Thuisgenoten reageert op ‘onjuist beeld’
NAAR AANLEIDING VAN ARTIKEL VAN 4 JANUARI

Thuisgenoten reageert op ‘onjuist beeld’

Thuisgenoten/BTK wil graag reageren op het artikel van gisteren over de ontstane onrust in Borne over huishoudelijke hulp. Directeur Huub Gerard: “Ik vind dat we wel móeten reageren, want er is een beeld ontstaan alsof wij niet in het belang van cliënten en medewerkers handelen.” Volgens hem is dat onjuist. “De wethouder baseert zich met zijn uitspraken op verkeerde informatie.”
 

'Vervelende situatie'

Thuisgenoten/BTK, verreweg de grootste aanbieder in Borne van huishoudelijke hulp, verloor de nieuwe aanbesteding. Het betekende dat 665 inwoners vanaf 1 januari moesten overgaan naar een van de vijf gecontracteerde partijen. Ook personeel zou onder dezelfde condities bij een andere werkgever aan het werk kunnen. De transitie verliep niet soepel. Gerard: “Medewerkers bleken niet dezelfde arbeidvoorwaarden te krijgen. Dat zat ‘m niet zozeer in het salaris, maar in zaken als tijdelijk dienstverband in plaats van voor onbepaalde tijd.” Mede daardoor waren veel medewerkers niet geneigd de overstap te maken en dreigden cliënten niet meer te kunnen rekenen op hun vertrouwde hulp. “Er ontstond voor onze cliënten en onze mensen een heel vervelende situatie.”
 

Samenwerking/overname

Thuisgenoten/BTK dacht half december een goede oplossing gevonden te hebben door samen te gaan met een van de vijf gegunde aanbieders en zodoende huishoudelijke hulp te kunnen blijven leveren in Borne. “We snapten ook wel dat het als een verrassing zou komen en daarom wilden we in gesprek met de gemeente over hoe we de samenwerking/overname het beste vorm konden geven, zodanig dat het paste binnen de aanbestedingsregels.” Borne verwees echter door naar OZJT, die voor de Twentse gemeenten de aanbesteding had uitgevoerd. Daar volgde volgens Gerard een positief gesprek. “Men wilde voor de kerstdagen een uitspraak doen, maar er werd aangegeven de gemeente daarin mee te willen nemen. Vervolgens werd ons teruggekoppeld dat men toch niet op korte termijn uitsluitsel kon bieden omdat Borne nog geen standpunt wilde innemen.”
 

De conclusie van Gerard is dat ‘de gemeente niet heeft gedaan wat ze had moeten doen’. “We hebben heel keurig gevraagd hoe we het beste met deze nieuwe situatie om konden gaan en dat is gewoon van tafel geveegd.”
 

Hoe verder?

Binnenkort is er een gesprek tussen Thuisgenoten/BTK en de gemeente Borne. Gerard vindt het van belang dat daarbij de feiten duidelijk zijn. De gemeente zegt dat de vijf aanbieders voor 98 procent de ondersteuning op orde hebben. “Dat is niet de indruk die wij hebben. Het is minder en soms krijgen cliënten ook voor minder uren hulp dan voorheen.” Thuisgenoten/BTK hoopt er met de gemeente uit te kunnen komen.
 

Ondertussen is er onduidelijkheid. Thuisgenoten/BTK heeft op 18 december een mail gestuurd naar medewerkers met de mededeling dat er een overname zou zijn en dat overstappen naar een andere organisatie niet meer nodig was. Prematuur, vond de gemeente. Overname was immers nog geen feit en per 1 januari kan er helemaal nog geen huishoudelijke hulp via Thuisgenoten/BTK geleverd worden omdat er (nog) geen contract is.
 

Huub Gerard: “We hebben nu iedereen aangeraden om over te gaan naar een van de vijf gecontracteerde aanbieders.” De beoogde samenwerkingspartner? “Het zou zomaar kunnen.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Nico — 07 jan 2024
In aanvulling op mijn reactie op het artikel van 4 januari nog het volgende. Indien de gemeente de monitoring op orde heeft (gehad), dan had ook meteen een duidelijk beeld naar BTK gepresenteerd kunnen worden. Op dat moment was ook helder geweest of BTK nog eventueel gebruik kan/kon maken van wachtkamer regeling. Volgens BTK bestaat er nog onduidelijkheid over de genoemde 98% dekking. Verder is het niet kiesch (van BTK) om ter elfder ure nog een bericht uit te doen dat zoveel onrust creëert onder alle betrokkenen (met name de ouderen en dan ook nog nèt voor de feestdagen. Probeert BTK hier over de rug van kwetsbaren z'n gelijk nog te halen? Naar het nu laat aanzien zijn er alleen maar verliezers in het spel. Jammer...
Overname of fusie regel je normaliter niet in 14 dagen. Het ware wellicht beter geweest dat BTK z'n verlies had genomen in de berichtgeving en eventueel gemeld dat in het nieuwe jaar mogelijkheden van fusie/overname onderzocht worden. Maar ja, dat is allemaal achteraf.
Wim — 07 jan 2024
Één woord. Business. Jammer maar commercie geldt ook hier boven belang van de mensen die het nodig hebben. Droevig.
Dirk — 05 jan 2024
En ondertussen wordt dit hele verhaal uitgevochten over de rug van de mensen die de betreffende hulp concreet nodig hebben. Het politieke kompas is compleet naar de kloten in deze verworden bananenrepubliek, waarin alles draait om regeltjes en verantwoording, en waarin de menselijke maat totaal zoek lijkt......
J. Bakker — 05 jan 2024
Bij het overgaan van de ene naar de andere werkgever kun je, wat betreft arbeidsvoorwaarden denken aan het behouden van salaris, dienstjubilea, etc. Maar ook zaken als tijdelijk dienstverband in plaats van voor onbepaalde tijd, de arbeidsuren. Hoe zit het met opgebouwde dienstjaren voor toekenning dienstjubilea, behoudt van dienstjaren bij collectieve ontslagen!?
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Dit betekent dat de leeftijdsopbouw binnen deze functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. Dus hierbij telt ook het aantal dienstjaren!!

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024

Arthur Lammers geïnstalleerd als wethouder

Er werd door de gemeenteraad dinsdagavond één blanco stem uitgebracht en...
26-03-2024