Wat heeft de G1000 nu opgeleverd?
08-12-2017
EEN KRITISCHE ANALYSE

Wat heeft de G1000 nu opgeleverd?

Met de overdracht gisteravond is de G1000 Burgertop officieel teneinde gekomen en ligt de bal nu bij de verschillende werkgroepen. Een eerste voorzichtige balans leert 'dat het proces geweldig was’, aldus een opgetogen Ton Remmers, projectleider van de G1000. “Ik zal dan ook heerlijk slapen”, zo zette hij zijn tevredenheid kracht bij. Ook uit de mond van burgemeester Rob Welten klonk optimisme. “We zagen heel betrokken pogingen om met elkaar in verbinding te komen en hoorden realistische reacties van de partners die vanavond ook aanwezig waren.”

 

Feit blijft dat de betrokkenheid van de Bornse burger minimaal was. Op de eerste avond waren er nog zo’n 120 Bornenaren, een aantal dat op de slotavond niet verder kwam dan hooguit 60. De groep mensen tot 35 jaar heeft het volledig laten afweten. De punten die op de agenda verschenen waren niet nieuw. Duurzaamheid, actief noaberschap, de roep om een rondweg om Zenderen bijvoorbeeld. Zaken die bij verschillende instanties al op de agenda staan en waar naadloos bij aangeschoven kan worden.

 

Weinig nieuws

Meerdere betrokkenen repten van ‘ja, dit lijstje lag ook wel voor de hand’. Remmers noemde alleen het item communicatie verrassend. En juist daar bleek het nogal aan te schorten. Nieuwe werkgroepen die niet weten dat er al soortgelijke groepen in het dorp actief zijn en zo meer. Zenders genoeg dus, maar blijkbaar hebben ze vergeten hun eigen ontvangknop op ‘aan’ te zetten. Zo reageerde wethouder Velten nogal geprikkeld naar de werkgroep Noaberschap. “Nu moet u niet doen alsof er op dit gebied in Borne niets gebeurt”, zo zei hij.

 

Maar er waren ook concrete nieuwe ideeën zoals het opzetten van een ecologische woonvorm of het creëren van een creatieve ruimte waar Bornenaren hun hobby kunnen uitoefenen (een idee overigens dat niet lijkt te zijn ontstaan tijdens de G1000 Burgertop, maar later in een van de werkgroepen) en het opzetten van een helpdesk voor mensen die de weg niet goed weten te vinden in het woud van (overheids)instanties.

 

Experiment

Al met al blijft de gedachte hangen dat het toch veelal een krampachtig zoeken was naar nieuwe mogelijkheden en dat de resultaten vooral de wensen zijn van een uitermate klein groepje mensen, dat wellicht ook zonder een G1000 best een manier had gevonden om haar ideeën tot uitvoering te laten komen. Door de opzet van de burgertop, waarbij alle individuele ideeën werden genoteerd, kun je in ieder geval niet spreken van de ‘stem van het volk’, maar hooguit dat er in ieder geval een paar mensen in Borne zijn die iets vinden. Hoe breed gedragen die wensen zijn, valt niet te zeggen.

 

Burgertoppen zoals de G1000 zijn experimenten in de zoektocht naar meer betrokkenheid van burgers en een regisserende gemeente. Een jaar lang hebben vrijwilligers zich ingezet om zo’n G1000 in Borne op te zetten en er zijn werkgroepen opgezet met mensen die ook werkelijk iets van de grond proberen te krijgen. Dat verdient alle lof. Maar bij een experiment hoort ook dat je na afloop kritisch moet durven zijn en je afvragen of dit de weg is die je moet bewandelen. De organisatie spreekt van een groot succes, de aanwezige politieke partijen kijken zo vlak voor de verkiezingen wel uit om kritisch te zijn op de resultaten en dus was er donderdagavond totaal geen sprake van een goede analyse, terwijl er toch echt wel vraagtekens te zetten zijn bij nut en noodzaak van een zo groots opgezette burgertop in Borne.

 

Misschien omdat het in Borne toch nog niet zo slecht geregeld is. Dat er op vele fronten al wordt gewerkt aan een betere samenleving. En dat een G1000 dus te groot was voor de Bornse schaal. De tijd zal het leren. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 10 dec 2017
Zou het kunnen zijn Ernst, dat we weten dat raadsleden heel veel klussen moeten behandelen?
Dat er ook haast geen (vakinhoudelijk) deskundige mensen meer voor die job zijn te vinden? Verordeningen, wijzigingen; al te vaak zie ik hoe agenda's van raads- en politiekberaads vergaderingen volgepropt staan met punten die formeel aan de Raad worden voorgelegd om het beleid af te dekken. De actie nu over de woonvisie, is een unieke uitzondering en vooral omdat het ook raadsleden zelf raakt. Dat dagelijks beleid vraagt veel energie van jullie, maar is niet VAN jullie. Het is de productie van het ''apparaat'' dat instemming behoeft en liefst zonder al te veel discussie. DIE punten interesseren de gemiddelde burger echter niet. Wat WEL interesseert is hoe het met ons milieu gaat, met de wegen om ons heen, met het vuilnis, met de publieke ruimte, met de service en klantgerichtheid die het apparaat geeft als we ze eens nodig hebben, met het openbare groen, met de voorzieningen voor de ouderen over pakweg 3 tot 5 jaar, met de invloed van ouders op de school en de plaats in de wijken, zoals nu het Centrum niet meer echt geschikt is voor jonge gezinnen omdat de laatste school gesloten wordt, nou ja, het kan nog wel even doorgaan. Dezelfde interesse en openheid die betracht werd toen er een beslissing moest komen voor het zwembad, de grote uitbreidingen daar en waar de Raad toen blind meeging en uitsprak dat de financiering nog wel even gevonden moest worden. DAT vinden we mooi in Borne, zo'n houding. Sport en spel? Het moet en we zien wel hoe we er komen. Als dat nu ook eens met al die andere onderwerpen zou kunnen. De zorgen die leven (en toegegeven; ze worden meestal door de landelijke politiek en de bevolkingsgroei, energieproblemen, te druk verkeer etc. veroorzaakt) over de leefbaarheid in de nabije toekomst. Met al die Haagse maatregelen, maar dan toch zo vertaald door de plaatselijke politiek, dat een eigen plaatselijk beleid ontstaat. Natuurlijk wijs ik dan op ''mijn'' zorg, t.w. de ouderen die in Borne in de toekomst die gisteren begon ook lang thuis moeten blijven wonen met WMO ondersteuning, of noodgedwongen moeten worden opgenomen. Het Dijkhuis is nooit groot genoeg voor die massale grijze golf en bv mijn ZelfZorgCentrum krijgt niet eens aandacht, ''omdat'' het niet in de huidige regels past. Kijk je dan weg en wacht je op het apparaat dat vaal vooral het verleden (regels) volgt, of praat je als politici over de wenselijkheid en hoe het dan WEL te realiseren valt? De kloof is immens Ernst, niet bv in sport en spel wat makkelijk bindt en tussen de professionals onderling, maar te stellen dat er geen enorme kloof is?
Ernst Janssen — 08 dec 2017
Goede analyse en weergave van de avond
Ron Hartman — 08 dec 2017
Creatieve werkplaats? Zou in ons pand kunnen. Mits ouderen en anderen met specifieke behoeften. Wel snel zijn ivm de vergunning die nu bij de gemeente in aanvraag is en dit element dan toegevoegd kan worden.
Ellen Slettenhaar — 08 dec 2017
De Creatieve Werkplaats is zeker wel ontstaan op de dag van de G-1000 Burgertop Borne!
Ron Hartman — 08 dec 2017
Inderdaad lijkt alles goed geregeld. De forse subsidie voor deze meeting en de organisatie daarvan, had bespaard kunnen worden omdat idd de groep deelnemers tot de kring hoort die wel wat kan regelen. Ik probeerde tevergeefs de G1000 meeting uit te breiden met een digitale vergadertafel. Dan hadden we ook de groep onder de 40 jaar bereikt. Zelf ben ik aangewezen op en afhankelijk van computer communicatie en velen met mij kunnen niet meer ''op locatie'' komen. Jammer.

Geld op de plank voor Huis van Borne

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om 5,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het samenwonen...
20-04-2021

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021