Tom Verreussel stapt uit SP-fractie
FRACTIEVOORZITTER STOPT OM ‘PERSOONLIJKE, FINANCIËLE REDENEN’

Tom Verreussel stapt uit SP-fractie

Via een persbericht maakte de SP Borne vrijdagmorgen bekend dat haar fractievoorzitter Tom Verreussel ‘om persoonlijke, financiële redenen’ zijn lidmaatschap van de SP heeft opgezegd en wil doorgaan als zelfstandig raadslid. “De SP Borne is teleurgesteld over het opstappen en zowel de fractie, de afdeling als het landelijk partijbestuur betreuren dit besluit”, aldus het persbericht.

 

En verder: “Er is een goede onderlinge samenwerking en Tom is een door ieder gewaardeerd en gerespecteerd lid en raadslid. Zowel het partijbestuur als het afdelingsbestuur hebben Tom opgeroepen zijn raadszetel aan de SP ter beschikking te stellen. In de afgelopen maanden is al het mogelijke gedaan om Tom voor de fractie te behouden. Daarnaast is de SP van mening dat Tom is gekozen omdat hij voor de SP op de lijst stond. Mensen die SP hebben gestemd moeten ook door een SP'er in de raad worden vertegenwoordigd.”

 

Met het opstappen van Verreussel wordt de SP-fractie in de Bornse gemeenteraad in één klap gehalveerd en blijft alleen Mieke Visser over.

 

Teleurgesteld

Mieke Visser zegt verrast en teleurgesteld te zijn door het besluit van Verreussel, dat afgelopen woensdag aan de fractie per brief werd medegedeeld. “Ik vind het echt heel erg jammer. Tom is een kundig en gerespecteerd raadslid. Er was geen sprake van een conflict, de sfeer binnen de partij was goed.”

 

Afdrachtregeling

Er speelde al enkele maanden een kwestie rondom de afdrachtregeling. De SP kent het principe dat politici een groot deel van hun vergoedingen aan de partij afstaan. Voor een gemeente als Borne betreft het 75 procent van de raadsvergoeding van rond de 530 euro per maand.

 

“Het gaat bij de afdrachtregeling vooral om het solidariteitsprincipe”, legt Visser uit. “In de afdeling en het bestuur zetten ook veel mensen zich voor de partij in, maar dat is volledig vrijwillig. Het afgedragen deel van de raadsvergoeding komt indirect weer ten goede aan de afdelingen, onder andere voor scholing, coaching en bepaalde onkosten.” Volgens Visser was ook Tom Verreussel een groot voorstander van de afdrachtregeling binnen de Socialistische Partij. Door persoonlijke omstandigheden ontstond er echter een probleem met zijn eigen maandelijkse afdracht.

 

Afspraken voor zomerreces

“We hebben er alles aan gedaan om Tom voor de partij te behouden, de situatie op te lossen en hem tegemoet te komen. Dat is ook gelukt. Vlak voor het zomerreces zijn er afspraken gemaakt en was er overeenstemming.” De verrassing was dan ook groot toen er eerst via een simpel mailtje van het landelijke partijbestuur de mededeling kwam dat Verreussel zich als lid van de SP had laten uitschrijven en er afgelopen woensdag een brief kwam met het besluit van Verreussel de fractie te verlaten en als zelfstandig raadslid in Borne te willen doorgaan. “Daar werden we echt door overvallen.”

 

De Bornse afdeling van de SP heeft Verreussel nadrukkelijk opgeroepen zijn zetel ter beschikking te stellen aan de partij. “Die afspraak werd onlangs opnieuw vastgelegd en was ook onderdeel van het akkoord dat met hem is gesloten.” In hoeverre hier een beroep op kan worden gedaan is nog onduidelijk. “Daar hebben we nog geen volledige zekerheid over.”

 

De beslissing van Verreussel kwam duidelijk als een donderslag bij heldere hemel. “Boos? Nee, dat is niet het goede woord. Vooral treurig, verdrietig en teleurgesteld. Dit is wel heel erg zuur”, aldus Mieke Visser.

 

Tom Verreussel was niet voor commentaar beschikbaar.

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
gerrit — 18 aug 2018
Hr Tom heeft groot gelijk, wordt hoog tijd dat de SP die maffe afdrachtregel schrapt/ Zeker bij de gemeentepolitiek. Wordt al niet bijzonder goed betaald en zo hou je al helemaal niets over. Zeker een partij als de SP dient er voor te zorgen dat men normaal betaald krijgt en niet wordt afgeknepen. Hopelijk volgen er meer en gaat deze kromme regel van tafel !
Max de Mooij Sr. — 17 aug 2018
Er hebben weliswaar 576 mensen het vakje achter zijn naam rood gemaakt, maar van die mensen heeft een aantal gekozen voor Tom Verreussel van de SP en een aantal voor de persoon Tom Verreussel. Doorgaans is het zo dat bij verkiezingen stemmers het eerste hokje rood maken omdat ze toch eerder voor de partij dan voor een persoon stemmen. Een deel van die 576 stemmen kan dus inderdaad bewust uitgebracht zijn om Tom Verreussel in de raad te kiezen. Ik neig er echter toe om te veronderstellen dat de meeste stemmers eerder gemeend hebben op de SP te stemmen met Tom als lijsttrekker dan op Tom Verreussel als persoon. Bij voorkeurstemmen voor een kandidaat die op een lagere positie op de lijst staat is het wel zo dat mensen bewust die persoon namens die partij in de raad willen kiezen. Ik ben benieuwd hoe Tom zich als eenmansfractie gaat opstellen in de raad en of hij bij de volgende verkiezingen als ongebonden kandidaat of 'Lijst Verreussel' voldoende stemmen krijgt om zijn raadslidmaatschap voort te zetten. Voor nu vind ik het jammer dat de fractie van de SP in de raad gehalveerd wordt.
Paul Cohn — 17 aug 2018
..."Mensen die SP hebben gestemd moeten ook door een SP'er in de raad worden vertegenwoordigd"...
...en de 576 mensen die op Tom Verreussel hebben gestemd?...

‘Sloop AZC? Bezint eer ge begint’

De gemeenteraad besloot om zo snel mogelijk Maria Mediatrix, ook wel bekend als het voormalig...
17-06-2021

Hengelo wil twee windturbines voor 2030

Het college van B&W van Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal...
09-06-2021

Donkere wolken maken plaats voor regenboog

Voor de komende jaren ziet het financiële beeld voor Borne er rooskleurig uit. Dat blijkt...
09-06-2021

Verbindingsweg uit Totaalvisie geschreven

“Een belangrijk besluit en een krachtig signaal”, noemde burgemeester Jan Pierik het...
26-05-2021

Raad steunt protestgroep niet (direct)

Vooraf aan de raadsvergadering van dinsdagavond riepen de actiegroepen Geen windmolens bij...
26-05-2021

Stekelige discussie over financieel beleid

De oranje kaart die de Provincie onlangs aan de gemeente Borne uitdeelde in het kader van het...
19-05-2021