Pittig begrotingsdebat
GROTE ZORGEN OVER FINANCIËLE SITUATIE GEMEENTE

Pittig begrotingsdebat

“Het roer moet om”, vindt Jan de Vries (GrLi/Pvda), “met een lekkende boot kun je alleen maar zinken.” Hij doelde dinsdagavond op de voorliggende begroting en het meerjarenperspectief. Feitelijk behelst die begroting 2021 ook geen nieuwe koers, maar is in wezen een voortzetting van het beleid dat vorig jaar is afgesproken: bezuinigingen op cultuur, sport en sociaal domein én alle ambities overeind houden. Ontstane tekorten konden nog eenmalig opgevangen worden door bestemmingsreserves vrij te laten vallen, maar de spaarpotten zijn nu zo goed als leeg. Zo doorgaan lijkt niet realistisch. De gehele oppositie, die ook vorig jaar al tegen de begroting had gestemd, kwam met harde woorden en waarschuwde voor een status als artikel-12-gemeente, maar ook de coalitiepartijen spraken hun zorgen uit.

 

Commentaar

“Een tikkende tijdbom”, vond Ernst Janssen (D66 - foto in tekst). “Een financiële puinhoop”, meende Leo Graafhuis (VVD). “We ontkomen niet aan nieuwe maatregelen die onze inwoners gaan raken” (Mike de Boer, GB90) en “Alle ambities zijn niet mogelijk. We zullen keuzes moeten maken” (Bert Oude Lansink, CDA). Voor een deel zijn die ambities (Verbindingsweg, AZC, onderwijshuisvesting, gemeentehuis, ’t Wooldrik) al in de meerjarenbegroting opgenomen, maar voor een deel nog helemaal niet of nog niet helemaal. Daarnaast zouden er nog extra investeringen nodig zijn voor onder andere onderhoud van wegen en de bijdrage van de gemeente Borne aan de Vloedbeltverbinding. Kosten die ook nog geen onderdeel uitmaken van de financiële plannen op lange termijn. Reden voor Ernst Janssen om de hele meerjarenbegroting maar vast demonstratief in de prullenbak te gooien.

 

Keuzes

Het college van B en W wil de komende maanden met de gemeenteraad in gesprek over de ambities. Daarbij geldt het principe van ‘nieuw voor oud beleid’. Geld voor alle plannen is er gewoon niet en dan moeten er dus keuzes gemaakt worden. De grote projecten komen in diverse scenario’s de komende tijd voorbij. Als eerste de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de onderwijshuisvesting in de Bornsche Maten. Mogelijke alternatieven voor project ’t Wooldrik (inclusief de oprichting van een Sportbedrijf) zouden eigenlijk ook in december zijn doorgerekend, maar dat is verder doorgeschoven naar maart volgend jaar. (“Er ligt nog geen volledig en gedragen voorstel. Daar hebben we meer tijd voor nodig”, aldus burgemeester Jan Pierik)

 

Motie Verbindingsweg haalt het niet

De oppositie gaf alvast een schot voor de boeg door een motie in te dienen waarbij er nu definitief een streep door de Verbindingsweg zou gaan en de reserves daarvoor zouden worden aangewend om de Bornse bijdrage aan de Vloedbeltverbinding te betalen. De in de loop der jaren opgebouwde extra ozb-verhoging ten behoeve van de Verbindingsweg zouden volgens dat voorstel gestopt moeten worden middels een ozb-verlaging. Wethouder Martin Velten gaf echter aan dat het College opteert om het lopende onderzoek naar de wenselijkheid van een alternatief voor de Verbindingsweg af te wachten en een ‘masterplan’, waarbij ook de Vloedbeltverbinding en de ondertunneling van de Bornerbroeksestraat worden meegenomen. Dat zou er allemaal in het voorjaar moeten liggen.

 

Motie GB90 valt verkeerd

Zoals de vlag er nu bij hangt zou de kadernota volgend jaar een resultante moeten worden van alle keuzes die er gemaakt gaan worden. Mike de Boer (GB90 - foto in tekst) wilde met de hele gemeenteraad daarin gezamenlijk optrekken. “We horen in alle fracties zorgen en willen toekomstgericht aan de slag. Vooral samen.” Hij diende daartoe een motie in. Dat kwam een beetje als een boemerang terug. “GB90 heeft de begroting altijd gesteund”, riep Jan de Vries (GrLi/PvdA) verbaasd. “Krokodillentranen”, sneerde Ernst Janssen (D66) en Leo Graafhuis (VVD) deed er nog een schepje bovenop: “Een doorzichtige en goedkope truc richting verkiezingen.”

 

De tegenstelling oppositie-coalitie blijft onverminderd groot. Dat concludeerde ook burgemeester Jan Pierik. “We gaan een jaar tegemoet met minstens zulke grote vraagtekens als dit jaar. Ik hoop dat we met openheid en een heldere blik naar ontwikkelingen kunnen kijken en dat we niet alleen maar in de coalitie-oppositie-modus naar voorstellen kijken.” De gehele oppositie stemde tegen de begroting, de coalitie voor. (AJ)

 

Foto gemeentehuis © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 12 nov 2020
U heeft volledig gelijk; de wens is de vader van de gedachte zullen we maar zeggen....
Leo Graafhuis — 12 nov 2020
Heer Licht Geel Hesje, als trouw lezer van deze rubriek, toch even een correctie.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022 en niet in maart 2021! Dus nog even langer geduld!
wgkub — 12 nov 2020
Beste ongemakkelijke vriend, volgens mij hoort Uw verhaal niet thuis in deze discussie!!
ongemakkelijke vriend — 11 nov 2020
@Hans Je noemt als vergelijking een thuissituatie waar de dure auto de deur uit gaat. Via o.a. de gemeente betalen we allemaal, ook zij die überhaupt zelden in een auto zitten, mee aan heel veel in oppervlak en geld kostende infra voor auto's.
In plaats van nog meer aanzuigende werking qua auto's middels extra infra, kun je de automobilist ook doorstroming bieden door het aantal auto's op de weg terug te dringen middels infra die mensen uit de auto zuigt naar relatief veel goedkopere fantastisch fiets- en loopinfra. Zeker nu fietsverkopen naar recordhoogte gaan wellicht een goede timing.
Ron Hartman — 11 nov 2020
@M.Tikken. Ik lees dat U zich vereenzelvigt met het ambtelijk apparaat dat het productiebedrijf cq de uitvoering van alles runt? De Raad echter, dient op afstand toezicht te houden op dat bedrijf en de directie (B&W+Gemeentesecretaris die gezamenlijk als directie functioneren) verantwoording te vragen ipv op hun stoel te willen zitten en elkaar vliegen af te vangen. Het ambtelijk apparaat incl.de directie van het bedrijf functioneert al heel lang onder de maat, met een fors personeelsverloop en extreem veel tijdelijke krachten of dure externen zonder zelf de nodige kennis, kunde en ervaring in de vaste formatie op te nemen. Juist als je wilt regisseren! Wel een veel te dure bestuurslaag die tot peperdure vergissingen zoals de tunnels en sportpaleis hebben geleid. Met hulp van veel, zeer veel externen die naar een gevraagde uitkomst werkten en daarna verdwenen. Nimmer hoorde ik van de volksvertegenwoordigers (de Raad) dat de personele kwaliteit op orde brengen, hoofdtaak nr 1 was.
Hans — 11 nov 2020
Zullen we de financiële situatie van Borne eens vertalen naar een actuele thuissituatie? OK. U heeft net een torenhoge rekening van uw garage gehad. Vanwege de corona bent u of uw partner uw baan kwijtgeraakt en de huur is met 10% gestegen. Gaat u dan toch die 4 weken durende rondreis door Zuid Afrika boeken (nieuw beleid) en de verbouwing van de badkamer uitstellen om een nieuwe keuken te kopen (inwisselen oud beleid voor nieuw beleid)? Nee! U verkoop de dure auto (aanscherpen bestaand beleid) u gaat niet op vakantie (stop zetten nieuw beleid), gaat fors bezuinigen (boodschappen, kleding etc.) Zowel de keuken als de badkamer worden “on hold” gezet (schrappen oude plannen). Zie hier het nieuwe beleid beredeneerd vanuit de eigen portemonnee. Zou het College en de raad ook eens moeten doen.
M Tikken — 11 nov 2020
Beste mijnheer Hartman,
Het is ongepast om de suggestie te wekken dat het ambtelijk apparaat niet in staat is een sluitende begroting te produceren. U weet donders goed dat de penibele financiële situatie waarin Borne zich bevindt veroorzaakt is door enerzijds decentralisaties vanuit het rijk, en anderzijds door een college gesteund door de coalitie partijen (fractiediscipline) die lijden aan tunnelvisie. Niet voor niets heeft de voltallige oppositie wederom tegen de begroting gestemd.
Hans — 11 nov 2020
Ik heb maar één ambitie die door veel dorpsgenoten gedeeld zal worden: dit ambtelijke zooitje gewoon bij het afval zetten. Naast allerlei dwaze plannen die de burger zal moeten betalen, zullen we ook nog jaren moeten dokken voor het al 10 jaar durende mismanagement van onze bestuurders.....in de zeer nabije toekomst zal daar ook nog een flinke verhoging van de afvalstoffenheffing overheen komen, omdat het gft-beleid, net als in Hengelo, een grote sof wordt.
Gerard Schuurhof — 11 nov 2020
Wanneer komt men nu eindelijk eens tot bezinning. De basis is niet op orde, voldoende overzicht en inzicht ontbreekt, de centen zijn er niet en toch blijft men in de tunnel (visie) zitten.
De gemakkelijkste vuchtroute is de portemonnee van de burger!.
Wordt toch eindelijk eens wakker!!
Ron Hartman — 11 nov 2020
Ambtelijk Borne slaagt er niet in om zinnige en sluitende voorleggers te produceren. Na de uittocht van ambtenaren (incl. de wethouders met ambtelijke ervaring) de afgelopen jaren, werd vooral gehoopt op externe steun en wonderen. Dat is voorbij; wonderen bestaan niet. Eigenlijk zijn we al verkwanseld door amateurisme en populisme. Wie zal het beste bod doen? Almelo of Hengelo? Het sportbedrijf i.o. bepaalt waarschijnlijk de keus.
Lichtgeel hesje — 11 nov 2020
Deze bestuurders besturen niet, maar zitten al tijden achter in de bus op het spreekwoordelijke pluche naar elkaar te staren wie of er nu eindelijk eens verantwoorde knopen doorhakt voor de komende jaren. 1 ding mag echter duidelijk zijn: diegene die met zijn/haar domme hoofd meent nog meer uit de portemonnee van inwoners te kunnen graaien dan al is gedaan, zal hiervoor genadeloos worden afgestraft door de kiezers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2021! Er zal dus wel degelijk onverkort gesneden moeten worden in eigen uitgaven (ambities dus) en niet onbeperkt cq klakkeloos worden gegraaid in het geld van inwoners. Deze zijn deze bestuurlijke poppenkast namelijk meer dan zat!!
wgkub — 11 nov 2020

Het college van B en W wil de komende maanden met de gemeenteraad in gesprek over de ambities.......!!!!! ambities, stelletje mafkezen!!

Azc wordt ‘Landgoed Groot Azelo’

Van de vier projectontwikkelaars die wel iets zagen in de herontwikkeling van het Maria...
04-07-2022

Wethouders in de startblokken

Als het aan de partijen VVD, CDA en Borne-Nu ligt dan worden dinsdagavond Michael Geerdink...
04-07-2022

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022