Kennismaking met vrouwenvereniging
VROUWEN VAN NU IN BORNE EN OMSTREKEN

Kennismaking met vrouwenvereniging

Voortkomend uit de Bond voor Plattelandsvrouwen is de vereniging Vrouwen van Nu een bloeiende vereniging in Borne en omstreken. Een van hun doelstellingen is de kracht van vrouwen in hun omgeving versterken. Er is geen religieuze of politieke voorkeur en iedere vrouw kan lid worden. Het is een van de grootste verenigingen in Nederland met haar 43.000 leden verdeeld over ruim 525 afdelingen. Op de jaarvergadering van 15 februari waren zo’n 50 leden (foto rechts) aanwezig. Nieuwe leden zijn altijd welkom.

 

Enige wetenswaardigheden over de Bornse afdeling

De Bornse afdeling bestaat per 1 maart 70 jaar. Dit jubileum wordt op 1 maart 's middags in 't Maatveld gevierd. Samen met de afdelingen van Hengelo en Enschede, is een avond georganiseerd onder de noemer `Blij en gezond` in het Wapen van Beckum. Het bestuur is al een paar maanden bezig met de voorbereiding van dit jubileum en het belooft een prachtige avond te worden, volgens de voorzitster Gerda ter Braak.

 

Het bestuur bestaat uit 5 leden (zie foto boven) en gezamenlijk stellen zij het jaarprogramma vast. Vrouwen van Nu heeft niet alleen Bornse afdelingsbijeenkomsten maar er zijn ook excursies, provinciale bijeenkomsten en andere samenkomsten. In de zomer bijvoorbeeld - als het verenigingsleven meer stilligt - wordt er een `theemiddag` bij een van de leden thuis georganiseerd waar zo’n 8 vrouwen aan kunnen deelnemen. Naast de koffie of de thee wordt een kleine activiteit georganiseerd. Voor veel leden een goed initiatief, vooral voor alleenstaanden.

 

De jaarvergadering

Zoals op iedere jaarvergadering vinden de vaste elementen een plek: het jaarverslag, het financiële jaarverslag, de decharge van de kascommissie, wisseling van een bestuurslid en de samenstelling van de diverse commissies binnen de vereniging. Opvallend is eigenlijk wel dat er zoveel commissies zijn die het welzijn van de leden in het vaandel hebben. Het is wel duidelijk dat welzijn van de leden belangrijk is. Ook de hoeveelheid activiteiten, voor elk wat wils, is opvallend. Een lid van de vereniging kan meedoen of niet, niemand moet meedoen. Bij activiteiten die niet in Borne plaatsvinden, wordt onderling geregeld wie rijdt en wie met wie meerijdt.

 

De Bornse activiteiten, zowel plaatselijk als provinciaal, worden door Gerda ter Braak nog even onder de aandacht gebracht. Voor sommige activiteiten is een extra bijdrage noodzakelijk.

 

Dan wordt een korte film: `Slagkracht` vertoond. De film behandelt een aantal thema’s waar de vereniging Vrouwen van Nu zich over buigt: eerst in het begin een groot gezin waar de vrouw het erg druk mee had naar de vrouw van nu, een kleiner gezin en de vrouw heeft een baan buitenshuis.

 

Organisatie Slagkracht organiseerde een cursus van 5 dagen waar verschillende aandachtspunten uit voortkwamen. 150 vrouwen bezochten deze cursus. De waarden van de huidige vrouwen werden besproken: vrouwen van nu zijn ondernemend, optimistisch, geworteld in de samenleving, verenigd en geven een vrouwelijk tintje aan ondernemen.

 

Dromen en ambities Vrouwen van Nu

Dromen en ambities van Vrouwen van Nu uiten zich in de volgende ambities: de vereniging bekender maken, een actueel jaarprogramma bieden, brede activiteiten zoeken, brede belangstelling kweken, korte lijnen tussen landelijk bestuur en afdelingsbestuur, een klein bestuur, meer leden werven, financiële armslag verkrijgen en bruggen slaan tussen plaatselijke en landelijke besturen.

 

Dit alles proberen de besturen te bereiken door: Social Media in te zetten de bekendheid en imago vergroten. Versterken van afdelingscommissies met landelijke commissies. Actuele onderwerpen bespreken en workshops organiseren voor leden. Extra inkomsten verwerven door wat de Bornse afdeling met kerstmis deed ( Kniepertjes bakken en verkopen). En door van elkaar te leren. Het filmpje `Slagkracht `is te vinden op www.zenderen.nl/ vrouwenverenigingen.

 

Op de bestuurstafel ligt een bijzonder kleed, het logo van de oude vereniging met de oude naam, Bond van Plattelandsvrouwen plus de geborduurde namen van oud-bestuursleden. Voor de vereniging een kostbaar bezit.

 

Gesprek met een van de leden

Mevrouw Kittie van der Brugge is het vorig jaar lid geworden. “Ik kwam op een bepaalde leeftijd en ik hoorde over de vereniging Vrouwen van Nu. Het leek me wel wat en ik bezocht eens een avond. Er zijn leeftijdgenoten van mij lid, maar ook jongeren. Er wordt veel gedaan in de vereniging aan activiteiten. Ook zijn het aardige mensen, ze zijn hartelijk en met nieuwe leden wordt al snel een praatje gemaakt. Ik ga naar de avonden die mij leuk lijken. Ook wilde ik eens de jaarvergadering meemaken. Voor de toekomst hoop ik dat de vereniging goede sprekers vindt voor de ledenavonden. Als hobby geef ik op het ogenblik Nederlandse les aan vluchtelingen. Erg leuk en dankbaar werk, vooral aan de Syriërs. Van origine ben ik lerares Engels.”

 

Tweede deel van de avond

Na de pauze vertellen de heer Zaalberg en bestuurslid Els van de Berg over hun tandemtocht door Europa, ondersteund met een diapresentatie. (AM)

 

Bestuursleden foto boven: Els van den Berg, Gerda Verzijl, Dinie Tressel, Gerda van den Berg, Jo Karstens en Alie Huisman.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

‘Grijp die kans, met een hoofdletter G!’

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021

Opstart hospice Borne nieuw leven ingeblazen

Een groep enthousiaste inwoners van Borne heeft de opstart van een hospice in Borne nieuw leven...
18-02-2021