Analyse van de meerjarenbegroting volgens BOP
CONCLUSIES EN BEVINDINGEN VAN HET ONDERZOEKSTEAM

Analyse van de meerjarenbegroting volgens BOP

Dinsdag wordt in de gemeenteraad de meerjarenbegroting besproken. Altijd een moeilijke materie om te doorgronden en het lijkt alsof de cijfers meerdere interpretaties mogelijk maken. Hoe realistisch zijn die begrotingen? Zeker in deze onzekere tijden waarin de inflatie tot ongekende hoogte stijgt en Den Haag met miljarden probeert de gevolgen in te dammen, onder andere – maar niet uitsluitend – via het gemeentefonds.
 

Ook het Borns Onderzoek Platform (BOP) kan niet in de toekomst kijken, maar wel in het verleden. Wat leren de afgelopen jaren aan begrotingen en jaarrekeningen ons? De gemeente Borne kende enkele turbulente jaren op financieel gebied. Waren er in de jaren 2017-2020 forse exploitatietekorten (die onder andere leidden tot een bezuinigingsoperatie), voor 2021 kwam er een fors overschot naar voren. Naar het zich nu laat aanzien liggen er voor 2022 en 2023 echter weer tekorten op de loer.
 

Welke rode draad ziet BOP en welke waarschuwingen zijn er volgens het team op z’n plaats? Lees de analyse op: BOP-Onderzoek (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 07 nov 2022
In de begroting zijn veel te lage bedragen voor energie opgenomen. Dat maakt straks het verlies weer groter, transparantie is echter belangrijker dan je rijk rekenen, omdat dat tot onder-curatele-stelling leidt! Maak die energiekosten maar eens 3 a 4 keer hoger dan begroot. Wellicht hebben enkelen inmiddels al een schrikeffect in de privé-situatie gehad? Mooi! Hoofdprobleem is dat de begroting bewust al jarenlang, niet aansluit op de exploitatierekeningen van minimaal de afgelopen 5 jaar. Dat is concreet en de begroting is dan toe te lichten per onderdeel waar het sterker afwijkt van de inflatie. Zo werkt elk bedrijf. De ambtenarij en vervolgens B&W heeft dan echter minder beleidsvrijheid. Is dat HET probleem? Gewoon transparant begroten met als voorinformatie de afgelopen 5 jaar gerealiseerde cijfers!
Paul Cohn — 07 nov 2022
Wie www.waarstaatjegemeente.nl/jive/report?id=rap_vmv&input_geo=gemeente344_147 (dus Borne) wil lezen in: Energieverbruik gas- en elektra:... loopt vast in de dorpsgeheimen: …” You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied”… Hopelijk krijgt de heer Vermorken wél de geheime sleutel tot de energetische Bornse afgrond, als geïnteresseerd, belanghebbend en -vooral- verantwoordelijk bestuurder
Paul Cohn — 07 nov 2022
In de gemeente Borne worden verbruik -en dus kosten- van energie al méér dan een decennium gezien als “act of God”.
Op www.waarstaatjegemeente.nl is al méér dan één decennium jaarlijks een forse stijging te zien van dat energieverbruik dus -kosten. Iedere suggestie om te besparen op gebruik en dus de kosten! van energie verdween “in de onderste lade”.
Van waterzijdig inregelen van CV’s via ventilatie met warmteterugwinning, van gebruik van energie uit zon en wind tot warmte uit oppervlaktewater en riool: het resulteerde in onbegrip, spandoeken, spot en hoon, zodat jaarlijks die energiekosten tientallen procenten verder opliepen en nog steeds oplopen..
Tot “verbazing” van sommigen blijkt een nieuwe, jonge wethouder modernere ideeën te koesteren. Ik wens hem wijsheid en succes.
Dirk — 07 nov 2022
Dank voor de inhoudelijke reactie. Als ik het dus goed begrijp, hanteren Raad en College dus niet dezelfde werkwijze qua begroten (inclusief/exclusief), en zit in de werkwijze van het College ook een vorm van "creatief" sluitend maken van een begroting door onttrekkingen aan de reserves, welke niet nader worden gespecificeerd door datzelfde College?
BOP — 07 nov 2022
@Dirk: Vanuit BOP presenteren wij de ontwikkelingen INCLUSIEF de 1e begrotingswijziging. De ervaring leert over de afgelopen jaren dat de raad deze aanvulling vaak 1-op-1 overneemt. Nu laat BOP meteen zien wat dit voor effect heeft op de reserve. Het College B&W gaat veelal uit van de Begroting ZONDER 1e begrotingswijziging. Daarnaast kijkt BOP ook naar mutaties reserves. Voor 2022 wordt door College B&W een resultaat "nul" voorzien. Echter dit is sluitend gemaakt via per saldo onttrekking van M? 4. Dit betekent een verlaging van de reservepositie met dat bedrag.
Dirk — 07 nov 2022
Citaat BB 11 oktober 2022 over de meerjarenbegroting (dus nog geen maand geleden!) van de Wethouder Financiën: "Er blijft zelfs nog ruimte voor nieuw beleid, zoals een woonimpuls en extra inzet op de energietransitie. We blijven financieel GEZOND." Hoe laat zich dit citaat interpreteren met de uitspraak uit de analyse volgens BOP dat er voor 2022 en 2023 echter weer TEKORTEN op de loer liggen ???
Ron Hartman — 06 nov 2022
Hans Wiegel zou dit benoemen als potverteren. Het spaargeld (eigen vermogen) blijft minder worden en uiteindelijk komt Borne dan onder curatele. Dat maakt weer de weg vrij voor fusie en de plek in het Kulturhus wordt dan deelgemeente kantoortje. Dat mag dus vast kleiner.

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Kritiek op raadsvoorstel toeristenbelasting

Dinsdagavond stond het voorstel van het college om toeristenbelasting in te voeren op de agenda...
15-05-2024

Boris doet stapje opzij voor nieuwe Baken

Het bleef lang stil rondom de plannen voor het nieuwe Baken van Borne, een...
07-05-2024

Gemeente wil toeristenbelasting invoeren

Als het aan het college ligt wordt er per 1 januari 2025 toeristenbelasting geheven op betaalde...
25-04-2024

Evenementen krijgen toch extra geld

Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd een amendement unaniem aangenomen om evenementen...
24-04-2024