De Burgertop G1000 Borne

 

Het organiseren van een G1000 is een initiatief van een aantal Bornenaren. Doel van de G1000 is om met honderden inwoners uit de gemeente Borne het gesprek aan te gaan over wat zij belangrijk vinden voor hun wijk, dorp en gemeente. Het is een open initiatief van een groep vrijwilligers. We hebben geen politiek doel, geen agenda’s vooraf en er zijn geen voorgeselecteerde onderwerpen. Iedereen kan samen met anderen nadenken over gemeenschappelijke thema's.

 

Dialoog centraal

Tijdens een G1000 zoeken inwoners samen naar onderwerpen waarvoor aandacht nodig is. Elders in Nederland (bijvoorbeeld in Amersfoort, zie foto hieronder) is gebleken dat het goed mogelijk is om een representatieve groep deelnemers bij elkaar te krijgen. Dit gebeurt door loting.

 

Tijdens de G1000 neemt u, op basis van gelijkwaardigheid, deel aan een open gesprek. Met elkaar kiest u de onderwerpen die er toe doen en gaat u aan de slag. Met als doel het vinden van oplossingen voor knelpunten. Aan het eind van de dag zijn er tien concrete ideeën die verder uitgewerkt gaan worden.

 

Zaterdag 20 mei 2017

Alle inwoners van de gemeente Borne van 16 jaar en ouder maken kans op een uitnodiging. Krijgt u een uitnodiging? Dan kunt u op zaterdag 20 mei 2017 samen met honderden andere inwoners aan de slag.

 

Op de volgende pagina's houden wij u op de hoogte van de voorbereidingen in de aanloop naar deze dag.