Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’
OPTIE IS TIJDENS BRAINSTORMSESSIE MET COA DOOR ‘IEMAND’ GEOPPERD

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren voor de opvang van asielzoekers blijkt ontstaan te zijn in een brainstormsessie op 29 september, waarbij ambtenaren en COA (nu nog eigenaar van het gebouw) aanwezig waren. Het, naar later bleek onzalige, idee werd door ‘iemand’ geroepen en belandde als post-it op een wit vel papier, waar meerdere suggesties op terecht kwamen. Deze informatie werd tijdens een ingelaste informatieavond door betrokken ambtenaren met de gemeenteraad gedeeld. Het is één van de prangende vragen in het dossier: wie nam het initiatief? De gemeente of het COA? Belangrijk voor de omwonenden, omdat het nogal iets uitmaakt in hun beleving van het breken van beloftes en het schenden van vertrouwen. Hoe de kwestie van post-it tot voorgenomen besluit kwam zal ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn in de raadsvergadering die morgenavond plaatsvindt en waarbij het college aanwezig is.

 

Onderbouwing keuzes

De ingelaste informatieavond vond plaats op verzoek van Mieke Visser (SP - foto in tekst). Zij wilde een nadere (financiële) onderbouwing zien van de scenario’s die eind vorig jaar op tafel lagen en waaruit het college de conclusie had getrokken dat verhuur aan het COA de beste optie was. Er lagen op dat moment vijf scenario’s voor: natuur/agrarisch landgebruik, energietransitie, zorg/maatschappelijk, hotelfunctie arbeidsmigranten, wonen en andere kleinschalige initiatieven en dus verhuur aan het COA.

 

Vijf scenario's

Het eerste scenario zou grofweg 1,5 miljoen gaan kosten (onder andere aankoop en sloop. Villa apart verkocht). Een zonnepark op het terrein zou op termijn wel wat op kunnen leveren, maar de initiële investeringskosten van meer dan 5 miljoen zouden behoorlijk op de begroting gaan drukken. Een bestemming zorg/maatschappelijk zou een te groot risico met zich meebrengen. Ingeschat werd dat de nieuwe Bornse inwoners mogelijk voor 50 procent aanspraak zouden kunnen maken op zorg in Borne, voor een geschat bedrag van 55.000 euro per jaar. Al snel enkele miljoenen risico.

 

Stel dat de gemeente een deel van de gebouwen zou verkopen aan een investeerder die er een hotel voor arbeidsmigranten van zou willen maken, dan zou er (met ook nog een zonnepark) onder de streep winst noch verlies gemaakt worden. Woningbouw zou ‘m allemaal niet gaan worden, want de projectgroep had becijferd dat de grondprijs vier keer zo duur zou worden als in de Bornsche Maten. En dan ook nog dicht bij de snelweg en een toekomstige Vloedbeltverbinding. Allemaal weinig aantrekkelijk.

 

Blijft over verhuur aan het COA. De huurprijs zou de kapitaallast van de aankoop ruimschoots dekken. Onderhoud (in de boeken voor 4,5 ton per jaar) was voor het COA en aan het eind van de rit ook nog eens geen sloopkosten. Financieel gezien het meest aantrekkelijke alternatief.

 

Tot zover de cijfers. Morgenavond de geslepen messen in de politieke arena. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 14 jan 2021
De vraag is dus of er inschrijving heeft plaatsgevonden in het register van het kadaster, om te kunnen bepalen wie er juridisch eigenaar is van het pand en dus over de bestemming ervan kan beslissen.....
Ron Hartman — 14 jan 2021
@Hesje: Je hebt 2 momenten. De eerste is de koopovereenkomst. De 2e is de levering (via de Notaris) Citaten uit de voorlegger aan de Raad:

2.3 Geen heropening van azc Azelo maakt als motivering deel uit van het raadsbesluit tot aankoop In het Raadsvoorstel van 18 december 2018 (18int04473) is als motivering opgenomen: “Met aankoop wordtook in privaatrechtelijke zin zeker gesteld dat de azc-locatie na 23 december 2019 niet nogmaals heropend wordt.”

4.1 Gemeente is verplicht tot het afnemen van de voormalig azc-locatie.De koopovereenkomst verplicht de gemeenten om de voormalige azc-locatie af te nemen.
4.2 COA is niet bereid tot verder uitstel van levering
Uitstel van levering kan alleen als beide partijen hier overeenstemming over hebben. Met het wegvallen van de optie tot heropening is het COA is niet meer bereid om levering (nogmaals) uit te stellen.
Aagje — 14 jan 2021
Waarom was er eigenlijk een brainstorm sessie met het COA?
Gerben — 14 jan 2021
Ik kan maar 1 conclusie trekken: "Burgemeester + wethouder(s) snel inpakken en wegwezen, zodat we in maart 2 kruisjes kunnen invullen op 2 stembiljetten".
Lichtgeel hesje — 14 jan 2021
Vraag: Wie is er nu eigenaar van het pand en de grond? Uit dit artikel kan worden geconcludeerd dat er 2 eigenaren zijn (COA en Gemeente). Hoe zit dit nu??
Paul — 14 jan 2021
Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

Een dictatuur is een regeringsvorm waarin absolute macht doorgaans bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen (bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie) berust
wgkub — 14 jan 2021
weg kotteman! weg pierik, en de raad verversen!
Exit — 14 jan 2021
Beleidsambtenaren die uit hun kruis kletsen? Het moet niet nog veel gekker worden. Ook bijzar is dat burgers aan energiebesparing moeten doen. Hier wordt het gebouw verwarmd voor een commerciele beheerder. En dat beheer voor maar 450.000 euro per jaar. Geld speelt geen rol. De ambtenaar is toch beschermd en de wethouderspensioenen vorig jaar weer verhoogd. Toe maar. Waar is de voorbeeldfunctie van ons bestuur en ambtenarij? Uh... daar ja!
Erik — 14 jan 2021
Er is maar één optie: slopen.

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024