Speuren naar restjes asbest
BODEMONDERZOEK OP DIVERSE PLAATSEN IN DE GEMEENTE

Speuren naar restjes asbest

Al drie dagen worden er door het in bodemonderzoek gespecialiseerde bedrijf Geofoxx gaten geboord rondom de Weideplas in de Stroom Esch. Omwonenden zijn geïnformeerd dat het gaat om verkennend onderzoek naar asbest in de bodem. De mannen nemen her en der monsters en laten het zand door een soort van grote zeef gaan. Grote brokken die in de zeef achterblijven worden door Geofoxx direct ter plekke geanalyseerd. Het gezeefde zand gaat voor nadere analyse naar het laboratorium. Tot nu toe niets verdachts gevonden. “We verwachten hier ook niet veel te vinden”, vertellen de mannen. “Maar je weet het maar nooit.”
 

BAS

Het bodemonderzoek is onderdeel van een al jaren lopend programma om asbestverontreiniging in de bodem van de Hof van Twente en omliggende gemeenten op te sporen en te saneren. In Hof van Twente werd asbest geproduceerd en veel boeren, maar ook gemeenten, gebruikten het afval van de fabriek als goedkope verharding van zandpaden. Met subsidie van de Provincie en het Rijk en door krachten te bundelen pakken de zeven gemeenten, verenigd in het Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS), de schoonmaakoperatie gestructureerd samen aan.
 

Historisch onderzoek

Er is eerst historisch onderzoek gedaan naar plekken waar mogelijk in het verleden asbest is terechtgekomen in de bodem. Zo liep er vlakbij de Weideplas ooit een sloot, die gedempt werd toen de wijk Stroom Esch werd aangelegd. “We weten niet wat ze daarvoor gebruikt hebben, maar je wilt gewoon zeker weten dat ze de sloot niet met rotzooi hebben volgegooid.” Vooralsnog lijkt het er niet op dat het inmiddels roemruchte asbest daarvoor gebruikt is.
 

Geen grote verontreiniging verwacht

Niet helemaal toevallig worden de proefboringen uitgevoerd op looppaden en bij speelplekken. Daar waar kinderen veilig horen te kunnen spelen. “In Borne valt het met de asbestbodemvervuiling over het algemeen mee”, vindt wethouder Michel Kotteman. “In het verleden is er al veel gesaneerd, bijvoorbeeld bij De Veldkamp en bij de aanleg van de Bornsche Maten. Nu gaan we verder de andere wijken in en kijken vooral bij speelveldjes.” De ervaring is dat als er al iets gevonden wordt, het om kleine hoeveelheden gaat. “Het zijn over het algemeen kruimeltjes. Grote vervuilingen verwachten we niet meer te vinden. Maar zeg nooit, nooit.” Zo werd er eind 2018 onverwacht toch een flink stortgat gevonden toen de voormalige basisschool De Zonnebloem werd herontwikkeld tot seniorenwoningen.
 

Deze maand worden er onder andere bodemproeven genomen op de volgende locaties: Boekweit, Doddegras, Erve Stroomboer, Hoefblad, Koolzaad, Pinksterbloem, Verdergras, Cor Hilbrinkstraat, Oude Es, Van Heemskerkstraat en Korenpad. Omwonenden worden per brief op de hoogte gesteld dat er proeven genomen worden. Mocht er ergens asbest gevonden worden, dan zullen de omwonenden daar ook over geïnformeerd worden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Zondag koeiendans bij Bonthuis

Het begint nu toch zo zoetjesaan lente te worden, mensen trekken er op uit met de wandelschoenen...
16-04-2021

‘Hier woon je toch nog niet?’

Ruim 18 jaar bleef het pand leeg en zes lange jaren stond het zelfs te koop, het voormalige...
15-04-2021

Zeldzame grote vos gesignaleerd

Een lange rij eiken aan de Stroom-Eschlaan, versierd met een zo overbekend waarschuwingslint...
14-04-2021

Vaccinfeestje bij Fleminghof

Dinsdagmiddag om 14.00 uur ging de deur bij huisartsenpraktijk Fleminghof aan de Stationsstraat...
13-04-2021

Zwembad nog tot zeker woensdag gesloten

Maandag en dinsdag kunnen er nog geen zwemlessen gegeven worden in het zwembad. Men hoopt...
12-04-2021

Politieke vragen over viskraam Toren

Het na 37 jaar verdwijnen van vishandel Toren uit het straatbeeld van Zenderen roept vragen op...
11-04-2021