Renovatie omgeving Spanjaardgemaal gestart
17-01-2022
LATER IN HET TRAJECT WORDT HET GEBOUWTJE ZELF OPGEKNAPT

Renovatie omgeving Spanjaardgemaal gestart

Het Spanjaardgemaal, in de volksmond bekend als ‘Het Watermachientje’, begint aan een tweede leven. Het behoorlijk in verval geraakte gebouwtje wordt opgeknapt en ook de omgeving wordt grondig onder handen genomen. Damink Tuin & Landschap is deze week begonnen met de werkzaamheden, die nog dit jaar moeten leiden tot de afronding van de ingrijpende renovatie.

Het bedrijf uit Agelo houdt zich enkele weken lang bezig met het leegpompen en uitdiepen van de twee vijvers nabij het gebouwtje en verwerkt het vrijkomend slib. Ook zorgt het voor het inplanten van nieuw struweel, het aanleggen van zes parkeerplaatsen, een wandelpad, een eiken vlonder en een ijsvogelwand en creëert het een zitgelegenheid met een tafel en banken. De locatie krijgt daardoor nog meer dan voorheen het karakter van een Toeristisch Informatie Punt (TIP) op de grens van de woonwijken Bornsche Maten en Stroom Esch.

Naar oude en nieuwe tijden
Het is het begin van een traject, waarvoor een Europese subsidie, de zogenaamde Leader-subsidie, is aangevraagd en goedgekeurd, met als doel het cultuur-historische industriële erfgoed van Borne en omgeving een nieuw ecologisch aanzien te geven. Later wordt het gebouwtje zelf opgeknapt en wordt daarin de pompfunctie hersteld. Na de renovatie kan het publiek ook met een visuele presentatie worden meegenomen naar oude en nieuwe tijden en kan de voorziening van schoon water vanuit de Deurningerbeek richting de textielfabriek van Spanjaard worden herbeleefd. Zo moet ‘Het Watermachientje’ straks de plek worden, waar het verhaal van de Bornse textielindustrie met haar techniek en het belang van schoon water en een natuurlijke omgeving weer tot leven komt.

Spanjaard speelde tot het midden jaren tachtig van de vorige eeuw een centrale rol binnen de Bornse gemeenschap tegenover het NS-station, waar al enkele decennia een woonwijk de plek van de fabriek heeft overgenomen.

Stichting Vrienden
In 2016, precies honderd jaar nadat het Spanjaardgemaal op de driesprong van de Piepersveldveld en in gebruik werd genomen, richtte Peter Welles de Stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal op om het gebouwtje en omgeving op te knappen. De initiator en animator, zelf oud-werknemer van Spanjaard, maakte zich zes jaar lang sterk voor de renovatie. Afgelopen oktober deed hij een stapje zijwaarts om een nieuw bestuur ruimte te bieden voor een projectmatige realisering van het Leader-traject, dat wordt gesteund door onder andere de gemeente Borne, Provincie Overijssel en Staatsbosbeheer. Dat nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Valentijn Thuring, penningmeester Peter Veltmaat, secretaris Willem Pfeiffer en de leden Herman Ellenbroek en Marco Munnink.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Siny Boer — 18 jan 2022
Lang leve Europa en de Europese subsidies. Mooie bestemming!

Cor Hilbrink in de spotlights

Volgend jaar rond Pinksteren staan in het Openluchttheater Hertme vier voorstellingen gepland...
20-05-2024

Bornse kunstenaars exposeren gezamenlijk

De ene kunstenaar is wat meer bekend dan de ander. Wat ze gemeen hebben? Ze komen allemaal uit...
10-05-2024

Vermakelijk dauwtrapfeestje bij Robin Hood

Ongetwijfeld zullen de fraaie temperaturen en het vriendelijke zonnetje er donderdagmiddag aan...
09-05-2024

Willemien Holterman etst voor Mariakapel

Sinds 7 maart is er al bijna 11.000 euro bijgeschreven voor de crowdfundactie van de Mariakapel...
11-04-2024

Vrolijke serenade voor de 80-jarige Johan

Het gebeurt niet meer zo vaak dat een muziekkorps nog door de straten trekt. En dat is in Borne...
05-04-2024

De drijfveer van beeldhouwster Hetty Steenberg

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
31-03-2024