BOP duikt in gemeentelijke financiën
GROTE TEKORTEN, PENIBELE SITUATIE. HOE KON HET ZO UIT DE HAND LOPEN?

BOP duikt in gemeentelijke financiën

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De verwachting is bovendien dat ook het lopende jaar een miljoenentekort zal laten zien. Dat betekent dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten gaan worden om het hoofd boven water te houden, waarover bij de komende begrotingsbehandeling knopen doorgehakt dienen te worden. En dat is niet de eerste keer, want ook vorig jaar werden er forse bezuinigingen ingezet en belastingverhogingen doorgevoerd.

 

Hoe kan het dat het gemeentelijke huishoudboekje zo is ontspoord? Waar ligt concreet de pijn en kunnen we inzicht krijgen op welke punten de baten en lasten uiteen zijn gaan lopen en vanaf wanneer? Vragen waarop het Borns Onderzoek Platform (BOP) de komende weken antwoord probeert te krijgen door diep in de cijfers te duiken, experts te raadplegen en vergelijkingen te maken met soortgelijke gemeenten.

 

Het team hoopt daarmee bij te dragen aan de, ongetwijfeld heftige, discussies die in de gemeenteraad gevoerd gaan worden en de keuzes die gemaakt moeten worden in het najaar om niet het gevaar te lopen als gemeente onder toezicht gesteld te worden.

 

Heeft u vooraf opmerkingen, suggesties of tips voor het onderzoeksteam? Of denkt u met een deskundige rol in het onderzoek te kunnen bijdragen? Neem dan contact op met het team via info@borneboeit.nl

 

Meer over BOP

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 24 jul 2020
Succes gewenst. De beste start is om over 5 jaar, alle jaarverslagen cijfermatig en beperkt tot de balans en winst-verliesrekening, cijfermatig naast elkaar (kolommen) te (laten) presenteren door een externe accountant. Daarna is succesvol verder zoeken mogelijk.
Jos Kok — 24 jul 2020
Beste gemeente Borne omarm dit initiatief van burgers uit de eigen gemeente. Optimale betrokkenheid en een extra controle kan nooit kwaad. Gratis en voor niets. Kunnen die dure externe bureau's direct de deur uit. Dat is de eerste goede bezuiniging.
Paul Cohn — 24 jul 2020
TREE COVER LOSS IN NETHERLANDS
From 2001 to 2019, Netherlands lost 24.8kha of tree cover, equivalent to a 4.2% decrease in tree cover since 2000. www.globalforestwatch.org/map/country/NLD?analysis
In ons land verdwenen vierentwintig duizend achthonderd hectare bomen in 18 jaar, maar kennelijk wordt het ook in Borne een goede zaak gevonden om nog veel méér bomen te “verwijderen”.
Lichtgeel hesje — 24 jul 2020
Dit gaan dus een behoorlijk aantal WOB-verzoeken opleveren. Hopelijk worden deze goed en exact geformuleerd, om het weglaten van zgn. "persoonlijke beleidsopvattingen" vanuit ambtelijk Borne in de gewenste beantwoording van deze verzoeken te vermijden ....
Henk — 23 jul 2020
Grote tekorten in Borne mede dankzij de meest creatieve boekhouder van Borne ex wethouder H.Mulder. Hij is gauw gestopt want hij wist hier van.Zijn opvolger mag het nu oplossen. Is dit een CDA gedachte?
Jan Vos — 23 jul 2020
Meer zelf doen en minder inlenen tevens de onzin in de groenvoorzieningen zie bornebroeksestraat

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021

Coronaproof stemmen Tweede Kamer verkiezingen

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om dat coronaproof te doen is er een aantal...
13-01-2021