Verbindingsweg ‘on hold’
ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE LOCATIE SPOORONDERDOORGANG

Verbindingsweg ‘on hold’

Met een snelle aanleg van de rondweg om Zenderen in het vooruitzicht, vanwege een voortvarende aanpak van de verbetering van knooppunten Azelo en Buren en daarmee tegelijk het ‘onderliggende wegennet’, lijkt de aanleg van de Verbindingsweg langs bedrijventerrein de Molenkamp niet meer zo nuttig. Regionaal verkeer zal dan immers vooral de route over die zogenaamde ‘variant 5’, grofweg tussen snelweg en Zenderen en vervolgens na Zenderen aansluitend op de N743, nemen. Een definitieve streep door de Verbindingsweg halen is echter blijkbaar nog te vroeg. Het college van B en W stelt voor om de voorbereidingswerkzaamheden van de Verbindingsweg ‘op te schorten’ totdat de provincie Overijssel de inpassingsstudie naar de 5-variant heeft afgerond. Dat zal naar verwachting in de loop van dit jaar zijn.

 

Onderzoek naar alternatief

De Verbindingsweg diende niet alleen om het regionale verkeer buiten Borne te houden, maar er zou ook een eerste spooronderdoorgang komen om de problemen door de spoorse doorsnijding van Borne te verminderen. Als die tunnel niet in de Verbindingsweg komt, waar dan wel? Daarvoor wil het college een onderzoek starten en vraagt daarvoor van de gemeenteraad een krediet van 50.000 euro. Eerder hintte het college erop dat het alternatief een spooronderdoorgang in de Oonksweg zou moeten zijn. Feitelijk het enige alternatief als je van het door de gemeenteraad vastgestelde principe ‘van buiten naar binnen werken’ uitgaat. De gemeenteraad vond het echter ‘te kort door de bocht’ om maar spoorslags van Verbindingsweg naar Oonksweg te gaan en vroeg om een nadere onderbouwing en onderzoek. Op 31 maart debatteert de gemeenteraad over het voorstel in het Politiek Beraad.

 

Tot nu toe is er aan voorbereidende werkzaamheden voor de Verbindingsweg 1.919.314,54 euro uitgegeven. In totaal zou de weg met tunnel 26,7 miljoen kosten. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 18 mrt 2020
@Jos. Een onderzoeksopdracht, bevat vaak de gewenste uitkomst die door het bureau moet worden onderbouwd. Tijdens de aanleg van de Variant 5, is geen enkele andere verstoring in Borne gewenst. De ondoordachte tunnel de komende tijd in de Bornerbroeksestraat is al een stap(steen) te ver bij het wegvallen van de Totaalvisie tgv de GVW. Ik ben benieuwd naar de opdracht en minder naar het rapport
Jos Kok — 18 mrt 2020
En daar gaat weer € 50.000,- door het bekende putje.Die onderzoeksbureaus hebben een nieuwe melkkoe ontdekt.
Yvonne — 18 mrt 2020
Eerste wat ik tegenwoordig denk als ik dit soort berichten lees: met hoeveel gaat de OZB straks weer omhoog.....
Ron Hartman — 17 mrt 2020
Na de variant 5 incl. de aansluitingen bij Azelo heeft Borne geen Of zeer weinig doorgaand regioverkeer meer. Een tunnel maken we dus vooral voor de burgers en de brandweer. Die laatste kan vanaf de Veldkamp of bv bij Dusseldorp, functioneren. Een tunnel is waarschijnlijk helemaal niet meer nodig.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021