Pittig begrotingsdebat

 

11 november 2020 - “Het roer moet om”, vindt Jan de Vries (GrLi/Pvda), “met een lekkende boot kun je alleen maar zinken.” Hij doelde dinsdagavond op de voorliggende begroting en het meerjarenperspectief. Feitelijk behelst die begroting 2021 ook geen nieuwe koers, maar is in wezen een voortzetting van het beleid dat vorig jaar is afgesproken: bezuinigingen op cultuur, sport en sociaal domein én alle ambities overeind houden. Ontstane tekorten konden nog eenmalig opgevangen worden door bestemmingsreserves vrij te laten vallen, maar de spaarpotten zijn nu zo goed als leeg. Zo doorgaan lijkt niet realistisch. De gehele oppositie, die ook vorig jaar al tegen de begroting had gestemd, kwam met harde woorden en waarschuwde voor een status als artikel-12-gemeente, maar ook de coalitiepartijen spraken hun zorgen uit.

 

Lees meer

 

Zorgen over haalbaarheid bezuinigingen

 

20 oktober 2020 - Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met de meerjarenbegroting waarin opgenomen was dat er in totaal over vier jaar 3.172.000 euro bespaard zou worden, waarvan een groot deel op het sociaal domein (2 miljoen), sport (3 ton) en Kulturhus (eveneens 3 ton). Spaarpotten zijn verder leeg, dus wat als dat allemaal niet lukt? Daarover in het Politiek Beraad in aanloop naar de begrotingsbehandeling veel vragen.

 

Lees meer

 

OZB opnieuw fors omhoog

 

26 oktober 2020 - Om de begroting van de gemeente sluitend te krijgen wordt door het College voorgesteld de onroerende zaakbelasting per 1 januari 2021 met 11,75 procent te verhogen. Dat is opnieuw bovengemiddeld veel. Ook vorig jaar steeg het tarief fors, 16,2 procent. Gemiddeld in Nederland was dat vier procent vorig jaar en uit analyse van alle begrotingsvoorstellen voor 2021 becijfert Binnenlands Bestuur dat huizenbezitters in Nederland gemiddeld weer vier procent meer OZB gaan betalen.

 

Lees meer

 

Rudy Tip vertrekt teleurgesteld

 

1 oktober 2020 - Na drie-en-een-half jaar vertrekt Rudy Tip uit de fractie van GB90 en uit de gemeenteraad. Het raadswerk is moeilijk te combineren met zijn drukke baan als controller, maar dat is niet de enige reden waarom Tip de gemeentepolitiek vaarwel zegt. Als financieel specialist zag hij veel dingen misgaan bij de gemeente en het frustreerde dat zijn waarschuwingen dat het de verkeerde kant opging niet voldoende effect hadden. “Op een gegeven moment werd ik er een beetje moe van.”

 

Lees meer

 

Grote zorgen over financiële situatie

 

23 september 2020 - De toon van het kaderstellend debat dinsdagavond was ongekend kritisch. Raadsbreed werden er grote zorgen en twijfels uitgesproken over de financiële situatie van de gemeente Borne en de pogingen om het tij te keren. Er werd door de VVD zelfs een motie van wantrouwen tegen wethouder Martin Velten ingediend, heel uitzonderlijk in Borne, die echter alleen gesteund werd door SP, Voor Borne en D66 en het daarmee niet haalde. De kaderbrief, met daarin de grote lijnen voor de komende meerjarenbegroting, werd met slechts één stem verschil goedgekeurd.

 

Lees meer

 

Geen gouden kranen in ‘sportpaleis’

 

16 september 2020 - Onderdeel van de kadernota die 22 september vastgesteld moet worden is het bepalen in welke richting het op moet met enkele grote ambities en projecten, waar flinke bedragen aan hangen. Het College is er veel aan gelegen om die ambities overeind te kunnen houden, maar wil na het vaststellen van de kadernota het gesprek daarover aangaan met de Raad.

 

Lees meer

 

 

Raad worstelt met kadernota

 

15 september 2020 - In Borne is men niet gewend om met een kadernota te werken. Een plan in grote lijnen, waarbinnen het college van burgemeester en wethouders nadere plannen gaat uitwerken. Voorheen kwam het College met een op detail uitgewerkt beleid waarop tijdens de Algemene Beschouwingen geschoten kon worden en met amendementen en moties, meestal op vrij minieme details, aanpassingen gedaan konden worden. Dat resulteerde in een definitieve begroting en dat was het dan.

 

Nu gaat het anders en moet de Raad vooraf een richting bepalen of accorderen. De invulling gebeurt later. Complicerende factor in het geheel is een niet bepaald rooskleurige financiële situatie die het nodig maakt om ‘scherp aan de wind te varen’, en dat allemaal ‘mét behoud van ambities’ (dé gevleugelde woorden van 2020) die zorgvuldig manoeuvreren noodzakelijk maakt.

 

Lees meer

 

De financiële positie van Borne - 3

 

28 augustus 2020 - Voor deze verkenning, die zich richtte op de jaarrekeningen 2017 t/m 2019, de meerjarenbegroting 2020-2023 én de accountantsverslagen, maakte het BOP-team gebruik van de expertise van Jan Badenhop, jarenlang werkzaam geweest bij Deloitte en daarna zelfstandig verder gegaan binnen Blinq, én Nico Busger op Vollenbroek, destijds financieel adviseur voor het college van bestuur van de Universiteit Twente en onder andere belast met de begrotingszaken.

 

Lees meer

 

De financiële positie van Borne - 2

 

7 augustus 2020 - Nadat we gisteren al een algemene oriëntatie gaven op de financiële staat van de gemeenten in ons land, zoomen we vandaag in op het financiële reilen en zeilen van onze eigen gemeente. Daartoe deed BOP onder meer een beroep op Jan Badenhop, externe deskundige in (semi) overheidsfinanciën. Badenhop werkt sinds enkele jaren binnen het Blinq-netwerk van financieel specialisten en was daarvoor vele jaren bij actief bij Deloitte. Na een eerste verkenning concludeerde BOP samen met hem dat een analyse van de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 met de bijbehorende begrotingscijfers het meeste houvast zal bieden om het verloop van de financiële status in kaart te brengen.

 

Lees meer

 

De financiële positie van Borne - 1

 

6 augustus 2020 - De financiële positie van veel gemeenten ziet er niet rooskleurig uit. Met de coronacrisis daar nog eens bovenop is het voor de meeste van hen moeilijk hun begroting sluitend te krijgen. De inkomsten dalen en de uitgaven stijgen. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt dat de laatste twee jaar het aantal gemeenten met financiële tekorten stijgt.

 

Lees meer

 

BOP duikt in gemeentelijke financiën

 

23 juli 2020 - Hoe kan het dat het gemeentelijke huishoudboekje zo is ontspoord? Waar ligt concreet de pijn en kunnen we inzicht krijgen op welke punten de baten en lasten uiteen zijn gaan lopen en vanaf wanneer? Vragen waarop het Borns Onderzoek Platform (BOP) de komende weken antwoord probeert te krijgen door diep in de cijfers te duiken, experts te raadplegen en vergelijkingen te maken met soortgelijke gemeenten.

 

Lees meer

 


Prikbord

Mijn complimenten aan het BOP voor het opstellen van het rapport over de financiŽle situatie in Borne. Echter: inhoudelijk triest!! Wat gebeurt er nu mee, want dit moet natuurlijk wel een vervolg krijgen. Zou het een keer - in begrijpbare termen, want ik vond het lastig te volgen - aan de bevolking kunnen worden... Lees meer

07 nov 2020 om 20:31 | reacties (0)

Regelmatig wordt de Bornse burger via het Bornepanel naar de mening gevraagd. Maar wat heeft de gemeenteraad hier mee gedaan? Hebben de uitkomsten ook naar iets van invloed gehad? Ik heb zelf het gevoel dat dit niet het geval is. En als er niets mee is gedaan, moet je dit medium dan nog inzetten? Lees meer

20 feb 2020 om 0:22 | reacties (1)

Ik zie de bui al hangen voor het grote project het woolderink . Voor uitziende blik 5 miljoen over de begroting. Daarna jaarlijks structueel veel tekort. Daarna ontroerend goed belasting weer omhoog. Lees meer

18 feb 2020 om 21:29 | reacties (1)