Petitie Zenderen tegen verbindingsweg
DORPSRAAD WIL EERST EEN GOEDE EN DUURZAME OPLOSSING VOOR ZENDEREN

Petitie Zenderen tegen verbindingsweg

Zenderen wil dat er eerst een oplossing komt voor de verkeersproblematiek in het kerkdorp voordat de verbindingsweg ten westen van Borne wordt aangelegd. De verwachting is dat door de aanleg daarvan de verkeersdruk in Zenderen verder zal toenemen. De Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen heeft een petitie opgesteld waarin de zorgen worden uitgesproken en wil met de gemeenteraad in overleg.

 

De petitie luidt onverkort:

 

"De Dorpsraad van Zenderen is, gesterkt door de opkomst van een groot gedeelte van de Zenderense gemeenschap op de meedenkavond van 30 november jl. betreffende de gemeentelijke verbindingsweg, van mening dat:

- Er niet met de gemeentelijke verbindingsweg kan worden begonnen voordat er voor de gemeenschap Zenderen een goede en duurzame oplossing is gevonden.

 

We willen dit graag onderbouwen met de volgende argumenten:

- Ook Zenderen was destijds voor de 5b variant die breed gedragen werd door de Bornse bevolking; van een verbindingsweg was toen nog geen sprake. De verbindingsweg zal, zoals u zelf heeft laten becijferen, voor een toename van het verkeer zorgen van minimaal 20%.

- We zitten in Zenderen niet te wachten op een weg die én veel overlast zal opleveren én ook nog eens betaald moet worden d.m.v. een verhoging van de OZB belasting, die alle Bornenaren treft, ook de inwoners van Zenderen!

- Het gaat hier zeker om een regionaal probleem; omliggende gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen en Dinkelland profiteren ook van een goede verkeersafwikkeling.

- De verbindingsweg is een korte termijn oplossing, die Zenderen echter vele jaren met

een probleem opzadelt . Dit vinden we onacceptabel.

- De verbindingsweg aanleggen betekent volgens ons: afzien van de 5b variant en vol inzetten op een studie naar een rondweg aan de oostzijde van Zenderen, zoals reeds beschreven in het dorpsplan Zenderen van 2008, in de volksmond genoemd: de ter Keurs variant.

- Door een rondweg aan te leggen aan de oostzijde van Zenderen ben je tientallen miljoenen goedkoper uit dan met de dure 5b variant. De weg is een stuk korter en door de windrichting heb je veel minder last van fijnstof en geluidhinder. Door de weg intelligent aan te leggen, verdiept waar het kan, met houtwallen waar mogelijk, is er zo min mogelijk overlast. Deze oplossing betekent kilometers minder asfalt en dus minder belasting voor onze natuur."

 

Lees ook de eerdere berichtgeving op BorneBoeit: Zenderen eensgezind tegen VW

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 06 feb 2017
Het eindconcept 15 januari 2014 van het haalbaarheidsonderzoek GVW, heeft ook aandacht geschonken aan traject 5B (maar niet de 5BBornerbroeksestraat)

Overal werd uitgegaan van tzt de onderdoorgang Azelosestraat die nauwelijks en tegen giga kosten uit te voeren is.

Nergens is de route Bornerbroeksestraat incl. de onderdoorgang daar (die domweg simpel en tegen geringe kosten is te maken) serieus onderzocht. Ook werd niet meegenomen dat als je 5B gebruik laat maken van het huidige trace van de Bornerbroeksestraat tot ver achter de afslag naar de Zwanenhof, dat je dan vele malen goedkoper uit bent dan met de GVW en de noodzaak tot ondertunneling van de Azelosestraat vervalt, maar de burgers in geval van calamiteit op de overwegen, dan WEL dichtbij een passage hebben die niet te druk is.

En... dat Zenderen dan in 1 klap van alle ellende verlost is. Goudappal Coffeng onwaardig!!!!

https://www.borne.nl/sites/default/files/haalbaarheidsonderzoek_gem_verbindingsweg_15_januari_2014.pdf
Ron Hartman — 06 feb 2017
De (destijds op zich goeie) ter Keurs variant die door partijpolitiek belang niet doorging, is inmiddels achterhaald door de aanleg van de Amerikalaan. (Zuidelijke Rondweg). De aanleg van 5b kan nog wel heel goed omdat daarmee ook een onmogelijk dure onderdoorgang van de Azelosestraat wordt uitgespaard tgv een veel makkelijker en stukken goedkoper tunnel onder de Bornerbroeksestraat. De Azelosestraat kan dan de overweg houden. Tussen de Zwanenhof en afslag Braamhaarstraat is dan de oplossing (afslag naar) Zenderen.
Paul Cohn — 06 feb 2017
15 jaar geleden hielp het... www.rtvoost.nl/archief/default.aspx?nid=22521

Woonborrel levert goede gesprekken op

Het liep niet storm tijdens de Welbions Woonborrel voor jongeren in De Steeg donderdagavond. Een...
24-05-2019

Buurtbemiddeling voordat het uit de hand loopt

Het afgelopen jaar werd 10 keer wijkbemiddeling via Wijkracht ingezet om buurtconflicten te...
23-05-2019

Meer varkens aan de Oude Bieffel

Aan de Oude Bieffel 17 mag boer Robert Kuiphuis zijn biologische varkenshouderij uitbreiden met...
21-05-2019

Minder inbraken, meer verwarde personen

Uit de evaluatie van het Actieplan Leefbaarheid en Veiligheid blijkt dat het aantal inbraken in...
17-05-2019

Extra parkeerplaatsen bij station

In 2016 werd het aantal fietsparkeerplekken bij het station al uitgebreid van 120 naar 1060. De...
15-05-2019

‘Open je ogen voor mij’

Op uitnodiging van het Zelfregieteam Borne stroomt al vroeg op de dinsdagavond de hal van het...
15-05-2019