‘Een zij-instromer met bagage’
JAN PIERIK GEÏNSTALLEERD ALS BURGEMEESTER VAN BORNE

‘Een zij-instromer met bagage’

Dinsdagavond werd Jan Pierik bij de gemeentegrens opgewacht door wethouders en gemeentesecretaris om vervolgens per huifkar naar het gemeentehuis vervoerd te worden, waar de officiële installatie als burgemeester van Borne plaatvond in aanwezigheid van familie, oud-burgemeesters, Twentse bestuurders en genodigden.

 

Volgens Commissaris van de Koning Andries Heidema mag Borne zich gelukkig prijzen met de keuze. “U vroeg nogal wat, maar u krijgt ook nogal wat.” De gemeenteraad wilde na het vertrek van Rob Welten een burgemeester met ‘daadkracht’. Een ‘strakke regisseur’ en een ‘stevige dosis bestuurlijke ervaring’. Met de nodige topfuncties bij onder andere de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en bij de ambulancediensten Amsterdam brengt Pierik zeker brede ervaring mee in situaties die niet altijd even gemakkelijk waren. Raadslid in Nijmegen was hij ook al eens, maar wethouder of burgemeester nog nooit.

 

'Twents denken'

De gemeenteraad had nog meer eisen. De nieuwe burgemeester hoefde niet per se Twents te zijn, maar diende wel ‘Twents te denken’. Wat dat precies inhoudt heeft blijkbaar menigeen de afgelopen maanden beziggehouden. Andries Heidema dacht de eigenschap gevonden te hebben toen tijdens de sollicitatieprocedure in Zwolle het licht om klokslag 19.00 uur op de nachtstand ging. “Jan bleef koel als een kikker en we gingen gewoon op zoek naar een plekje waar wat noodverlichting was. Je krijgt Jan niet gek.”

 

Onno van Veldhuizen, de burgemeester van Enschede, wist wel wat ‘Twents dromen’ was, maar brak zijn hoofd ook over dat ‘Twents denken’. “We hopen op dat gebied veel van Jan te kunnen leren.” Jan Pierik heeft Twentse roots. Komt uit de omgeving van Bentelo en wilde graag met zijn echtgenote Jannette weer terug naar het oosten van het land. “Een echte hunkertukker”, vond Van Veldhuizen. “Na grote cirkels via Arnhem, Nijmegen en Amsterdam, ben je er gewoon weer.”

 

'Cirkel rond'

Jan Pierik werd door Heidema omschreven als een man die goed kan luisteren, een no-nonsense figuur en een evenwichtige persoon die niet snel in de stress raakt. Jan Pierik heeft zin in de nieuwe uitdaging in Borne. “Het burgemeesterschap van Borne is een prachtige kans om de cirkel rond te maken. Een stap vanuit intrinsieke motivatie, die voor mij alles bij elkaar brengt. Mijn loopbaan, die ik midden jaren ‘90 verlegd heb naar de gezondheidszorg, komt door deze stap weer terug bij de oorspronkelijke passie: het lokaal en regionaal bestuur. En dat niet alleen, het is ook de beweging terug naar de streek van oorsprong, voor mijzelf, en ook voor mijn vrouw Jannette. Wij streven ernaar om snel een woning te vinden in Borne zodat we samen kunnen verhuizen naar deze mooie woonomgeving.”

 

“Ik voel mij zeer bevoorrecht dat ik uw burgemeester mag zijn. Jullie hebben gekozen voor een burgemeester met Twentse roots, met een hart voor de Bornse gemeenschap en gevoel voor bedrijfsvoering. In mijn persoon krijgen jullie niet een ervaren wethouder of burgemeester, maar een zij-instromer met de nodige bagage. Heb daarom enige coulance in mijn beginperiode en laten we er vooral samen iets moois van maken.” (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 31 jan 2020
www.at5.nl/artikelen/174560/fnv-maakt-gehakt-van-ambulancetop-oud-directeur-ambulance-amsterdam-na-ontslag-directeur-in-gelderland

Ben niet op heksenjacht maar hecht wel waarde aan een minder gekleurd euforisch verhaal: een reorganisatie laten uitlopen in een chaos (extern rapport in opdracht van de RvC), drie jaar op rij verlies draaien als en vervolgens "in goed overleg" vertrekken met een afkoopsom van 2 ton, de Ambulance Amsterdam achterlatend als eindverantwoordelijke met een negatief resultaat van 1 miljoen euro. Geef iedereen als nieuwkomer het voordeel van de twijfel, maar veeg zaken zoals genoemd ook niet per definitie onder het tapijt c.q. hang deze aan de kapstok, mede gezien de opdracht die er ligt voor deze burgervader gezien de geconstateerde misstanden binnen ambtelijke Borne!
Anne — 31 jan 2020
@lichtgeel hesje: hoezo eentje met een vlekje. "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen". Als er ergens sprake is van een fusie en de nodige financiële problemen, dan is het onvermijdelijk dat er kritiek komt op datgene wat de daarvoor aangestelde personen moeten doen uit hoofde van hun functie. Goed doe je het nooit. Blijkbaar heb je niet gelezen dat de financiële toestand en de rust op de werkvloer er toch beter uitzag bij zijn vertrek. Als er nergens iemand in dienst is zonder vlekje is dat nog veel ongeloofwaardiger en niet eens wenselijk. Iemand die van fouten leert komt vaak beter beslagen ten ijs. Laat je gele hesje maar even aan de kapstok.
G.Roelofs — 29 jan 2020
Van harte welkom en veel succes in onze mooie gemeente
Lichtgeel hesje — 29 jan 2020
De nieuwe burgervader is er wel "1 met een vlekje':
https://www.parool.nl/nieuws/reorganisatie-ambulance-amsterdam-is-uitgelopen-op-een-chaos~b75926f9/
https://www.parool.nl/nieuws/directeur-ambulance-amsterdam-vertrokken~ba061f37/

Deze berichten temperen het euforische gevoel over de nieuwe burgervader wel enigszins....
Ron Hartman — 29 jan 2020
Er zijn veel betere plekken voor windmolens rondom Borne, maar deze 2 zouden ook op feitelijke - in plaats van op vooral emotionele gronden beoordeeld moeten worden. Wellicht is waterstofgas productie daar, veel interessanter
Lichtgeel hesje — 29 jan 2020
Laat onze nieuwe burgervader maar eens snel een kopje koffie gaan drinken met de initiatiefnemers voor 2 windmolens op het grondgebied van Hof van Twente. De lusten zijn voor de initiatiefnemers; de lasten voor een grote groep inwoners van Borne! Bovendien kunnen de initiatiefnemers dan ook uitleggen waarom er een brief wordt verzonden aan een grote groep inwoners van Borne over een participatieproces "Wind voor Buren" , waarbij uit deze brief klip en klaar blijkt dat er ongeacht de uitkomst van dit proces een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. Dit proces is dus slechts als voor de buhne te betitelen. Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt de komst van 2 windmolen er namelijk gewoon door heen gedrukt., zo valt uit de brief op te maken. Het is nu aan de Raad om hier onverkort voor te gaan liggen, als belangenbehartigers voor die grote groep inwoners in Borne, die geraakt gaan worden door deze 2 windmolens, mede onder verwijzing naar de gangbare Beierse afstandsregels!
Ron Hartman — 28 jan 2020
Transitie wordt vanaf nu de norm? Windmolens en mestvergister gewoon openlijk en transparant bespreken. Boven de partijen zoals het hoort? Dapper. Vooral om transparant en integer te blijven. Oprecht succes gewenst.

Project Bee One in impasse

In 2016 werden er 240 zonnepanelen op het dak van de Carnahal gelegd. Het was het eerste...
21-10-2020

Zorgen over haalbaarheid bezuinigingen

Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met de meerjarenbegroting waarin opgenomen was dat...
20-10-2020

College wil Bornepanel niet inzetten voor ambities

Op de vraag van de VVD om via het burgerpanel de mening van inwoners te peilen over hoe om te...
15-10-2020

Hogere kosten vanwege afkeur PMD-afval

Er wordt vanaf juli strenger gecontroleerd op vervuiling van afval in de verpakkingencontainer....
14-10-2020

Een meevaller van negen ton

Voor meer dan de helft bestaan de inkomsten van de gemeente uit de uitkeringen vanuit het Rijk...
12-10-2020

VVD wil Bornepanel inzetten

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 22 september vroeg Leo Graafhuis (VVD) het College om...
09-10-2020