Actie voor veilig parkeren De Höfte
WETHOUDER HERMAN MULDER ZIET GEEN OPLOSSING IN DUBBELE ONTSLUITING

Actie voor veilig parkeren De Höfte

Omwonenden en bezoekers van parkeerplaats De Höfte willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de in hun ogen gevaarlijke situaties door opstoppingen met vrachtwagens, auto’s en voetgangers. “Die doen zich dagelijks voor en het is echt een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken gebeurd zijn”, aldus Marian Schurink, lid van de actiegroep.

De actiegroep van omwonenden vindt dat de gemeente nog onvoldoende gehoor geeft, ondanks een handtekeningenactie onder bewoners van de appartementencomplexen Bornse Hoven, De Höfte en Sancta Maria. “Steeds weer komt de gemeente met kleine wijzigingen, maar het echte probleem moet worden opgelost. De kern van alle problemen is dat er in de toegangsstraat te weinig ruimte is voor alle verkeersdeelnemers in twee richtingen en daar komt het laden en lossen van vrachtwagens nog bij. Bovendien zit het straatje direct ingeklemd tussen gebouwen.”

Eerste scheuren al geconstateerd
Voor ouderen is de onoverzichtelijke situatie een extra risicovolle onderneming, vindt de actiegroep. Voor de direct omwonenden komt daarbij volgens haar ook het woongenot in het gedrang. Dit wordt nog verergerd door de nieuwbouw die de gemeente daar heeft toegestaan. “Het toegangsstraatje is gewoon een klankkast met trillingen, geluid en uitlaatgassen. Het is het duidelijkst te merken aan fijnstof op balkons en aan duidelijke trillingen als er een vrachtauto voorbij komt. De eerste scheuren in muren zijn ook al geconstateerd”, aldus Marco Leoné, direct aanwonende en penningmeester van VVE de Höfte. De overkapping van het Aldi-pand is al voor de vierde keer door een vrachtwagen kapot gereden. (foto rechts).

De enige echte oplossing die bewoners zien is een extra in- en/of uitrit voor de parkeerplaats in combinatie met éénrichtingsverkeer voor het huidige toegangstraatje. “Dan geef je de verkeersdeelnemers de ruimte en los je de problemen op. In het verleden zijn er door de gemeente al woningen gesloopt met het plan een volledige doorgang te maken naar de Van Cleeffstraat /Van Dijckstraat (foto hieronder). Door protesten van kleine groep bewoners van de Van Cleeffstraat is deze uiteindelijk alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk geworden.”

'Kleine groep belangrijker'
Gesprekken met de gemeente hebben tot op heden niet tot resultaat geleid om deze geopend te krijgen voor voertuigen. “Werkelijk onbegrijpelijk, de gemeente vindt een kleine groep kennelijk belangrijker dan de veiligheid voor de rest van Borne”, aldus de actiegroep. “En dat terwijl deze minderheid al een éénrichtingsstraat heeft met woningen op ruime afstand, hun overlast is minimaal”

De omwonenden van De Höfte hopen “dat de gemeente nu eindelijk het belang van een grotere groep serieus gaat nemen.” Om dit te bereiken hebben ze behalve het college ook alle raadsfracties hierover opnieuw geïnformeerd.

Wethouder Herman Mulder bevestigt met de actiegroep in gesprek te zijn. “We hebben vorige week nog met elkaar contact gehad. “Aan de hand daarvan moeten mijn collega Michel Kotteman en ik nog een aantal zaken bespreken en kijken wat we eventueel kunnen doen. We zijn wat dingen aan het uitzoeken en denken dat we wel wat aanpassingen kunnen aanbrengen. Maar als ik eerlijk ben zie ik een dubbele ontsluiting nog niet zo zitten. Ik snap dat de actiegroep het niet erg vindt het probleem naar anderen door te schuiven, maar voor ons is dat geen oplossing waaraan we direct zitten we denken.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Frank Mars — 12 jun 2017
Als mede omwonende van de Hofte ben ik nergens naar gevraagd. Dus het is zeker geen actie van ons allen.

De bewoners van de van Cleefstraat en van Dijkstraat hebben groot gelijk. Deze straatjes lenen zich niet voor dit verkeer. Day is dus geen oplossing. De enigste oplossing is het eerste huis aan de von Bonnonghausenstraat afbreken. Daar er in en aan de Grotestraat eruit. Wel een dure oplossing.

Blijft over een parkeer en stopverbod buiten de vakken, ook in de verbindingsweg naar de Grotestraat, en streng handhaven van het dit verbod. Geparkeerde auto's en zogenaamd gallant wachtende voertuigen maken er een puinhoop van.

Toezicht van onze onvolprezen boa's ten tijden van het arriveren cq vertrekken van de vrachtwagens teneinde onbenullige fietsers, voetgangers en automobilisten te bekeuren zou al veel oplossen.

Minder inbraken, meer verwarde personen

Uit de evaluatie van het Actieplan Leefbaarheid en Veiligheid blijkt dat het aantal inbraken in...
17-05-2019

Extra parkeerplaatsen bij station

In 2016 werd het aantal fietsparkeerplekken bij het station al uitgebreid van 120 naar 1060. De...
15-05-2019

‘Open je ogen voor mij’

Op uitnodiging van het Zelfregieteam Borne stroomt al vroeg op de dinsdagavond de hal van het...
15-05-2019

Windmolens? Waar dan?

Het plaatsen van windmolens lijkt bijna onvermijdelijk om het doel te halen in 2050 volledig...
13-05-2019

Kersverse mama’s in het dierenparkje

Bij dierenparkje Bonte Koe is de geboortegolf begonnen. Vier kleine geitjes en een lammetje...
12-05-2019

Wensink-Zuid op twee snelheden verder

De gedachte was zo mooi: in Wensink-Zuid moet nodig iets gebeuren om de wijk op het gebied van...
09-05-2019