Een mix van windmolens en zonnepanelen
NIET VEEL BELANGSTELLING VOOR HET ENERGIE ATELIER

Een mix van windmolens en zonnepanelen

Inzichtelijk maken wat de energiebehoefte van de gemeente is en hoe je toe kunt groeien naar een energieneutraal Borne, dat was de insteek van het Energie Atelier dat maandagmiddag en maandagavond plaatsvond in het gemeentehuis. Organisaties als Borne Energie, het Oversticht en de Universiteit Twente gaven er uitleg en demonstraties. Het Energie Atelier is een Twents initiatief, Borne was een van de laatste gemeenten die werd aangedaan. De plaatselijke belangstelling viel tegen. Zo’n tien tot twintig mensen kwamen zich laten informeren over het hoe en waarom van duurzame doelen.

 

“Uiteindelijk heb je een mix nodig van windenergie en zonnepanelen”, legt Bas Oonk (foto boven), beleidsmedewerker van de gemeente Borne, uit. “Om in de energiebehoefte te voorzien zou je anders half Borne vol moeten leggen met zonnepanelen. Eén oplossing werkt niet. Het is belangrijk dat dit besef landt.”

 

Zoekgebieden voor windmolens

Bij de Universiteit Twente is door de vakgroep ITC een model ontwikkeld om te bepalen waar precies zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden. “Voor windmolens zijn er beperkingen”, legt Ing. Frans van den Bosch uit. In het computermodel wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen, gasleidingen, Natura 2000 gebieden, hoofdwegen en dergelijke. En natuurlijk bewoners in de nabijheid. “We maken risicoanalyses en kijken dan niet alleen naar schaduwwerking en geluid, maar ook naar het risico van het afbreken van een vleugel of het rondslingeren van ijsafzetting.” Niet in te dicht bevolkte gebieden dus. Het model resulteert in ‘zoekgebieden’, waar windmolens eventueel mogelijk zijn. En dat blijkt voor Borne te zijn op bijvoorbeeld de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen en op andere percelen in het buitengebied, waaronder landgoed Weleveld. “Met cultuur-historische waarden houdt het model nu net geen rekening.”

 

Visualisatie

Een stukje verderop kunnen de denkrichtingen gevisualiseerd worden. Hoe ziet het er uit als het hier….., wat als daar……? Op de afbeeldingen in de tekst een voorbeeld, waarbij BorneBoeit op het hart gedrukt wordt om toch vooral te vermelden dat het hier nog helemaal niet gaat om concrete plannen. 25.000 zonnepanelen net buiten de Bornsche Maten bijvoorbeeld is slechts een vingeroefening om het systeem te demonstreren.

 

Vervolg

“Samen met alle Twentse gemeenten stellen we een strategie op. In Borne zijn de mogelijkheden beperkt. Je moet dit echt op Twentse schaal zien, anders kom je er niet”, zegt Bas Oonk. Als de plannen meer vorm krijgen wordt er opnieuw verbinding gelegd met de samenleving. Wellicht dat er dan meer Bornenaren belangstelling tonen. (AJ)

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Henk Daalder Pak de Wind — 21 nov 2017
Uiteindelijk heb je naast windmolens en zonnepanelen, ook klimaat neutrale centrales nodig, met CCS2.
Maar bij windmolens en zonnepanelen, moet je beginnen bij huishoudens. Zij moeten zelf eigenaar worden, niet investeerders.
Windmolens en zonnepanelen weren automatisch, dus hoeft er geen ondernemer, met een commerciele marge tussen te zitten. Die maakt het onnodig duurder.
Geef huishoudens de kans een kavel koop-windpark te kopen, voor eigen gebruik. Dan wekken ze stroom op voor 2 cent per kWh.
En ze kunnen zelf trotse eigenaar worden. Daardoor wordt het draagvlak zichtbaar.
Dor dat verkopen in kavels aan huishoudens vooraf te doen, ziet de gemeenteraad voor welke mogelijke locaties er draagvlak is, die locaties krijgen dan een windpark.
Door de goedkope stroom, kan de overstap van aardgas CV-ketel naar warmtepomp met minder extreme ingrepen, bij veel huizen.
Ron Hartman — 21 nov 2017
Tussen de GVW bij de Molenkamp en het Dr Stompspark en beheerd vanuit de Bieffel, zou pal langs de N743 aan de westkant, een mooie sliert windmolens kunnen komen. Lijkt me prettig om in de nacht extra capaciteit te krijgen.
Paul Cohn — 21 nov 2017
Jammer dat Mark niet doorheeft dat het landelijke elektriciteitsnet niet alleen gevoed wordt door de Emsland kerncentrale in Lingen, maar ook door de 80 MW Warmtekrachtcentrale in de Marssteden in Enschede, die van 60 MW van Salinco in Hengelo en dat Twence in Hengelo 'goed is' voor elektriciteit uit duurzame bronnen voor zo’n 164.000 huishoudens, warmte voor ruim 49.000 huishoudens en een jaarlijkse vermeden CO2-uitstoot van 344.000 ton door minder gebruik van fossiele brandstoffen.
Dat Oude Lenferink in Fleringen en Groot Zevert in Beltrum -en wellicht ooit ook nog Twence in Twente- daar vele miljoenen kubieke meters biogas aan toevoegen uit mestvergisting ontgaat helaas niet alleen Mark.
Mark — 21 nov 2017
Je moet dit helemaal niet op Twentse schaal zien, maar op (inter)nationale schaal. Dan kom je tot de conclusie dat wind en zon in Borne/Twente niet kosteneffectief zijn te realiseren. Het waait hier nou immers minder dan aan de kust en de zon schijnt hier ook minder. Gelukkig zijn we wel verbonden met het landelijke elektriciteitsnet.

‘Slavenmars’ ook in Borne

Op het Rheineplein afgelopen zaterdag een bijzonder protest. Gekleed in witte pakken en met...
30-11-2020

Hart onder de riem van zuster Josephine

“We komen er wel doorheen. We halen het einde en krijgen het virus er wel onder.”...
28-11-2020

De foto’s zijn terecht

Begin november meldde zich bij BorneBoeit Susan Nijland met een USB-stick met tien jaar oude...
28-11-2020

RK Kerk Zenderen eert jubilarissen

Aan het einde van de Eucharistieviering zondagmorgen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen...
22-11-2020

Vermakelijke ‘Alles is anders’ in premičre

Zou het kunnen? Dat was de afgelopen maanden voortdurend de vraag bij Karin Nijhof van het...
20-11-2020

'Had ik maar bij jullie aangeklopt'

Vandaag is het precies 76 jaar geleden dat de Engelsman Jimmy Taylor, hangende aan zijn...
19-11-2020