BOP duikt in gemeentelijke financiën
GROTE TEKORTEN, PENIBELE SITUATIE. HOE KON HET ZO UIT DE HAND LOPEN?

BOP duikt in gemeentelijke financiën

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De verwachting is bovendien dat ook het lopende jaar een miljoenentekort zal laten zien. Dat betekent dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten gaan worden om het hoofd boven water te houden, waarover bij de komende begrotingsbehandeling knopen doorgehakt dienen te worden. En dat is niet de eerste keer, want ook vorig jaar werden er forse bezuinigingen ingezet en belastingverhogingen doorgevoerd.

 

Hoe kan het dat het gemeentelijke huishoudboekje zo is ontspoord? Waar ligt concreet de pijn en kunnen we inzicht krijgen op welke punten de baten en lasten uiteen zijn gaan lopen en vanaf wanneer? Vragen waarop het Borns Onderzoek Platform (BOP) de komende weken antwoord probeert te krijgen door diep in de cijfers te duiken, experts te raadplegen en vergelijkingen te maken met soortgelijke gemeenten.

 

Het team hoopt daarmee bij te dragen aan de, ongetwijfeld heftige, discussies die in de gemeenteraad gevoerd gaan worden en de keuzes die gemaakt moeten worden in het najaar om niet het gevaar te lopen als gemeente onder toezicht gesteld te worden.

 

Heeft u vooraf opmerkingen, suggesties of tips voor het onderzoeksteam? Of denkt u met een deskundige rol in het onderzoek te kunnen bijdragen? Neem dan contact op met het team via info@borneboeit.nl

 

Meer over BOP

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 24 jul 2020
Succes gewenst. De beste start is om over 5 jaar, alle jaarverslagen cijfermatig en beperkt tot de balans en winst-verliesrekening, cijfermatig naast elkaar (kolommen) te (laten) presenteren door een externe accountant. Daarna is succesvol verder zoeken mogelijk.
Jos Kok — 24 jul 2020
Beste gemeente Borne omarm dit initiatief van burgers uit de eigen gemeente. Optimale betrokkenheid en een extra controle kan nooit kwaad. Gratis en voor niets. Kunnen die dure externe bureau's direct de deur uit. Dat is de eerste goede bezuiniging.
Paul Cohn — 24 jul 2020
TREE COVER LOSS IN NETHERLANDS
From 2001 to 2019, Netherlands lost 24.8kha of tree cover, equivalent to a 4.2% decrease in tree cover since 2000. www.globalforestwatch.org/map/country/NLD?analysis
In ons land verdwenen vierentwintig duizend achthonderd hectare bomen in 18 jaar, maar kennelijk wordt het ook in Borne een goede zaak gevonden om nog veel méér bomen te “verwijderen”.
Lichtgeel hesje — 24 jul 2020
Dit gaan dus een behoorlijk aantal WOB-verzoeken opleveren. Hopelijk worden deze goed en exact geformuleerd, om het weglaten van zgn. "persoonlijke beleidsopvattingen" vanuit ambtelijk Borne in de gewenste beantwoording van deze verzoeken te vermijden ....
Henk — 23 jul 2020
Grote tekorten in Borne mede dankzij de meest creatieve boekhouder van Borne ex wethouder H.Mulder. Hij is gauw gestopt want hij wist hier van.Zijn opvolger mag het nu oplossen. Is dit een CDA gedachte?
Jan Vos — 23 jul 2020
Meer zelf doen en minder inlenen tevens de onzin in de groenvoorzieningen zie bornebroeksestraat

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021