Voorstel azc aan COA te verhuren ingetrokken
COLLEGE ZIET VAN VOORNEMEN AF

Voorstel azc aan COA te verhuren ingetrokken

Het college van B en W heeft vandaag besloten om de azc-locatie in Azelo niet voor drie jaar te gaan verhuren aan het COA, om er opnieuw asielzoekers te huisvesten. Dat laat men in een verklaring weten.

 

“Huisvesting van asielzoekers is wat ons betreft niet meer mogelijk. Voor deze besluiten zijn drie aanleidingen: de uitkomst van het interpellatiedebat van 30 november 2020, de bijeenkomst met omwonenden op 9 december 2020 en de nadere duiding van het raadsbesluit van december 2018 inzake aankoop azc Azelo. 
Hiermee geeft het college uitvoering aan de motie ‘voorgenomen besluit inzake het AZC’ van 30 november waarin de raad ons heeft opgeroepen om het voorgenomen besluit in te trekken en alle opties opnieuw te bezien.”

 

Raadsvergadering

Het statement werd dinsdagavond in de raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelezen. De meerderheid in de raad was blij dat de optie om het gebouw aan het COA te verhuren definitief van de baan was. Veel fracties hadden hier immers al om gevraagd in het interpellatiedebat op 30 november, toen het college een bak met kritiek over zich heen kreeg. De gemeenteraad voelde zich overrompeld, net als omwonenden en eiste een flink aantal stappen terug in het proces en verhuur aan het COA van tafel. Instemming met het statement van het college was dan ook wel te verwachten. Alleen de SP was van mening dat de gemeenteraad nu opnieuw ‘buitenspel’ was gezet en vond eigenlijk dat de raad dezelfde afwegingen zou moeten kunnen maken als het college. Mieke Visser vond dat voor de ‘zuiverheid van het proces’ eerst alle informatie met de raad gedeeld moest worden, inclusief dus nog de optie van het COA, om vervolgens als raad een beslissing te kunnen nemen.

 

‘Onhoudbaar’

Mike de Boer (GB90) kon daar deels in meegaan. “Maar ik snap dat de situatie onhoudbaar is geworden.” “De geest is volledig uit de fles”, meende ook Henk van den Berg (Borne-Nu), “er is geen mogelijkheid meer voor goed overleg met omwonenden.” De onrust was volgens VVD en D66 mede ontstaan door gebrek aan openheid en transparantie. Zij vroegen vorige week een extra raadsvergadering aan om over het proces tot nu toe te spreken. Het initiatief werd echter gefrustreerd doordat, behalve Voor Borne, alle andere partijen verstek lieten gaan. Het zit Leo Graafhuis (VVD - foto in tekst) nog steeds niet lekker. Volgens hem zijn nog vele vragen onbeantwoord, hoewel delen daarvan via de media uitlekken. Hij bleef hameren op een nieuwe raadsvergadering.

 

Voorlopig geen openbaar raadsdebat

Graafhuis zal echter geduld moeten hebben. Wethouder Michel Kotteman: “We gaan alle antwoorden volgende week op schrift stellen. In dit dossier, waarin alle woorden op een weegschaal gelegd worden, willen we de beantwoording zorgvuldig doen.” Burgemeester Jan Pierik voegde daaraan toe: “Dit proces heeft veel leerpunten. We willen het debat aangaan op basis van een zorgvuldig feitenrelaas.” Dat zou moeten inhouden wat er wanneer tot nu toe precies is gebeurd rondom het azc en de poging er een nieuwe bestemming voor te vinden. Alle mogelijke invullingen (het zouden er naar verluidt tegen de twintig zijn geweest) zouden daarbij genoemd worden. Volgende week beschikt de gemeenteraad over die informatie. Onduidelijk is of dit ook openbaar gedeeld wordt. Of er wel of niet een extra raadsvergadering komt wordt begin januari nader besproken met de fractievoorzitters. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 16 dec 2020
Het besluit ligt op tafel. Het voorstel AZC te verhuren aan COA is van de baan. Ik had dus ongelijk eerder te beweren dat het toch weer open zou gaan. Maar wat nu? Waar dienen deze groep van bijna 300 asielzoekers dan naar toe te gaan ergens in de gemeente Borne?
En ook wat gebeurt er met "Azelo" - 20 invullingen? Het hoeft maar een invulling te zijn die het voormalig internaat en MAVO een passende functie zal geven.
Anne — 16 dec 2020
@waarde heer Wierda, ik voel me niet aangesproken als iemand zich meent te moeten afzetten tegen zgn "reaguurders". Dat iemand zich een trapje hoger waant door argumenten te verpakken in gewichtige taal met dure termen getuigt eerder van armoede dan van inlevingsvermogen. "Comment, ce ne sont que des geux", die toon proef ik nu weer. Geuzen waren ook toen het gekonkel zat, neem ze nu ook maar serieus want ook zij hebben persoonlijke principes.
Met nederige groet,
nóg zo'n reaguurder.
Lichtgeel hesje — 16 dec 2020
Dank voor uw meerdimensionale, onderbouwde, en vanuit een kennelijk elitaire grondhouding geschreven reactie op dit onderwerp, vr gr een "reaguurder".
Johan Wierda — 16 dec 2020
#Ron,
Zo ken ik u weer altijd even hartelijk en oordelend over een ander.
Laat de tekst eens tot u doordringen alvorens primair te reageren!
Wat mij betreft sluiten we de discussie de geachte lezer heeft er niets aan en Borne schiet er niets mee op.
Veel Corona wijsheid gewenst in deze klaarblijkelijk ook voor u bijzondere tijd.
Loek Diemel — 16 dec 2020
Ron.... ben het helemaal met je eens! Als je de reacties van Johan terugkijkt tot bijv. 2014 zijn die vaak ook zonder onderbouwing, zijn goed recht... maar wijs dan niet elitair naar de ander. En wat mijn eigen reacties betreft,.... wie mij (goed) kent weet dat ik niet snel de bewoordingen gebruik welke m.b.t. het onderhavige onderwerp door mij gebruikt zijn. Maar ik ben scherp en vervolgens hard in mijn oordeel als het om onrecht(vaardigheid) en liegen gaat en daar gaat het hier om. En zeker wat mij betreft niet om de asielzoekers zelf.
Ron Hartman — 16 dec 2020
@Johan; je doet het weer! Behalve elitair, voeg je nog maar even toe dat de opvattingen meestal nergens op slaan zonder die ooit te weerleggen. Je geeft nu zelf de verklaring voor het mislukken van jullie rode ronde tafels.
Lichtgeel hesje — 16 dec 2020
Hoe is het overigens met de begroting 2021 gesteld? Dit niet onbelangrijke onderwerp hult zich in stilzwijgen....
Johan Wierda — 16 dec 2020
Personen die om welke reden dan ook anoniem reageren benoem ik als “reaguurders”, niet als diskwalificatie, meer als geuzennaam.
De onbeholpenheid van met name deze personen en hun opvatting neem ik niemand kwalijk, kan er alleen niet mee uit de voeten.
De geuite opvattingen zijn meestal eendimensionaal, missen vaak een onderbouwing en slaan meestal nergens op, de Bornse samenleving schiet er meestal niets mee op.
Voor het overige onthoud ik mij vanwege een hoger principe van persoonlijke kwalificaties, ook dat is slechts een mening en die mag je wat mij betreft elitair noemen.


Ron Hartman — 16 dec 2020
Er zijn niet zoveel reaguurders hier. Wel soms onbeholpen reacties, waar je de emotie achter moet willen zien.
Persoonlijk vind ik het heel elitair om de term reaguurder te gebruiken.
Johan Wierda — 16 dec 2020
@Ron
Aandacht vragen voor een actueel onderwerp, niets mis mee.
Ongegeneerd inhoudelijk je mening geven onder welke naam dan ook, hardstikke goed, kan er zelf moeilijk mee uit de voeten, als het niet of nauwelijks onderbouwd is.
Ongegeneerd functionarissen “bashen”, die zich niet kunnen verdedigen in dit medium, niet doen, roept vrijwel altijd ongezouten standpunten op en de Bornse samenleving schiet er niet mee op.
Ik noem dat geen burgerparticipatie maar “reaguren” en de betrokkenen “reaguurders”.
Burgerparticipatie houdt naar mijn je verenigen als burger om een bepaald doel te bereiken, door middel van het beïnvloeden van de besluitvorming zonder expliciet politiek te (willen) bedrijven.
De politiek zou daar veel meer gebruik van kunnen maken. De PvdA in Borne had ooit in een grijs verleden de rode ronde tafel, rond deze tafel konden inwoners hun verhaal doen, hun mening uiten, een discussie aangaan, het was een interessant experiment, echter een stille dood gestorven.
Ron Hartman — 16 dec 2020
@Johan, al dan niet echt of een algoritme; dit is HET discussieplatform waar ieder alles kan toelichten met inachtname van algemene regels. Dat is wat anders dan verdedigen. Zodra je toetreedt tot de politiek of bestuur, zie je iemand niet meer hier. Niet toetreden is dus het advies om niet met dossiers te moeten leven waarop vertrouwelijk of geheim staat. Of met meel in de mond moet praten. Burgerparticipatie heet dat, wat maar geen invulling krijgt, dus moeten de burgers het zelf vormgeven. De dorpsproaters, maar dan zonder ballotage. Mooi voorbeeld de afgelopen 2 weken waarop de Azelose buurt resultaat boekte! Zker voor herhaling vatbaar. Niet transparant? Dan de beuk erin.
Johan Wierda — 15 dec 2020
Echt jammer dat iedereen, anoniem of niet, vrijwel van alles benoemt, met name over personen die zich op dit medium niet kunnen verweren.
Mijn oproep, sluit u aan bij een politieke partij of beweging van uw voorkeur, dan bent volop in de gelegenheid mee te praten, zowel op inhoud als over personen.
Zeer zeker de moeite waard voor u zelf en de Bornse samenleving.
Anne — 15 dec 2020
Een beetje je gezicht redden, meer is dit terugkrabbelen niet. Voor de raad des te meer reden om in deze noodlijdende situatie waarin de Bornse gemeentelijke huishouding is geraakt, extra alert te zijn en het doen en laten van B&W en ambtenarij nauwlettend in de gaten houden. Vaak is het op bestuurlijk vlak een spelletje stratego; ik geeft wat toe, offer een pion op en lok je daarmee in de val om daarna toe te slaan en je klem te zetten. Er ligt nog té veel ongemak op de plank, er zijn nog té veel ambities met een lege beurs. Té veel hoogmoed en sterallures.
Maak de plek klaar voor een veld zonnepanelen. Dan voldoe je aan de eisen die dat gedoe over klimaatneutraal energie geneuzel nog van de gemeente eist. Houd een gedeelte van het terrein achter de hand voor dat eeuwigdurende verhaal van een nieuwe weg.
Petje af voor de Azeloërs die zich niet nóg een keer in de hoek hebben laten drukken. Signaal voor Bornse bestuurders; het geduld van burgers is niet oneindig.
Henk — 15 dec 2020
A.u.b. hou op met deze komedie , deze gemeente is niet levensvatbaar. Verlies niet nog meer energie en geld en verplaats de hele boel naar Hengelo. We hebben amateurs aan het roer en dat zal ook niet beter worden. Waarom hebben we hier een loket nodig? Een kwartiertje op de fiets en je bent in Hengelo en alles zal goedkoper worden voor de burger. En wees eerlijk, hoe vaak komt de gemiddelde burger op een gemeentehuis.
Ton — 15 dec 2020
En Borne bulkt in het geld?!!
Een actie die weer de nodige middelen met zich meebrengt. Ondoordacht en de gevolgen niet doorzien.
Een aantal punten
1. Geen overleg met omwonenden
2. Omwonenden beloftes doen
3. Achter de rug van omwonenden een verzoek bij het coa neerleggen.
4. Doen alsof coa het verzoek had gedaan
5. Wat zijn de financiële consequenties ?
6. Worden de panden gesloopt?
7. Wordt het aankoopbedrag ,exploitatiekosten eventuele sloopkosten etc. terugverdiend?
8.Wat wordt er nu met het gebouw gedaan?
Bezint eer men begint!!!
Kortom een beleid dat straks weer afgewenteld wordt op de inwoners van Borne.
Want een redabele exploitatie zal er niet uit voortvloeien.
Raad wordt eens wakker!!!!
Hans — 15 dec 2020
Als je het wethouder Krukkeman maar meermalen uitlegt, snapt hij het uiteindelijk wel, denk ik. Dank aan de gemeenteraad. Maar dit is wel het Waterloo voor deze wethouder.
Exit — 15 dec 2020
In alle Ernst. Je zal de erfenis van Mulder in de schoot krijgen! Ook CDA!
Ernst — 15 dec 2020
Het onroerend goed van het AZC is nog steeds in het juridisch en economisch eigendom. Dus......
Loek Diemel — 15 dec 2020
Helemaal mee eens.... door deze move is nu B&W natuurlijk niet ineens het predikaat ONBETROUWBAAR kwijt. Een dief is door toe te geven dat hij/zij het heeft gedaan nog steeds een dief en vooralsnog niet gebleken betrouwbaar te zijn. Daar elis meer voor nodig.
Lichtgeel hesje — 15 dec 2020
Dit gaat het bestaande integriteitsprobleem binnen bestuurlijk Borne natuurlijk niet oplossen, dus Raad: nu doorpakken op dit punt.....

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021