplan thuishoren. Zo had de verlichting vooral te maken met de kwaliteit van de openbare ruimte, het gebruik van straten in het centrum was iets om in het kader van het Centrumplan met de ondernemers te bespreken en het milieu kwam aan de orde in het Milieuplan. Dat de luchtkwaliteit niet expliciet genoemd werd in het Veiligheidsplan had volgens hem ook te maken met het feit dat het niet als prioriteit in de voorbereidende gesprekken was genoemd. Het betekende echter niet dat er helemaal geen aandacht voor was.

 

Over de dichtligtijden bij het spoor antwoordde de burgemeester dat hij de indruk had dat de situatie de laatste jaren juist verbeterd was, maar hij zou het bespreken in het reguliere overleg met ProRail. De handhavingscapaciteit en inzet daarvan komen later separaat in de Raad aan de orde. Dan kunnen er ook keuzes gemaakt worden.

 

Voor de jeugd beaamde Welten niet veel te hebben kunnen doen. Het gaat dan vooral om uitgaansgelegenheden in Borne. “De vraag is of we verbindingen met de steden om ons heen moeten verbeteren of zelf voorzieningen creëren.” Zowel Ans van Duuren als Ellie Verschoor opperden om dat dan maar eens te gaan vragen aan de jeugd. Rob Welten, altijd wel in voor een Open Podium of de inzet van het BornePanel, vond het een aardig idee. “Maar je moet wel oppassen geen verwachtingen te scheppen die we niet kunnen waarmaken.”

 

Er wordt in de Gemeenteraad van 7 februari verder gesproken over het Veiligheidsplan.(AJ)

 

Eerdere berichtgeving over het veiligheidsbeleid: Extra aandacht Wensink en Vogelbuurt

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 25 jan 2017
Om te investeren moet je keuzes maken
Uitvinden welke investeringen voor de jeugd wenselijk zijn, moeten JUIST verwachtingen scheppen. De investering is dan kennelijk aanlokkelijk.
Daarna moet je keuzes maken ja
Snel gaan werken aan investeringsbehoefte voor de jeugd MET hoge verwachtingen dus

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020

BorneBoeit krijgt licentiesteun

In een extra (digitale) raadsvergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich in meerderheid...
03-06-2020