Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek
VANWEGE FOUTEN IN DOSSIER AZC

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van diepe treurnis richting wethouder Michel Kotteman aangenomen vanwege de gang van zaken rond het azc in Azelo. De motie werd ingediend door VVD en D66, in eerste instantie tegen het gehele college, later gewijzigd tegen alleen verantwoordelijk wethouder Kotteman. Coalitiepartijen CDA en Borne-Nu stemden vervolgens met de motie in. Beide partijen waren er nogal op gebrand om de verantwoording bij de wethouder te leggen, in plaats van bij het volledige college.

 

Afkeur

Voor een groot deel was de raadsvergadering een herhaling van 30 november, waar de gehele gemeenteraad in niet mis te verstane bewoordingen schande sprak van de manier waarop het college raad en omwonenden buiten spel had gezet en, tegen eerdere afspraken in, van plan leek het azc in Azelo weer voor drie jaar aan het COA te verhuren voor een vierde periode opvang van asielzoekers.

 

“Dit proces kent alleen verliezers. Het vertrouwen is geweld aangedaan” (Bert Oude-Lansink, CDA), “Hoe kun je zo blunderen!?” (Leo Graafhuis, VVD), ‘Uitglijden op een glibberig pad” (Mike de Boer, GB90), ‘Oliedom en de plank volledig misgeslagen” (Jan de Vries, GrLi/PvdA, “Hoe heeft het in vredesnaam zo ver kunnen komen?” (Henk van den Berg, Borne-Nu) enzovoort, enzovoort.

 

Excuses en leerpunten

Wethouder Michel Kotteman moest opnieuw diep door het stof en deed dat ook. “We hebben er spijt van dat het vertrouwen is geschonden en daar hebben wij ook onze excuses voor aangeboden. Het vertrouwen herstellen vraagt daden van het college en dat we met elkaar in gesprek blijven.” Er waren de nodige leerpunten genoteerd. “We hadden in een vroeger stadium gesprekken met omwonenden en raad moeten voeren, toen Beschermd Wonen geen haalbare optie bleek. We hadden ook eerder inwoners en raad moeten meenemen met de gesprekken met het COA.” Voortaan moest het allemaal anders; inwoners beter betrekken bij beleid, informeren als er ontwikkelingen zijn, duidelijkheid over de kaders en afspraken over proces en rolverdeling.

 

'Te lief voor college'

Leo Graafhuis (VVD) vond het maar ‘soft geklets’ en ook Mieke Visser (SP) hamerde op een ‘concreet verbeterplan’. Jan de Vries (GrLi/PvdA) vond dat de gemeenteraad ook een rol had en voortaan ‘strakker en meer SMART’ richting college moest opereren. “Eigenlijk zijn we te lief voor het college.”

 

College niet op de hoogte van ambtelijke presentatie

Pikant detail in de avond was de onthulling dat het college niet op de hoogte was gebracht over de presentatie die ambtenaren een avond eerder aan de raad gaven. Het college zou er door verrast zijn geweest. “Onbegrijpelijk!”, vond Bert Oude Lansink (CDA). Kotteman en zijn college-collega’s blijkbaar ook. Het zou onder tijdsdruk op deze manier gegaan zijn.

 

Ontstaan van het idee

Verder werd er gespeurd naar wie er nu eigenlijk het initiatief had genomen voor het plan om aan het COA te verhuren; de gemeente of het COA? Kotteman bevestigde dat het idee ontstaan is in een ambtelijke brainstormsessie met gemeente en COA. Er moesten ‘creatieve ideeën’ bedacht worden toen Beschermd Wonen niet haalbaar bleek. “Waarom hebt u toen niet aangegeven dat alles bespreekbaar was, behalve heringebruikname als asielzoekerscentrum”, vroeg Bert Oude Lansink (CDA), net als Ernst Janssen (D66). “Dat is precies waar het is misgegaan”, vond Kotteman.

 

Volgende week staat het azc alweer op de politieke agenda. Dit keer met de blik vooruit naar wat er toch met het gebouw moet gebeuren en naar wat de beste manier is om tot een goede invulling te komen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Wim ter keurs — 18 jan 2021
In de borne politiek komt iedereen overal mee weg
Hans — 18 jan 2021
Wat moet er nog gezegd worden over de voortdurende treurnis binnen het college, maar nu zeker ook binnen de raad.......als niemand daadwerkelijk wil/durft door te pakken (allemaal bang voor het ongewisse, er is nl. ook totaal geen visie), blijven de burgers van Borne zitten met Krukkeman en de Vrienden van de Harmonie. Aan stevige woorden heeft Borne bij lange na NIET genoeg
Erik — 16 jan 2021
Kort en krachtig, voor een man zonder ruggengraat: Kotteman opstappen.
Stephan — 15 jan 2021
Het college vergeet dat men er voor de inwoners horen te zijn. Dat betekent niet dat men voor de inwoners moet denken en ongevraagd handelen. Dat geldt voor alle betrokkenen. Er zijn meer van dergelijke dossiers op te lepelen. M.i genoeg om terug te treden.
harmen — 15 jan 2021
Aardig idee om er gemeenteambtenaren in te huisvesten?
Nu kost het alleen maar geld.
Mieke Visser — 15 jan 2021
Ik reageer op de tekst bij Pikant detail. Ik was de indiener van een tijdig verzoek dat volgens de normale lijnen is gedaan, besproken en mondeling en schriftelijk is toegelicht, ook met en bij de wethouder. Hier is niets pikants aan.
De presentatie bevatte oude informatie die nieuw was voor de raad, maar bekend voor het college. Ik vond het raadzaam dat de informatie niet tijdens, maar voor de raadsvergadering werd gegeven.
Jos Kok — 15 jan 2021
Veel mooie praatjes, maar weinig daadkracht. Borne moet ontzettend blij zijn met Leo Graafhuis die wel kritisch blijft, maar hij moet zich onderhand een roepende in de woestijn voelen, omdat het College zich steeds weer gesteund voelt door de coalitie. En na enkele kritische opmerkingen voor de Bühne toch weer het College steunt. Dit College heeft juist in deze zware tijden een kritische raad hard nodig.
T Huiskes — 15 jan 2021
Diep treurig allemaal - ik hoop dat Bornernaren bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zich nog deze affaire kunnen herinneren en zodanig stemmen dat de huidige coalitie partijen niet meer een meerderheid halen, maar ik ben hier toch wel bang voor ...
Lothar — 15 jan 2021
Waarschijnlijk had de contactpersoon van het COA nog onder de sneltoets gezeten van de wethouder en was het contact zo gelegd. Daarna gehandeld uit financiële paniek. Juist nu is het van belang om het hoofd koel te houden en komt het aan op goed bestuurlijk vakmanschap, waarbij men procedures moet volgen zoals gebruikelijk. @Ron, het is inderdaad stuitend dat mensen zonder relevante kennis en kunde onze gemeente kunnen besturen. Echt een staaltje van politiek-ambtelijke cultuur. Dit zie je ook vaak op scholen, waar een LO docent na z'n veertigste ineens manager van een school kan worden. Zonder kennis van financiën en ondermaats qua beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Alleen schijnen ze dan goed te kunnen organiseren...Sportdagen etc...
Lichtgeel hesje — 15 jan 2021
Wat opvalt is dat twee coalitiepartijen alles uit de kast halen om maar geen motie aan de broek te krijgen en de volle verantwoordelijkheid bij de betreffende wethouder neer te leggen ( hoezo het college praat met 1 mond?), en dat de wethouder zelf alleen maar praat in de we-vorm ipv ik. De onderlinge solidariteit is in ieder geval ver te zoeken blijkt wel weer. We trekken alles uit de kast als politiek verantwoordelijken om maar uit de wind te blijven......
Ron Hartman — 15 jan 2021
Inderdaad; soft geklets. De foto van de wethouder mag dan wilskracht moeten uitstralen, maar is onmiskenbaar narcistisch. Soft geklets van een wethouder met een sociale academie achtergrond zonder relevante kennis en kunde, die zichzelf daarna op kosten van de gemeenschap, al veel te lang aan het pluche heeft verlijmd door wenselijke verhalen te houden in plaats van te besturen. Deze eigenschap, samen met eerdere wethouders zonder relevante opleidingen, heeft Borne diepe, diepe ellende bezorgd. Vooral omdat zij geen deskundigen om zich heen verzamelden bij de ambtelijke ondersteuning. Daar word je immers niet populair van? Het is time to change.

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021