College wil naar diftar
FINANCIËLE PRIKKEL OP RESTAFVAL OM DOELSTELLING TE HALEN

College wil naar diftar

Om de doelstelling in het Raadsakkoord van 120 kilo restafval per persoon te kunnen halen is volgens het college van B en W een financiële prikkel nodig. Voor de hoeveelheid restafval dat aan de straat gezet wordt, zal dan extra betaald moeten gaan worden. Het voorstel ligt ter bespreking voor aan de gemeenteraad. Mocht deze akkoord gaan dan zou diftar per 1 januari 2020 ingevoerd kunnen gaan worden.

 

Naar 120 kilo restafval per inwoner

Volgens het college zijn er geen alternatieven om de doelstelling te halen. Nu is het aantal kilo’s restafval per inwoner 180. Door de invoering van de oranje container daalde het van 240 kilo in 2016. Ondertussen is het verbranden van restafval alleen maar duurder geworden vanwege een sterk stijgende verbrandingsbelasting. Als er niets gebeurt zou dit betekenen dat de afvalstoffenheffing in Borne ook gaat stijgen. Als diftar wordt ingevoerd hoeft er naar verwachting minder afval verbrand te worden en zou de afvalstoffenheffing, ondanks de hogere verbrandingsbelasting, met tien procent kunnen dalen, heeft Twente Milieu berekend.

 

Voor- en nadelen

Diftar is volgens het college een bewezen effectieve methodiek, zoals blijkt uit resultaten in Hof van Twente en Losser. Daar is de hoeveelheid restafval per inwoner respectievelijk 89 kilo en 110 kilo. Als voordeel van diftar ziet het College, naast een bijdrage aan de circulaire economie, dat de kosten eerlijker worden verdeeld. Wie meer restafval aanbiedt betaalt meer. Afval scheiden en goed gedrag worden beloond.

 

Een nadeel kan zijn dat er meer afval in de openbare ruimte wordt gedumpt. Het College verwacht echter dat dit met extra communicatie en de juiste handhaving een tijdelijk effect is.

 

Alternatieven

Alternatieven zijn ook bekeken. Als er bijvoorbeeld extra ingezet wordt op betere voorlichting in het huidige systeem, dan zou maximaal 150 kilo restafval per inwoner gehaald kunnen worden. Een tweede variant is de grijze container vrijwillig laten inleveren en meer gebruik te laten maken van het brengsysteem bij ondergrondse containers. Ook dan zou het doel van 120 kilo niet gehaald kunnen worden en blijven steken op 145 kilo.

 

Op 22 januari debatteert de Raad over het voorstel, dat nog wel een nadere invulling nodig heeft. Zo zijn er nog geen kosten van de invoering van het nieuwe systeem bekend of wat de hoogte van de financiële prikkel is en zijn er diverse opties binnen diftar die nader uitgewerkt moeten worden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ton HUISKES — 25 jan 2019
Tja, een slecht plan dit "diftar" - en dan de wethouder: wij willen niet achterlopen in Twente - zijn nu al de slechte leerling in de klas - kijk naar het zwerfvuil in Hengelo dat neemt alleen maar toe. Het lijkt dat Twente Milieu een sterke lobby voert voor invoering diftar, maar de nadelen liegen er niet om - maar de raad zal wel weer oren hebben naar Twente Milieu. Jammer; jammer!
Bartjens — 18 jan 2019
Schokkend rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB). CPB rapport 20 sept. 2017 Is bij veel bestuurders het ene oor in en het andere weer uitgegaan. Twente Milieu blijft gewoon doorgaan met hun lobby voor Diftar en omgekeerd inzamelen.

https://www.cpb.nl/publicatie/de-circulaire-economie-van-kunststof-van-grondstoffen-tot-afval
Piet — 18 jan 2019
Jullie denken toch niet de "de Raad" van Borne met iets nieuws komt? Het is allemaal allang in kannen en kruiken, de Diftar komt er kijk bij de Bieffel)! Als het echt om het milieu gaat, is er geen verdienmodel!
Bart Jan Stuurop — 15 jan 2019
Ongelooflijk dat het Bornse College dit voorstelt ! Diftar in Hengelo en Enschede is een groot fiasco, zo erg zelfs dat dagblad Trouw er een artikel aan wijdt waarin wordt beschreven wat de rampzalige gevolgen Van Diftar in die steden zijn geweest (Trouw 14 augustus 2018): zakken huisvuil naast de containers, groene containers die vol zitten met huisvuil, grofvuil dat 's avonds en 's nachts overal gedumpt wordt. Dat staat on dus ook te wachten als het College zijn zin krijgt. Voorbeelden hoe het wel moet: in Rotterdam bel je gewoon even om te melden wanneer je grofvuil aan de straat zet en het wordt gratis opgehaald. Kost de gemeente minder dan het uit de bosjes en sloten te moeten verzamelen. In Den Haag krijg je voor het vaste jaartarief ook nog eens een milieupas voor het zelf wegbrengen van grofvuil tot wel 10 keer per jaar. College, haal die plank voor je kop weg en gooi Diftar waar het thuis hoort: in de afvalbak.
McHak — 15 jan 2019
Het is wel duidelijk wie de regie heeft; Twente Milieu. Een strategische bestuurlijke keuze. Tijd voor een amendement.
Bartjens — 13 jan 2019
Jammer dat Twence bij afnemende hoeveelheid restafval, nog meer smerig en zwaar vervuild afval uit het buitenland moet kopen! Wil je echt wat aan CO2 afname doen, dan is het zaak om minder poep te produceren. Niet alleen op het land, maar juist ook in de riolen. Zou daar ook een Diftar systeem voor komen en daarna brengplicht van je massa, of blijven we dat gewoon solidair regelen en betalen?
wouter — 13 jan 2019
Waarom sterke daling kg rest afval in Hof van Twente en Dinkelland? Omdat deze relatief veel buitengebied hebben. Daar zet nu bijna niemand nig zijn otto aan straat. Nu hebben ze allemaal een grote gele container van een paticulier bedrijf, niets meer scheiden en vele malen goedkoper. Resultaat nog een vrachtauto op straat die hetzelfe rondje maakt. Het is ook bewezen dat het zwerf afval toe haat nemen. Laat het in Borne zoals het is en hou ook zeker het grofvuil afhalen en te takkenroute erin. Gemeente raad, zullie zitten er voor de Bornse bewoners!
Andre — 13 jan 2019
Diftar = helaas zwerfvuil 😢
Gezond Verstand — 12 jan 2019
Een zeer slecht plan. Zie alleen al de ellende in Hengelo.
1) hoe gaat men het illegaal gedumped afval aanpakken? Met die 0.8 BOA die er rondloopt? Camera toezicht en uitbreiding van de BOA's? En wie gaat dit betalen?
2) Twente milieu krijgt minder aanvoer voor de verbrandingsinstallatie en gaat dus de prijs per ton verhogen, want die installatie gaat niet opeens minder kosten.
3) afvalscheiding bij consumenten is een dure weinig effectieve methodiek. Het is veel beter afval achteraf bij Twente milieu te scheiden (https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vooraf-scheiden-plastic-afval-relatief-duur.9555916.lynkx)

Nogmaals, een slecht plan en slecht beleid. Slecht beleid moet je wijzigen en niet koste wat het kost bij de burger door de strot te duwen.
Sociale ambtenaar — 12 jan 2019
Prachtig bedacht heren! Even voor de bühne nog een avondje, dan hebben die mensen ook nog het idee dat ze wat te zeggen hebben. Nou niemand was hier voor! Goed geluisterd naar uw inwoners. Dit is een asociaal systeem dat de kosten van het afvalsysteem bij de mensen dumpt die het al zwaarder hebben in onze samenleving. Met een inkomen van 100000 per jaar kan deze fooi voor het afvalsysteem wat mij betreft prima door gaan.
Ron Hartman — 12 jan 2019
Het artikel begint puntig; ‘Om de doelstelling in het Raadsaccoord te bereiken’ etc. etc. Steeds vaker lees je dat soort uitspraken. ‘ de Raad etc.’ . Ja, de Raad stemde in het verleden in met een richting. Met stippen op de horizon. En.... wordt genadeloos aan die richting, wat een vast punt werd voor de ambtenarij, gehouden. Steeds weer willen ze zelf niet terugkomen op die eerdere besluiten. Immers; ze stemden in? In een sterk veranderende samenleving moet je echter wel willen leren. Bv van de afval ellende in Hengelo. Dat willen we niet beste Raadsleden! We willen best betalen voor goeie dienstverlening, zoals we de laatste jaren deden, maar niet voor voorspelbare ellende zoals in Hengelo. Wilt U toch perse, ‘omdat’ uw voorgangers instemden met een richting? Dwing dan garanties af, zodat de service verder verbetert en er geen rotzooi komt. Kortom; gebruik Uw eigen verstand en niet dat van Uw voorgangers. Zij wisten immers nog niet wat voor ellende de buren in Hengelo overkwam?
Roelof — 11 jan 2019
Eerst een oplossing voor minder ophalen oud papier en eerst een groene container bij appartementen
Frank — 11 jan 2019
Dom, dommer, domst. Tubbergen is al jaren aan een dergelijk systeem en ging er prat op dat ze minder vuil ophaalde. Weerselo merkte een toename van vuil. Hoe zou dat nou kunnen?
Inzamelen en wel gratis. Kosten eerlijk delen. Straffen en belonen helpt in dit soort zaken niet.
We moeten bovenaan beginnen. Bij de industrie. Dat kan de gemeente niet doen, zij kunnen wel via de politiek Den Haag aansturen.
Jan Tigelaar — 11 jan 2019
Waarom moet/wil iedere gemeente het eigen wiel uitvinden? Veel gemeenten werken met een effectief systeem. Kijk daar eens naar. VNG heeft blijkbaar geen nut, aangezien men blijkbaar geen gegevens kan uitwisselen, zo lijkt het. Borne heeft bv groene containers zonder ventilatiegaten wat de vochtigheid van de inhoud niet ten goede komt.
Frans Zeelen — 11 jan 2019
Ik vind het een slecht idee met name omdat er meer vuil de natuur in zal gaan. Beter idee om per keer dat de container niet aangeboden wordt de bewoner een korting te geven op het bestaande tarief. Zo gaan de lasten niet omhoog en krijgt iemand die bijvoorbeeld 3 keer per jaar de container niet aanbiedt een korting.
Kritische lezer — 11 jan 2019
Het legen van de grijze bak gaat dus geld kosten, de groene en oranje bak worden gratis geleegd. Het laat zich raden waar het restafval dan naartoe gaat...
Max de Mooij Sr. — 11 jan 2019
De ondergrondse containers aan de Bieffel liggen daar omdat ze daar worden geassembleerd voor Twente Milieu. Het is een werkgelegenheidsproject. Voorheen werden ze geassembleerd en al aangevoerd uit Rotterdam. Door ze nu hier te assembleren spaart Twente Milieu transportkosten en kan een groep mensen hier werken en gelijkertijd een opleiding volgen. Deze containers zijn dus niet alleen bedoeld voor Borne, maar voor het hele werkgebied van Twente Milieu.
mark — 11 jan 2019
Echt belachelijk dit zie gemeente Hengelo daar is de overlast heel groot en overal zwerfvuil. Er mocht gekeken worden niet achteraf bij de klant van het product maar bij de leverancier van het product. Daar valt veel winst te behalen zo hoef ik dan niet veel weg te gooien in de grijze container. Ook statiegeld op plastic is een beter idee
J — 11 jan 2019
Hoezo moet de raad nog weer in debat over het 'voorstel'? Dat Borne naar Diftar gaat is wel duidelijk. De gemeentewerf aan de Bieffel ligt al vol met ondergrondse containers, klaar voor installatie.

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024