College: ‘Prijsvorming ’t Wooldrik kan nu nog niet openbaar’
IN ANTWOORD OP VRAGEN VAN D66

College: ‘Prijsvorming ’t Wooldrik kan nu nog niet openbaar’

Op 24 januari is er voor de gemeenteraad een openbare informatiebijeenkomst over project ’t Wooldrik, gevolgd door een Politiek Beraad achter gesloten deuren waarin de raadsleden meer te horen krijgen over het actuele prijskaartje. Ernst Janssen (D66) stelde vragen over de gang van zaken en met name over het besloten karakter.
 

‘Niet verstandig’

Volgens het college wordt er zo veel mogelijk openbaar behandeld, maar dat betreft niet de prijsstelling. “Deze informatie kan op 24 januari nog niet in openbaarheid gedeeld worden, omdat op dat moment met de aannemer nog gesproken wordt over de prijsvorming. Openbare behandeling van de prijsstelling weegt daarmee niet op tegen de economische en financiële belangen van de 
gemeente Borne”, antwoordt het college op de schriftelijke vragen van Janssen. Met andere woorden: zolang er nog onderhandeld wordt met de aannemer is het niet verstandig bedragen te noemen of te bediscussiëren.
 

Dat de raad wel achter gesloten deuren te horen krijgt wat het allemaal gaat kosten heeft te maken met een amendement dat eerder werd aangenomen, waarin het college werd opgeroepen vooraf de gemeenteraad te informeren als er een flinke greep uit de aanzienlijke post prijscompensatie wordt genomen.

Laatste informatie

De laatst gedeelde begroting van het project rept over een investering van een kleine 23 miljoen. Die dateert echter alweer van enkele jaren terug en iedereen kan wel op z’n klompen aanvoelen dat het bedrag in ieder geval niet lager is geworden. De gemeenteraad kreeg – eveneens in beslotenheid – vlak voor de begrotingsbehandeling al een ‘doorkijkje’ van de aannemer. Janssen heeft het in zijn vragen over een kostenstijging van 100 procent, maar of dit klopt is dus niet te verifiëren. Geheim. Totdat de handtekeningen onder het contract met de aannemer zijn gezet, of totdat de gemeenteraad besluit een andere afslag te nemen. Het is immers ook de gemeenteraad zelf die bepaalt wat er wel of niet achter gesloten deuren wordt besproken. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 12 jan 2023
Nog steeds ‘n luidruchtig ouderwets potje welles-nietes over bouwkosten en een oorverdovende stilte over de mogelijk nog veel hogere energiekosten bij handhaving van de huidige gasverwarming. www.kennisactiewater.nl/governance/het-riool-als-warm-bad-bijna-gasloos-verwarmen-dankzij-riothermie/
'Penny wise, pound foolish'?

Dirk — 11 jan 2023
Gaat lekker binnen politiek Borne: voorbeelden uit de afgelopen maanden te over, zoals dit megalomane prestige object waar geen meerderheid in Borne op zit te wachten, om maar te zwijgen van de recente rel over de vloedbeld, opgestart vanuit een buurgemeente. Zegt veel zo niet alles over de intenties en kwaliteiten van het bestuurlijk niveau.....
Herman — 10 jan 2023
Tja, wie is verantwoordelijk. De vorige wethouders zijn vertrokken. Afspraken en beloftes gel de n niet meer. Deze is men snel vergeten zoals bijvoorbeeld bij het AZC in Azelo.
Eerst werd de druk ten onrechte opgevoerd dat men een groot fiscaal voordeel zou hebben als de bouw voor een bepaalde datum gerealiseerd zou zijn.
Men is nu al zo ver dat er al bijna geen weg terug is. Gemeenteraad neem alsnog uw verlies, nu het nog kan en trek de stekker uit dit geldverslindende plan vd vorige wethouder die geschiedenis wilde schrijven. Toon moed en bescherm de burger van Borne.
Ron Hartman — 10 jan 2023
De prijs is nu niet eens zo interessant meer. WEL wat het nakomen en/of aanpassen aan de huidige vergunning zeisen betreft. Isolatie. Automatisch sluitende tocht- en doorgangen is belangrijker. Het uitkleden in de onderhandelingen van de bestekseisen zoals ze nu moeten gelden, moet voorkomen worden. WIE is namens de Gemeente daarvoor verantwoordelijk te stellen?

Gemeente start met Duurzaam Wonen Lening

Het college van burgemeester en wethouders wil de Duurzaam Wonen Lening invoeren. De lening moet...
30-01-2023

Flexwonen: vergrootglas op communicatie

Voor de raadsleden is goede communicatie en een helder participatietraject van essentieel belang...
26-01-2023

Start onderzoek mogelijke locaties voor flexwonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie Tijdelijke flexwoningen...
26-01-2023

Ontwerp Vloedbeltverbinding ter inzage

Het ontwerp voor het Provinciaal Inpassingsplan Plan (PIP) Vloedbeltverbinding ligt ter inzage...
25-01-2023

’t Wooldrik bevindt zich in een achtbaan

Het project ’t Wooldrik is, na diverse keren vertraagd te zijn geweest, aanbeland in een...
24-01-2023

De visies vliegen je om de oren

We zagen al een Groenambitieplan en een Mobiliteitsvisie langskomen. Het proces om te komen tot...
19-01-2023