Klootschietersvereniging Hertme

 

De Klootschietersvereniging Hertme is de grootste (sport)vereniging van het circa 450 inwoners tellende kerkdorp Hertme. De vereniging heeft circa 100 leden, waarvan ruim 25 jeugd- en damesleden.

 

De vereniging is opgericht in 1941 en heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de klootschieterssport. In haar ruim 75-jarig bestaan heeft de vereniging een uitmuntende reputatie opgebouwd en op regionaal, nationaal en zelfs internationaal niveau aansprekende resultaten geboekt.

 

KV Hertme neemt een zeer belangrijke plaats in binnen de Hertmese gemeenschap. Het ledenbestand bestaat uit Hertmenaren alsmede vele oud-Hertmenaren en de vereniging leeft!

 

Klootschieten in Hertme kent een lange traditie. Begin vorige eeuw werd er al kloot geschoten tegen de buurtschappen en dan vooral in de wintermaanden wanneer de boeren meer tijd hadden om met ‘den kloot’ te strijden. Vaak gebeurde dit door het ‘ophangen’ van de kloot, waarbij de tegenstander werd uitgedaagd. Het ging dan om één persoon die een ander uitdaagde. Uiteraard gingen vele dorpsgenoten mee naar het veld om hem ‘aan te wiezen’. De inzet was vaak een vooraf bepaalde som geld. Uit overleveringsverhalen blijkt dat er menigmaal een heroïsche strijd is gestreden.

 

De KV Hertme is opgericht op 7 mei 1941. Begin jaren zestig van de vorige eeuw werden er meerdere klootschietverenigingen opgericht, zodat het spelen in competitieverband mogelijk werd. Hertme was aangesloten bij de toenmalige afdeling Weerselo, welke op haar beurt weer onderdeel uitmaakte van de Twentsche Klootschieters Bond (TKB). Toen deze in 1979 haar naam veranderde in Kogelwerpbond, besloot men zelfstandig verder te gaan onder de naam Twentse Klootschieters Combinatie (TKC) en werd aansluiting gezocht bij de Nederlandse Klootschieters Bond (NKB).

 

KV Hertme speelt haar veldwedstrijden voor de competitie op een prachtige bosrijke locatie, gelegen aan de Zwartkotteweg in Hertme. Een grote wens van de vereniging was om ook de laatste 350 meter van de Zwartkotteweg in te richten als geschikte veldbaan. In 2014 kwam de wedstrijdbaan van circa 750 meter tot stand, waarmee de langgekoesterde wens in vervulling ging.

Voor meer informatie, zie kvhertme.nl.

 

Advertenties
(Uw banner hier?)