Schaken op meerdere borden
PIP ELHORST-VLOEDBELT EN VERKEERSPROBLEMATIEK ZENDEREN

Schaken op meerdere borden

Volgens wethouder Herman Mulder wordt er zowel met het Rijk, met de Provincie als met de Regio geschakeld om een duurzame verkeersoplossing voor Zenderen te vinden. Landelijk is er aandacht voor het dichtslibben van de A1/A35 en het zou, volgens Mulder, wel eens kunnen zijn dat er sneller dan gedacht vanuit Den Haag wordt gewerkt aan veranderingen aan de knooppunten Azelo en Buren. “Alle signalen staan op groen, maar niets is nog zeker”, zei hij tijdens een bijeenkomst in Zenderen op woensdagavond.

 

Rondweg om Zenderen

En dat zou wel eens de gewenste ‘variant 5’, grofweg vanaf de Zuidelijke Randweg, langs de snelweg en vervolgens om Zenderen heen richting N743, dichterbij kunnen brengen. Tegelijkertijd wordt er energie gestoken in een ‘stuurgroep’ van buurgemeenten (Borne, Almelo, Tubbergen en Hengelo) om het regionale verkeersprobleem, dat in Zenderen resulteert in verkeerscongestie tijdens de spits, ‘op de kaart te zetten’ in Zwolle. Zo’n rondweg om Zenderen verbindt tenslotte ook nog eens verschillende ‘werklocaties’ aan elkaar en dat werd ooit regionaal als gewenst bestempeld. “We moeten snel aan de slag in Zenderen. Praten met het Rijk is een mooi schaakspel, maar dat gaat heel veel tijd kosten. Daarom moeten we op een tweede bord schaken.”

 

Mestverwerking op Elhorst-Vloedbelt

Het zal als muziek in de oren klinken van de actiegroep Zenderen, maar eigenlijk ging het deze woensdagavond helemaal niet over het verkeer door Zenderen. Aanleiding voor de bijeenkomst was de procedure van het provinciale inpassingsplan (pip) voor een mestverwerkingsinstallatie, eveneens in Zenderen. De gemeente redeneert dat de bevolking van Zenderen ‘behalve de lasten ook de lusten moet krijgen’. Met andere woorden: wil je zo nodig een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen om iets te doen aan de mestoverschotten in de agrarische sector én om aan duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen, doe er dan ook maar iets voor terug. Een rondweg om het kerkdorp of voordelen van een energiepark op de Elhorst-Vloedbelt bijvoorbeeld.

 

Verbinden diverse aspecten

De Provincie, vertegenwoordigd door Esther Eggink (foto rechts) op deze avond, liet zich er niet toe verleiden om de diverse aspecten aan elkaar te knopen. Het inpassingplan wordt in gang gezet, zonder rekening te houden met allerlei andere zaken die in Zenderen spelen.

 

Ook de dorpsraad voelt er niets voor om het één met het ander te verknopen. Eerder al was aangekondigd dat de dorpsraad en de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt gewoon doorprocederen tegen de komst van een mestverwerkingsinstallatie. Ed Mossel, van beide instanties, wilde weten of de gemeenteraad en het college van Borne het verzet ook zouden doorzetten. “Of maakt de gemeente nu een draai van 180 graden?” Wethouder Michel Kotteman kon er nog geen zinnig woord over zeggen. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over een reactie op het voorgenomen inpassingsplan.

 

De gemeente Borne lijkt de plannen voor de Elhorst-Vloedbelt aan te grijpen om de diverse problemen van Zenderen onder de aandacht te brengen. Er wordt duidelijk aan alle kanten gekneed, geduwd en getrokken. Met de mestverwerker als aanleiding, als actueel thema, als ‘wisselgeld’? Terecht of onterecht. Het schaakspel op meerdere borden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 28 jun 2018
Treurig dat biomassavergisting, zo oud als Metusalem -al millennia in gebruik om mensen te voorzien van energie, meststof en voedsel- in onze letterlijk STINKEND rijke maatschappij afgewezen wordt omdat weggooien van steeds schaarsere grondstoffen en verspillen van energie goedkoper zou zijn dan duurzaamheid.

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019

Gaat de OZB met 20 procent omhoog?

Tijdens het gemeenteraadsverkiezingsdebat in 2018 legden we alle politieke partijen onder andere...
04-11-2019

Een ton minder bezuinigen voor het Kulturhus

Het lijkt erop dat de bezuinigingen voor het Kulturhus een stuk lager gaan uitvallen. In een...
25-10-2019

Investeren in organisatie en huisvesting gemeente

De ‘basis moet op orde’ in het gemeentehuis. Een conclusie die vorig jaar werd...
18-10-2019