Raad stemt voor Diftar
PRIJSPRIKKEL PER 1 JANUARI 2020 OP FREQUENTIE RESTAFVAL

Raad stemt voor Diftar

De gemeenteraad stemde dinsdagavond met 10 tegen 8 stemmen vóór invoering van gedifferentieerde tarieven (Diftar) per 1 januari volgend jaar, om daarmee het aantal kilo’s restafval per inwoner te verlagen naar 120 in 2022. Met dit besluit komt er een einde aan een hele lange discussie, waarbij de Raad keer op keer op de rem trapte en wethouder Michel Kotteman meerdere keren werd teruggestuurd om alternatieven te onderzoeken en betere onderbouwingen te overleggen.

 

Vuurwerk verstomd

Tegenstanders waren in dat proces vaak fel, met name D66 en Borne-Nu waren daarin vrij uitgesproken. Het zorgde in de afgelopen jaren regelmatig voor vuurwerk in de raadszaal, waarbij de ergernissen over en weer behoorlijk opliepen. Deze raadsvergadering bleven de stekeligheden uit. VVD, SP, D66, Voor Borne en Borne-Nu probeerden het nog met een amendement, dat erop neerkwam dat er wel extra maatregelen genomen zouden worden, zoals het bijplaatsen van extra ondergrondse restafvalcontainers, keuze te bieden voor een kleine grijze otto en de inzameling van oud papier te optimaliseren, maar geen Diftar in te voeren.

 

'Softe Diftar'

Toch werd de verdediging van het amendement al niet meer met dezelfde felheid gevoerd als de discussies in de vorige raadsvergaderingen. Het leek erop dat vooraf al duidelijk was dat de meerderheid zich achter het collegevoorstel zou scharen. GroenLinks/PvdA had al te kennen gegeven Diftar een goede stap te vinden in de richting van een circulaire economie en het was te verwachten dat GB90 de eigen wethouder niet zou laten vallen. Het CDA was het grote vraagteken. In het voortraject toch zeker ook kritisch en met vijf zetels in de gemeenteraad een doorslaggevende factor. Herald Lucas gaf echter aan dat zijn partij kon leven met het voorstel. Hij vond het een soort van ‘softe Diftar’, omdat de prijsprikkel uitsluitend geldt voor het restafval en niet de groene of oranje container.

 

En daarmee was het lot bezegeld. De gemeente Borne gaat over tot de invoering van Diftar. (AJ)

 

Lees ook onze eerdere berichtgeving: Diftar opnieuw op tafel

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Gezond Verstand — 17 mei 2019
Dramclown Kotteman heeft met zijn nuttige idioten op links het er toch doorheen ge(d)ramd. Nu maar wachten op het illegale vuilnis in onze gemeente. Volgende punt op de gemeenteraad agenda: belastingverhoging om extra BOA's aan te nemen voor handhaving DIFTAR. Hoezo kostenverlaging?
Lichtgeel hesje — 16 mei 2019
In de Bornse Courant van 15 mei jl. valt te lezen, dat GB90 (ook de partij van de verantwoordelijke Wethouder voor Diftar) de invoering van Diftar steunt, onder meer omdat het "kosten verlagend" is. Dat deze college-partij haar eigen Wethouder niet wil afvallen c.q. wil laten vallen is een politieke keuze; tegelijkertijd laat deze uitspraak over "kosten verlagend" door GB90 zich niet anders lezen, dan dat zowel het basis tarief als het Diftar-tarief de komende jaren NIET zullen stijgen na de invoering hiervan (zoals in andere Diftar-gemeenten wel degelijk wel het geval is). GB90 heeft immers voorgestemd, omdat het Diftar-systeem naar hun mening kosten verlagend is. Het is nu dan ook aan GB90 als college-partij om voor een stijging van basis en diftar-tarieven in de komende jaren te waken en hier als college-partij ook voor te gaan liggen. Het kostenaspect is namelijk voor GB90 kennelijk een reden geweest om vóór de invoering van Diftar te stemmen. Het is dan ook aan deze partij om als college-partij haar uitspraak over kosten verlaging m.b.t. Diftar in de praktijk ook daadwerkelijk waar te maken, zowel nu als in de toekomst!
Patrick — 14 mei 2019
Diftar... na de pijpen van de DICTATUUR van de meerderheid.
Ofwel DEMOCRATIE.

Democratie my ass.
Re Gi — 13 mei 2019
Waaneer is die. Enquête dan geweest is mij niets van bekend heb veel mensen gesproken en er is er niet een die voor is .
Arno — 12 mei 2019
"Wethouder Michel Kotteman benadrukte nogmaals dat een prijsprikkel een goed instrument is. Bovendien zou er in Borne voldoende draagvlak zijn om diftar te laten slagen."
Uit een peiling onder Bornse inwoners (https://kennispunttwente.nl/images/Panels/Borne/2018/18-10-15_Factsheet_Borne_A4_DEF.pdf) blijkt dat het grootste deel van de deelnemers tevreden is met de huidige manier van inzamelen.
Tijdens de bijeenkomst op 20 november 2018 (waar is de terugkoppeling daarvan gebleven) waren de aanwezigen zeer kritisch. Slechts een enkeling (dhr. Kotteman & Twente Milieu) waren positief.
Nu risico op zwerfafval en dumping (zie Hengelo e.d.), afvalverbranding (zie buitengebied Hof van Twente) en niet opgeruimde rommel na oud-en-nieuw (waarom zou ik betalen voor andermans rommel).
Kortom: het wordt - net als in Hengelo - een grote zooi in Borne en er zullen veel extra kosten komen voor het opruimen.
Alle voorstemmers: bedankt voor het niet luisteren!
w.g.kub — 09 mei 2019
CDA..... net als landelijk, zo de wind waait m'n broekje (draaikonten) BAH!
Hans — 09 mei 2019
Volgens Kotteman is er "voldoende draagvlak" voor de invoering van diftar, met het zwerfafval zal het dus blijkbaar wel meevallen. De tijd zal het leren, maar ik vrees met grote vreze...waarom zou de doorsnee Bornse burger beter zijn dan de Enschedese c.q. Hengelose? Overigens: waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak is? Enquete? Mij is in ieder geval niets gevraagd...
Lichtgeel hesje — 09 mei 2019
Nog even een Diftar-nabrandertje: In de Tubantia van 9 mei stelt de Wethouder:"Bovendien zou er in Borne voldoende draagvlak zijn om diftar te laten slagen". Dit is wederom een voorbeeld van zijn ernstig verstoorde politieke antenne over wat er wel of niet leeft onder de inwoners van Borne. De politieke agenda staat voorop bij de Wethouder, zo blijkt maar weer eens! Ook steekt het College van Borne in 2020 maar gelijk in met een bedrag aan diftar-tarief, zonder enige onderbouwing hiervan. Het is hierbij vreemd, dat de (gewenste) hoogte van het basistarief en diftar-tarief niet is besproken vóór de stemming over Diftar afgelopen dinsdag, maar pas hierna ter sprake komt. Hiermee is het College/de Wethouder namelijk de gelegenheid geboden door de Raad, om tarieven vast te stellen die de inwoners van Borne flink gaan raken in de portemonnee. Afval dient nu eenmaal regulier opgehaald te worden vanuit het standpunt van volksgezondheid, en kan niet achteloos c.q. onbeperkt opgeslagen worden door inwoners om op een lediging te willen besparen. Hiermee gaat Diftar dus inderdaad (zoals verwacht) een melkkoe worden in Borne voor de inwoners, om andere gemeentelijke projecten te (kunnen) financieren. Dit valt niet anders te betitelen als politiek budgettair wanbeleid, waarvoor de inwoners van Borne mogen/moeten opdraaien! Politiek Borne, shame on you!!
McHak — 09 mei 2019
Op de ladder van Lansink is Kotteman allang moreel discutabelleider als aandeelhoudende wethouder, maar nu ook de gehele gemeenteraad, edoch al veel eerder de geheule gemeenschap Boorn, die traditioneel wederom met haar eigen stem geving of onthouding gekozen heeft in al haar wijsheid voor dit bestuur. Wij mogen de komende jaren nog met verwondering fijn genieten van deze stemmingsuitslag; iets anders dan luieruitslag. Op naar de volgende wonderbaarlijkheid!
Borne Blunders — 08 mei 2019
Prachtig dit, goed gedaan heer Kotteman! Hoe loods je iets dat niemand wil toch langs de ja knikkers! Had je gesierd als je de echte reden verteld had, maar goed. Dit past prima in het andere lijstje van de blunders in het gemeentehuis. Genoeg van die artikelen op bb hier.
Zie de vuilstort zenderen en nu die vergisten, of de zakken met geld die klaar stonden bij pro rail om tunnels onder het spoor te maken, toen liggen slapen. Dan de rondweg waar geen bornenaar iets aan heeft, maar wel met een lening van 6000 euro per huishouden wordt opgescheept. Of de overgang naar twentemilieu die voor mindere service nu 4x zo veel in rekening brengt! Zo maar een greep uit de blunders, dit kan er dan ook nog wel bij. Alleen jammer dat wij de rekening krijgen...
Ronald — 08 mei 2019
Raad stemt voor Diftar.

De kop van dit verhaal klopt helemaal.
De RAAD stemt voor Diftar.
Naar de burger wordt niet geluisterd.
Maar uiteindelijk is het juist die burger die het in de portomonee gaat voelen.
Ik had al niet heel veel vertrouwen in de Bornse politiek, maar die is naar deze prestigestrijd van de politiek in Borne naar het nul punt gezakt.
Dit wordt weer een gevalletje van 'ik heb het je toch gezegd' .
Lichtgeel hesje — 08 mei 2019
De kern van deze hele Diftar-discussie zit in de meer dan terechte vrees onder de inwoners van Borne, dat zich hier hetzelfde scenario gaat afspelen als in bijvoorbeeld Enschede en Hengelo voor wat betreft de tarieven. Er wordt door het College/de Wethouder namelijk gesuggereerd dat Diftar goedkoper zal zijn voor de inwoners van Borne dan het huidige systeem; echter blijkt uit de ontwikkelingen in diverse Twente Milieu Diftar-gemeenten, dat na de invoering er al vrij vlot door de politiek wordt overgegaan tot een structurele jaarlijkse verhoging van zowel het basistarief als het Diftar-tarief per lediging van met name de grijze container. Het valt dan ook op, dat in alle politieke vergaderingen in Borne over dit onderwerp, er nog steeds met geen woord is gecommuniceerd door het College/de Wethouder over de hoogte van zowel het basistarief als het Diftar-tarief in de komende jaren en de te verwachten jaarlijkse tariefstijgingen hierbij voor de inwoners van Borne. Angst is een slechte raadgever, maar het had de politiek in Borne meer dan gesierd als over de tarieven in de komende jaren vóór de stemming op 7 mei transparant naar de inwoners van Borne zou zijn gecommuniceerd, in plaats van de meer dan duidelijke achterkamertjes-politiek over dit onderwerp te (blijven) bedrijven. Nogmaals: Borne zit niet te wachten op dit systeem, mede gezien de ervaringen hiermee in andere Diftar-gemeenten. Ook op dit onderwerp is er dus weer sprake van een gemiste kans voor de politiek in Borne om het vertrouwen onder de inwoners enigszins te herstellen!
Henk van den Berg — 08 mei 2019
Naar aanleiding van de reactie van de heer/mevr. Van den Berg eerder op deze pagina, wil ik even reageren. Dit is een reactie die, in tegenstelling tot wat een aantal mensen aannemen, niet door mij is ingezonden. Over de inhoud wil ik het verder niet hebben.
Gisteravond heeft mijn fractie, Borne-Nu, conform onze toezegging in ons verkiezingsprogramma, tegen de invoer van Diftar gestemd, de redenen daarvoor hebben we meermaals aangegeven en zijn ook terug te vinden op onze site en FB pagina. Helaas heeft een meerderheid van de Bornse gemeenteraad anders besloten en dat betekent dat Diftar zal worden ingevoerd in onze gemeente. Ik heb voorafgaande aan de stemming een stemverklaring afgegeven dat wij(Borne-Nu) niet blij zijn met de uitkomst van de stemming, maar zoals dat in een democratisch proces hoort, de fractie van Borne-Nu zich aan het besluit zal conformeren. Diegene die dit nu uitlegt alsof wij er uiteindelijk mee instemmen heeft dit dus niet goed begrepen. Ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt hoe Borne-Nu er in staat en in stond. Daar is niets aan verandert maar de meerderheid heeft anders beslist. En dat heet Democratie.
Henk van den Berg
Fractie voorzitter Borne-Nu
@w.g.
Hebt u ook een stemadvies voor uw mede bornenaren?
Misschien wel een tip voor een tv programma over de bornse politiek prachtige real live soap serie!
w.g. — 08 mei 2019
heb even goed nagevraagd/gekeken wie ervoor deze onzinnige Kotteman hersenspinsels gestemd heeft/hebben, degene/partij krijgt dus nooit meer mijn stem!!!
Ron Hartman — 08 mei 2019
@Voorstander versus van den Berg: Er zijn vele, vele scenario's mogelijk. Er zijn gemeenten waar het beter en andere waar het ronduit slecht gaat. Waar je eerder twijfelde of dat plastic met die vleesresten beter in de Grijze bak kon, gaat die nu in de PMD. Poep is composteerbaar en die luier eromheen, halen ''ze'' na het composteren eruit toch? Een lading kattenpoep met korreltjes er aan? Vroeger in de Grijze, maar kan vast wel in de groenbak. De kat laten zwerven in de tuinen van de buren is vast ook een goed idee, dan ben je qua bakkenkeuze, tenminste legaal bezig. Of is dat laatste ook een soort illegale dump? Aanzetten tot illegaal handelen? Leve de verminderde restafval hoeveelheden op papier. Doel bereikt? Ach, de Democratie heeft gewerkt; de stem van het volk heeft geklonken. Niet eens? Gewoon op een ander stemmen, maar dat vinden veel mensen toch weer net een stap te ver gaan, dus gaan we zeker ook meer vervuild afval importeren om de ovens te kunnen blijven stoken. Sterker; de afgekeurde steeds verder vervuilde groene en oranje bakken (inhoud + tzt ook de bak) zijn ook domweg nodig om te verbranden. We gaan van het gas af, dus alles wat fikken wil is welkom.
Diftar is een totaal onnodige en contraproductieve maatregel. Het is voor de wethouder een prestigezaak geworden. Onderbouwing met eenzijdig dor Twente Milieu NV opgestelde rapporten. TM wil heel Twente hun beleid opdringen omdat ze daar bedrijfseconomisch belang bij hebben. Het wordt overgoten met een duurzaamheidssausje. Het restafval per inwoner ging van 176 kg. in 2017 naar 144,8 in 2018. Zonder Diftar waren er nog voldoende mogelijkheden om de inwoners nog beter te faciliteren. B.v. door de mogelijkheid om bij de hoogbouw GFT apart in te leveren.
De negatieve gevolgen van Diftar worden nu net als in Hengelo zoveel mogelijk onder de pet gehouden. In 2020 hoeft er geen voorschot betaald te worden alleen maar vast tarief. Dus afval op de pof inleveren. In 2021 komt de rekening. Borne door de grote afvalreserve van €2,6 miljoen veel kosten opvangen.
Om de Diftarkosten nu te beperken zullen de containers en zakken zo goed mogelijk aangestampt worden. Daardoor loopt de gemeente inkomsten mis en gaat het tarief uiteindelijk omhoog net als in Hengelo. Grote gezinnen en zeker die met kinderen in de luiers betalen het gelag. Daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben.Het wordt tijd dat er een onderzoek komt naar de macht van Twente Milieu en de netwerken van beleidsmedewerkers en ambtenaren.
Rene — 08 mei 2019
GFT bak gratis PLASTIC bak gratis
GRIJZE bak betalen rarara in welke bakken wordt iligaal gedumpt ??
van den Berg — 08 mei 2019
Hallo meneer/mevrouw Voorstander.
Jammer dat u zich niet bij naam durft te noemen.
Grijze container behouden en dan per leging betalen. Enig idee hoelang deze dan achter de huizen staan en ratten en muizen aantrekt?
janny dijkstra — 08 mei 2019
Gezinnen met kleine kinderen krijgen wel een speciaal pasje om de luiers te kunnen weggooien. Maar..... hoe zit dat bijv. met de oma's en opa's, als er een kleinkind komt logeren? Waar kunnen die de vieze luiers kwijt?
En ook als je een eenmalig stinkend iets hebt? Is er dan centraal ergens een otto voor dergelijke dingen beschikbaar?
Voorstander — 08 mei 2019
Wat jammer dat alle tegenstanders zich zo slecht hebben ingelezen.
Mensen mogen hun grijze afvalcontainer gewoon behouden. Het vergelijk met Hengelo gaat dus niet op. Niemand hoeft te sjouwen met grijs restafval. Wat dat betreft verandert er niets.

Qua inzameling van GFT en plastic veranderd er niets. Dus de angst voor overlast van ratten en ander ongedierte is ongegrond. Restafval trekt geen ongedierte aan. Papierinzameling wordt beter: er komen meer mogelijkheden.

Huishoudens met een laag inkomen worden gecompenseerd. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor luiers.

Wat verandert er wel? Als mensen afval netjes scheiden betalen ze MINDER afvalstoffenheffing. Voor hetzelfde bedrag als nu, kun je GFT en plastic gratis laten ophalen en daarnaast nog heel vaak een grote container aan straat zetten.

In heb veel familie in Tubbergen. Daar draait het al jaren. Daar willen de inwoners niets anders. Mensen zetten daar gemiddeld een paar keer per jaar hun grijze bak aan straat. Tel uit je winst.
Van den Berg — 08 mei 2019
Wat ik wil is belangrijker, dan wat de Bornse bevolking wil heeft de heer Kotteman ongetwijfeld gedacht. Democratisch? Niet dus. Ik probeer even via deze weg met dhr. Kotteman in de geschiedenis te gaan. Wellicht moeilijk voor hem, maar ik probeer het toch. Jaren geleden hadden we ook een wethouder die kost wat kost betaald parkeer in het centrum wilde invoeren en dat ook heeft gedaan. Dit had destijds dramatische gevolgen voor de middenstand omdat de Bornse bevolking het centrum massaal gingen mijden. Na maanden en na overlegging van de omzetcijfers door de middenstand, zijn alle betaal portalen weer verwijderd en terecht gekomen op de dumpplaats van de Bornse gemeentewerf. Weg enkele tonnen van de Bornse gemeenschap. Maar ach, wat maakt het uit? We verhogen gewoon de onroerend goed belasting om dit verlies glad te strijken. Nu probeer ik via deze weg samen met dhr. Kotteman in de toekomst te kijken. Veel, heel veel groenstroken in alle woonwijken moeten wijken voor Kotteman’s diftar wil. Muizen en ratten zijn de enigen in de woonwijken die blij zijn met dhr. Kotteman’s beleid. Maar geloof mij, de Bornse bevolking gaat in deze net zo optreden als destijds met het betaald parkeren. Zware huisafval (stenen/klein puin) verdwijnt in de gratis glasbak. Diverse gft afval verdwijnt in plastic bak etc. etc.. Ook zal er naast de diftar plekken afval gedumpt worden. Hoeveel foto’s hiervan zal ik u sturen als bewijs waar dit in omliggende- en landelijke gemeenten veelvuldig en stelselmatig gebeurd? En ja, vele claims en bezwaren zullen komen, waarvan de Bornse bevolking de kosten moeten dragen. Maar daar kijkt dhr. Kotteman niet naar. Hij heeft tenslotte een vangnet. De ONROEREND-GOEDBELASTING.

Meneer Kotteman laat zien dat u er bent voor de bevolking en trek het plan terug. Dit zal de Bornse bevolking een hoop weggegooid geld besparen en mogelijk kunt u weer een klein beetje respect terug winnen.
J — 08 mei 2019
Wat een lekker nadenkend zooitje ongeregeld is het ook!
In de gehele regio zijn voorbeelden te over dat diftar niet werkt en de gemeente Borne voert het toch in...
Ik hoop dat de gemeente geld genoeg in kas heeft om claims van waardevermindering van huizen die ondergrondse afvalcontainers direct naast zich hebben, op te vangen.
Ik hoop ook dat de gemeente zich realiseerd dat de kosten voor het opruimen van extra ontstaan zwerfafval niet gaan opwegen tegen de besparing die behaald word met diftar, want dat hele afvalreductieverhaal is lekker populistisch maar we weten allemaal wel waar het echt om draait!
Nicole — 08 mei 2019
Eindelijk een keuze! Een softe oplossing zou in deze gemeente wel kunnen werken. Maar laten we goed op de huishoudens met kleine inkomens letten en het voor iedereen financieel haalbaar houden. Inderdaad, geen melkkoe maken.

En luiers? Gewoon over op wasbare, werkt perfect! Met veel jonge gezinnen zou de gemeente Borne dit gebruik kunnen stimuleren. Ik zou de gemeente hier gerust eens meer over willen vertellen, misschien een proefproject.. net als in Hengelo?! Op naar minder afval!

Lichtgeel hesje — 07 mei 2019
De lokale politiek verschilt dus niet van de landelijke
c.q. provinciale politiek: partij-politieke belangen c.q agenda's gaan voor de belangen en wensen van bewoners van de gemeente Borne, zonder het hoe, wat en waarom van Diftar feitelijk en cijfermatig te onderbouwen,. Een dergelijke ingrijpende beslissing gaat alle inwoners van Borne (financieel) raken, maar hieraan heeft de politiek in Borne overduidelijk geen boodschap! Het niet afblazen van Diftar is dan ook een gemiste kans voor politiek Borne om het gebrek aan vertrouwen door de inwoners in diezelfde politiek weer enigszins te herstellen. Het enige war nu nog resteert is scherp toe te zien dat niet Twente Milieu het invoeringstraject met bijbehorende prijszetting gaat bepalen, maar dat de ja-zeggers tegen Diftar de verantwoordelijkheid hiervoor (durven) oppakken en zullen (blijven) handelen in het belang van de inwoners van Borne, d.w.z. Diftar is geen melkkoe, zoals in andere gemeenten reeds jaren al wel het geval is.
S — 07 mei 2019
Zijn er mogelijkheden voor een inzamelpunt voor luiers?
Afval terugdringen oké, maar met twee kleine kinderen zijn de luiers de voornaamste vulling in de restafval container..

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024