Haast met onderzoek alternatieve spooronderdoorgang
OONKSWEG, AZELOSESTRAAT OF TOCH ALSNOG VERBINDINGSWEG?

Haast met onderzoek alternatieve spooronderdoorgang

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de oplossing voor het probleem van de spoorse doorsnijding met vijf gelijkvloerse overgangen, in Borne zou moeten komen. In 2014 werd de knoop doorgehakt. De tunnel zou moeten komen in de nieuw aan te leggen Verbindingsweg langs bedrijventerrein Molenkamp. Om twee redenen: door de tunnel aan de rand van Borne te plaatsen zou voorkomen worden dat verkeer het centrum in getrokken zou worden en bovendien was die Verbindingsweg mooi weer een deel van de randwegstructuur, die de knip in de N743 ter hoogte van de Bornsche Maten wellicht mogelijk zou kunnen maken. Voor dat laatste was het nog beter om de randweg maar helemaal om Zenderen te leggen, zodat regionaal verkeer helemaal niet meer door de gemeente zou komen, maar het zag er toen naar uit dat dat nog wel heel lang zou gaan duren.

 

Zo gezegd, zo gedaan. Plannen werden gemaakt, financiering was mogelijk door onder andere een flinke subsidie van het Rijk (16,6 miljoen) en een jaarlijkse verhoging van de ozb in Borne. Inmiddels is er aan voorbereidingen voor de weg bijna 2 miljoen uitgegeven van het totaal begrote bedrag van 26,5 miljoen.

 

Vloedbeltverbinding

Maar alles werd anders toen bleek dat de regionale randweg om Zenderen, voorlopig de Vloedbeltverbinding genoemd, veel sneller aangelegd kan worden dan gedacht. Zwolle en Den Haag staan erachter, omdat de weg de knooppunten Azelo en Buren kan ontlasten en het regionale verkeer dan van een ‘robuust onderliggend wegennetwerk’ gebruik kan maken. En dan kan het blijkbaar snel gaan.

 

Daarmee komt wel nut en noodzaak van de Verbindingsweg ter discussie te staan. Is die nog wel nodig en kan Borne dan niet beter een spooronderdoorgang aanleggen in of vlakbij de Oonksweg? Wellicht zelfs in de Azelosestraat? Of toch vasthouden aan die Verbindingsweg? Om dat te onderzoeken vroeg het College 50.000 euro aan de gemeenteraad dinsdagavond.

 

50.000 euro voor onderzoek

Een bedrag waarover GrLi/PvdA, D66, SP en VVD vielen. Jan de Vries (GrLi/PvdA): “Het doet ons de wenkbrauwen fronsen. Er zijn al zoveel onderzoeken geweest. We gaan ervan uit dat de eigen organisatie dit kan doen. Scheelt toch mooi weer 50.000 euro.” Maar volgens wethouder Martin Velten was het toch echt nodig. “Het onderzoek hoeft niet helemaal opnieuw, maar we kijken naar de huidige verkeerssituatie en gaan bovendien iets dieper.”

 

Haast

Op het proces staat wel tijdsdruk. “De subsidieverstrekkers hebben geen geduld meer. Anders staan we straks weer achteraan in de rij. Het is niet verstandig om dat te laten gebeuren.” Wachten tot helemaal duidelijk is waar precies die Vloedbeltverbinding komt, zoals Mieke Visser (SP) opperde, zou om die reden niet kunnen. “We gaan wel kijken hoe we in de pas kunnen lopen met de regionale randweg. Het zou mooi zijn als we iets eerder kunnen zijn met de spooronderdoorgang in Borne, maar niet veel eerder want dan zit Zenderen te lang met meer overlast.”

 

Andere aspecten

Misschien zou het subsidiegeld ook wel ingebracht kunnen worden als de bijdrage van Borne aan de Vloedbeltweg, vond Janssen. Die moet immers ook ergens over of onder het spoor. Mike de Boer (GB90) had gezien dat één van de varianten van de Vloedbeltweg langs het spoor loopt, met als eerste deel een traject dat wel verdacht veel op de Verbindingsweg lijkt. “Stel dat het dat wordt, dan is dat zeker van invloed op onze keuze”, meende hij. Martin Velten wist echter te melden dat het niet heel waarschijnlijk was dat de Provincie voor die spoor-variant zou kiezen. In antwoord op de suggestie van Janssen zei de wethouder: “De subsidiegelden zijn voor lokale oplossingen, niet voor regionale. Bovendien komt die spooronderdoorgang in de Vloedbeltweg waarschijnlijk helemaal bij het terrein van Twence te liggen.”

 

De gemeenteraad ging uiteindelijk unaniem akkoord met het onderzoek naar een alternatieve locatie voor de eerste spooronderdoorgang, met de aantekening dat VVD, GrLi/PvdA en D66 de 50.000 euro daarvoor niet nodig vinden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 18 jun 2020
Sinterklaas praat nu echt onzin. De vier miljoen in de zak? Onderdoorgang naar de Azelosestraat? Men noemt dat tegenwoordig Geranium moralisten. Die kletsen naar ze nog wijs zijn.
Ooit is voorbij beste Sint!
Goed heiligman — 18 jun 2020
Er zit een zg ' lek ' en de gemeente . Overgang Bornerbroeksestaat gaat dicht , dit weten wij al , er komt een verbinding onderdoor naar de Azelose straat voor fiets verkeer . Is het lezen tussen de regels dan zo moeilijk voor de heren die driftig posten alhier ? Het zijn dan ook meestal lieden die tijd hebben ..
Ron Hartman — 17 jun 2020
@Jos; dat rapport van de UT en D66 geeft mooie oplossingen. Helaas niet waar we de 120 miljoen vandaan halen. Voor de Azelosestraat moet je overigens ook aan 40 miljoen bruto denken, maar daar gaat relatief dan veel meer subsidie af.
Jos Kok — 17 jun 2020
Waarom niet het spoor ook om Borne verplaatsen dan spaar je dus 5 spooronderdoorgangen uit. Tevens ben je dan het gevaarlijke transport over spoor door het dorp kwijt en wordt Borne weer 1 geheel.
Paul Cohn — 17 jun 2020
“Uit de berekeningen volgt dat ter plaatse van geen enkele geluidgevoelige bestemming er ten gevolge van De Kluft een geluidbelasting hoger dan 48 dB berekend wordt”: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01_tb1.pdf
nee , mijnheer Rikhof, geen popenkat maar creatiefboekhouden waarbij 30 DB(A)
Paul Cohn — 17 jun 2020
“Uit de berekeningen volgt dat ter plaatse van geen enkele geluidgevoelige bestemming er ten gevolge van De Kluft een geluidbelasting hoger dan 48 dB berekend wordt”: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01_tb1.pdf
nee , mijnheer Rikhof, geen popenkat maar creatiefboekhouden waarbij 30 DB(A)
Ron Hartman — 17 jun 2020
Nadat het Vloedbeltraject helemaal klaar is t/m de Albergerweg, komt er GEEN regionaal verkeer meer Borne in of door. De Oonksweg wordt dan gebruikt door hoge voertuigen van de Molenkamp en enkele auto's vanaf de Stroom Esch en de Flieren. De tunnel onder de Azelosestraat zal alle burgers van Borne helpen bij welk gebruik of calamiteit dan ook. Het ontwerp moet wel anders worden dan in 2014, omdat de damwand van de Molenstraat niet meer mogelijk is. F35 fietsers kunnen dan ook mooi aan de andere kant van het station, ook langs de rails en over die tunnel naar Almelo fietsen ipv de Ovonde te vervuilen en te moeten dalen en klimmen. Goeie ontwikkeling na zoveel jaar gepruts. Hulde.
Herbert Rikhof — 17 jun 2020
Met grote verbazing las ik bovenstaand onderwerp.
Ik verbaasde mij over het feit dat:
Mike de Boer (GB90) had gezien dat één van de varianten van de Vloedbeltweg langs het spoor loopt… “Stel dat het dat wordt, dan is dat zeker van invloed op onze keuze”, meende hij. Hierop wist Martin Velten echter te melden dat het niet heel waarschijnlijk was dat de Provincie voor die spoor-variant zou kiezen. !!!!!!
Op zich erg vreemd want het advies en de consultatie en het inzage leggen van het plan vd verschillende varianten ‘Vloedbeltverbinding’ is pas vanaf gisteren, de 16e juni.
Het opstellen van een PlanMER en de besluitvorming vindt pas in een later stadium plaats.
Velten wekt m.i. de suggestie dat de keuzes al gemaakt is.
Dit staat niet te lezen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Moeten we alles nog serieus nemen? Of is dit één grote poppenkast?

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024