Raad worstelt met kadernota
ONGERUSTHEID OVER ONDERBOUWING FINANCIEEL PERSPECTIEF

Raad worstelt met kadernota

In Borne is men niet gewend om met een kadernota te werken. Een plan in grote lijnen, waarbinnen het college van burgemeester en wethouders nadere plannen gaat uitwerken. Voorheen kwam het College met een op detail uitgewerkt beleid waarop tijdens de Algemene Beschouwingen geschoten kon worden en met amendementen en moties, meestal op vrij minieme details, aanpassingen gedaan konden worden. Dat resulteerde in een definitieve begroting en dat was het dan.

 

Nu gaat het anders en moet de Raad vooraf een richting bepalen of accorderen. De invulling gebeurt later. Complicerende factor in het geheel is een niet bepaald rooskleurige financiële situatie die het nodig maakt om ‘scherp aan de wind te varen’, en dat allemaal ‘mét behoud van ambities’ (dé gevleugelde woorden van 2020) die zorgvuldig manoeuvreren noodzakelijk maakt. Het voorziene tekort in 2020 is vooralsnog 7,5 miljoen. Om dat te dekken worden nagenoeg alle reserves opgesoupeerd. Er zijn door het laten vrijvallen van niet meer nodige bestemmingsreserves aanvullingen gedaan, maar als ook die moeten worden aangesproken voor tegenvallers in de toekomst dan ontstaat er een groot probleem.

 

Risico’s

Er zijn nogal wat mogelijke tegenvallers. Zoals daar zijn: het niet behalen van de al ingeboekte bezuinigingen op sport, cultuur en sociaal domein, of de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie wel positieve effecten zal hebben, of de bijdrage vanuit het Rijk in de uitkering vanuit het gemeentefonds zal tegenvallen (onder andere op het sociaal domein) en of de gevolgen van de corona-crisis niet uiteindelijk toch voor een deel op het bordje van de gemeente zullen belanden. Risico’s die de gemeenteraadsleden de nodige bibbers bezorgen. “Moeten we niet meer algemene reserves inbouwen voor die risico’s?” (Mike de Boer, GB90). Wethouder Arno Spekschoor (foto in de tekst) antwoordde dat het College ging ‘sturen en monitoren’ op de risico’s. “Zodat ze zich niet gaan voordoen.”

 

Wantrouwen

Een antwoord waar in ieder geval Mike de Boer niet tevreden mee was. “Proberen te voorkomen dat risico’s zich voordoen? Ja, dat doe je altijd!” En Tom Verreussel (Voor-Borne) deed er nog een schepje bovenop: “Van ‘monitoren’ heb ik tot nu toe niet veel gemerkt en heb er ook niet zoveel vertrouwen in.” Veel van het wantrouwen lag richting de bezuinigingen in het sociaal domein, waar dit jaar 7 ton bespaard zou worden, maar in plaats daarvan 2,25 miljoen meer werd uitgegeven. De beloofde besparingen worden een jaar uitgesteld. Jan de Vries (GroenLinks/PvdA): “Waarom denkt u dat de bezuiniging volgend jaar wel gehaald wordt? Vorig jaar was u nog overtuigd dat het in 2020 zou lukken!”

 

Wethouder Martin Velten moest bekennen dat die beloftes inderdaad gedaan waren, maar kennelijk op basis van onjuiste cijfers. “Toen we er dieper indoken bleek de basis niet op orde.” Nu zou dat wel het geval zijn. “We denken nu betere sturingsmiddelen te hebben, werken aan een andere mindset en geven met een nieuwe verordening de consulenten betere tools.” Leo Graafhuis (VVD): “Het lijkt wel een langspeelplaat. Vorig jaar zei u hetzelfde.”

 

‘Kluitje in het riet’

Kortom, er klonken nogal wat twijfels uit de raad over de onderbouwing van het financieel perspectief in de kadernota. De antwoorden van het College stelden niet iedereen gerust. Jan de Vries: “ Ik hoor alleen maar: ‘Ja, wij vinden dit verantwoord’. Dan voel ik mij met een kluitje in het riet gestuurd.” Hij beloofde een pittig woordje in de raadsvergadering waar de Kadernota vastgesteld moet worden.

 

Onderdeel van die nota is ook een denkrichting hoe om te gaan met een aantal grote thema’s zoals de Verbindingsweg, ’t Wooldrik, het gemeentehuis, onderwijshuisvesting en de aankoop van het AZC. Ook daarover werd in het Politiek Beraad dinsdagavond gesproken. Morgen een verslag. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 17 sep 2020
Tja, die aankoop van het AZC ligt nogal zwaar op de maag - evenals het Wooldrik en de kwestie "gemeentehuis" - alle "opties" zijn nog open -hoe lang nog? niemand zal het zeggen en Borne zit met een witte olifant in de maag (AZC) ... Raadsleden hadden op de rem moeten trappen en dat is ook hun taak, maar of ze snappen het niet of je ook misschien de ambities moet aanpassen cq verwijderen nu het geld op is! Maar al die grote ambities kosten geld en dat geld is er niet. De begroting op orde krijgen is toch erg belangrijk lijkt mij - is iedereen daar zich van bewust of lijkt dat nu zo?
Yvonne — 16 sep 2020
Behoud van ambities? Die luxe hebben wij in Borne niet meer dacht ik zo. Een streep door dure projecten die niet noodzakelijk zijn. Eerst het geld op orde, de jaren daarna is er misschien weer ruimte voor ambities.
Ron Hartman — 16 sep 2020
De ambities in stand houden? Nog maar net na het opkrabbelen uit de vorige mondiale (financiele crisis) werden sinds 2014 in kleine kring ambities verzonnen. De GVW eerst en daarna werd de jeuk heel erg, toen leek dat volgens enkelen het geld tegen de plinten klotste. Dat brandde in de tuk. Megalomaan werd dat geld en de hogere status omarmd. Klein Papendal veegde het bestaande weg in plaats van uit te breiden met 1 nieuwe hal en ging uit van groter en grootst et een leerfabriek ernaast. De Bornebroeksestraat werd vast als toegangspad gemaakt. Nu de tunnel nog... vlak naast die in de Oonksweg of de Azelosestraat. Stapstenen die niet op volgorde, maar op gevoel van urgentie worden uitgevoerd. Grote broek, dus Sportbedrijf. Het Grondbedrijf is inmiddels uit beeld... incl. de boekingen. Het sportbedrijf volgt dat model en buiten controle van de Raad?
Lichtgeel hesje — 16 sep 2020
Wat het meest schrikbarende is aan de "meeting" van gisteren (om in de engelstalige woordkeus te blijven van een Wethouder wiens politieke beloftes over bezuinigen niets waard zijn), is de zin "De antwoorden van het College stelden niet iedereen gerust". Dit betekent namelijk dat er ook Raadsleden zijn in Borne, die het vage beleid van dit College (nog steeds) steunen! Dan ben je a) toch wel helemaal van God los, en b) snap je helemaal niets van je verantwoordelijkheid als Raadslid als controleur of het College van B&W de verordeningen, het beleid en de gestelde budgettaire kaders bij de uitvoering wel in acht neemt. Het is een gotspe om als Raad in de huidige financiële situatie waarin Borne verkeert, een College te laten wegkomen met het standpunt dat de ambities behouden blijven. Met een dergelijke incompetentie houding als politiek bestuur, is onder curatelestelling van B&W (art. 12?) misschien geen gek idee; met zulke 'vrienden' in de Raad heb je als Raad geen vijanden nodig...
Ron Hartman — 16 sep 2020
Elk middelgroot bedrijf zou de koe bij de hoorns pakken en ingrijpen. Niet door duurder te worden (lees belastingen verhogen). Vaak met slechts enkele specialisten aan de top, die de bestuurders overtuigen van de noodzaak tot bijstellen van ambities. Een bestuurder die de Raad van Commissarissen vraagt om te helpen door met een bedrijfsplan te komen, is incompetent en niet democratisch, maar domweg in paniek. Vooral het fenomeen van kunnen putten uit reserves, maakt het grote verschil. Onderuitputten van reserves leidt bij bedrijven tot faillissement. Binnen de ambtenarij die beïnvloed wordt door B&W en vice versa, slaapt niemand een uur minder over de juiste keus. We deden immers ons best? Nee, het ligt nl niet vooral aan de sociale zekerheid wat gemakshalve wordt benadrukt, maar vooral het vasthouden aan verkeerde plannen en inlossen van schuld zonder boete te doen?

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021