Grote zorgen over financiŽle situatie
WETHOUDER MARTIN VELTEN OVERLEEFT MOTIE VAN WANTROUWEN

Grote zorgen over financiŽle situatie

De toon van het kaderstellend debat dinsdagavond was ongekend kritisch. Raadsbreed werden er grote zorgen en twijfels uitgesproken over de financiële situatie van de gemeente Borne en de pogingen om het tij te keren. Er werd door de VVD zelfs een motie van wantrouwen tegen wethouder Martin Velten ingediend, heel uitzonderlijk in Borne, die echter alleen gesteund werd door SP, Voor Borne en D66 en het daarmee niet haalde. De kaderbrief, met daarin de grote lijnen voor de komende meerjarenbegroting, werd met slechts één stem verschil goedgekeurd.

 

Zorgen over de toekomst

Het betekent dat er straks een begroting ligt, waarbij alle reserves die er nog waren worden gebruikt om het tekort van 7,5 miljoen op te vangen, er twee bestemmingsreserves (voor de Verbindingsweg en de Veste) aan de algemene reserves worden toegevoegd om het weerstandsvermogen op peil te houden én dat er de komende jaren geen potje reserve beleidsontwikkeling is om nieuw beleid te bekostigen. Geen vet meer op de botten, waardoor er ‘scherp aan de wind gevaren moet worden’. Tegelijkertijd blijven vooralsnog alle grote ambities (Verbindingsweg, AZC, onderwijshuisvesting, ’t Wooldrik, gemeentehuis) in stand. Voor een deel al opgenomen in eerdere meerjarenbegrotingen, voor een deel ook niet. De meeste projecten bovendien nog niet in detail uitgewerkt, waardoor kostenposten gedeeltelijk nog ramingen zijn.

 

Zelfstandigheid

Mike de Boer (GB90) vroeg zich af of de zorgelijke situatie wel voldoende in het gemeentehuis was geland. “Er is meer nodig dan blussen van brandjes. Het is niet de vraag óf de gemeente moet veranderen, maar hóe!” Leo Graafhuis bood het College symbolisch een wekker aan als wake-up call. “Voortzetting van dit beleid leidt onherroepelijk tot een onder curatele stelling”, waarschuwde hij. Het zou de zelfstandigheid van Borne in gevaar brengen. Ernst Janssen (D66) vervolgens: “We hebben geen geld meer om welke investering dan ook te doen. We kunnen wel mooie plannen maken, maar kunnen ze niet betalen.” In dat verlengde Tom Verreussel: “Wij geloven niet in sprookjes.” Feitelijk klonken er uit alle fracties soortgelijke geluiden.

 

Ambities

Lastig voor de raadsleden is dat het gesprek over de grote ambities zal gaan plaatsvinden nadat de meerjarenbegroting is vastgesteld. “Dat betekent dat we mogelijk een maand later de begroting alweer moeten aanpassen”, verzuchte Bert Oude Lansink (CDA). Het liefst had zijn fractie alle doorrekeningen van de diverse scenario’s van de projecten nog voor de begrotingsbehandeling, zodat er keuzes gemaakt konden worden. Een punt waar ook andere raadleden het over hadden. Jan de Vries (GrLi/PvdA): “We kunnen niet alles. Het is allemaal belangrijk, maar we hebben onderbouwing nodig om keuzes te kunnen maken.” Het College kon echter niet voldoen aan die wens. Van een aantal ambities zullen wel zo snel mogelijk doorrekeningen naar de Raad komen.

 

Twijfels bij de cijfers

Afgezien van de onzekerheden bij de grote ambities op dit moment zijn er nog meer risico’s. Die zitten deels in de haalbaarheid van de al afgesproken bezuinigingen op cultuur, sport en in het sociaal domein. Die laatste (7 ton) bleek al niet haalbaar. Sterker nog er wordt naar verwachting 2,25 miljoen meer aan het sociaal domein uitgegeven. De oppositie opperde om een extern deskundige nog eens te laten kijken naar de hardheid van de taakstellingen, maar de Raad wordt binnenkort nog nader ongeïnformeerd over de stand van zaken. Wellicht dat daarmee het vertrouwen alsnog hersteld wordt.

 

Motie van wantrouwen

Voor de VVD was in ieder geval het geduld met betrekking tot het sociaal domein op, met een motie van wantrouwen richting verantwoordelijk wethouder Martin Velten (foto in tekst) tot gevolg. “We horen steeds hetzelfde verhaal en vinden het niet gezond dat de wethouder deze portefeuille blijft doen.” De motie was tegen het zere been van burgemeester Jan Pierik. “Het instrument is buitenproportioneel! We voelen ons als College in de volle breedte verantwoordelijk. Er zijn veel samenhangen tussen het sociaal domein en andere portefeuilles. Bovendien is het voor alle gemeenten een hoofdpijndossier.” Ook Mike de Boer (GB90) vond de motie ongepast. “Ik hoor wel wat de VVD zegt. Ook wij hebben ons regelmatig kritisch uitgelaten en vanavond zijn nog niet al onze zorgen weggenomen, maar met deze motie wordt het proces niet geholpen. Het biedt geen oplossing.”

 

Kadernota aangenomen

Ondanks alle kritiek en alle twijfels werd de kadernota met 9 tegen 8 stemmen aangenomen. Alles blijft in feite bij het oude. De echte keuzes komen later, als daarvoor de plannen op tafel liggen. Wat wel alvast in gang gezet wordt is een herijking van de visie MijnBorne2030. De Raad vond unaniem dat dat een keer tijd werd. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
T Huiskes — 28 sep 2020
Ik lees het woord "ramingen" dus dat zou betekenen dat de projecten nog kunnen worden geannuleerd? Of heb ik dit mis? De Bornse politici geloven in sprookjes denk ik. Het geld reikt niet meer tot de hemel - tijd om een begroting te maken - een evenwichtige begroting met inkomsten gelijk staan aan de uitgaven - dit is een wens - maar ik denk dat Borne onder curatele komt te staan en dan kan het niet meer anders mbt intrekking grote projecten - en gevolg zou zijn dat Borne bij Hengelo als deelgemeente zou worden. Willen wij dit nu echt?
Lichtgeel hesje — 23 sep 2020
De burgervader vindt het kennelijk normaal dat een Wethouder bij de begrotiingsafspraken voor 2020 ja zegt tegen de afgesproken bezuinigingen in zijn portefeuille, maar deze met het grootste gemak vervolgens doorschuift naar de toekomst. Dit zegt veel zo niet alles over de politieke en persoonlijke attitude van deze personen als het gaat om belangenbehartiging van de inwoners van Borne, die vanzelfsprekend mogen opdraaien voor dit financieel wanbeleid alsmede over e politieke onbetrouwbaarheid van dit College!
Ron Hartman — 23 sep 2020
Het sociale domein is voor alle gemeenten lastig omdat je daarvoor bedrijfsmatig en gelijktijdig inhoudelijk moet werken. Dan praat je over een cultuurschok en eigenlijk 5 jaar gelden met de opdracht daarvoor een aparte afdeling met de juiste kennis en kunde te maken ipv het er even bij te willen doen. Verder is het zogenaamd tegen plinten klotsende nep-geld in 2016 en verder, mensen naar de kop gestegen om eigen doelen te willen bereiken. Overigens moet je vaststellen dat politici nooit naar het burgerplatform Borne Boeit kijken, waar de huidige malaise al jaren aaneen, onderbouwd is voorspeld

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022

Hoe zat het CDA in het formatieproces?

Bo ter Braak is aan de ene kant wel blij dat ook het CDA haar verhaal kan doen. “Dat...
20-06-2022

Frustratie en boosheid bij GB90 en GrLi/PvdA

Vijf dagen na de verrassende move van VVD, CDA en Borne-Nu om dwars op het lopende...
19-06-2022